היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין חקיקת הגנה בשוק העבודה לשיעורי התעסוקה

עבודה מס' 068229

מחיר: 384.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ומחקר המנתח מדינות המופיעות באינדקס ה-OECD על מנת לבדוק את השפעתה של חקיקת ההגנה בשוק העבודה על שיעורי התעסוקה במדינות בעלות מדיניות כלכלית שונה.

3,992 מילים ,18 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

בעבודה זו נבדקה השפעתה של חקיקת ההגנה בשוק העבודה על שיעורי התעסוקה.
בחלק התיאורטי נעשה שימוש במחקרים שכבר עסקו בנושא זה בכל היבטיו, והמחקר הורחב לניתוח מדינות המופיעות באינדקס ה-OECD על מנת לבדוק את השפעתה של חקיקת ההגנה בשוק העבודה על שיעורי התעסוקה במדינות בעלות מדיניות כלכלית שונה.

המוטיבציה לבחירת נושא זה הגיעה מהסתכלות על שוק העבודה הישראלי והשפעתו על שיעורי התעסוקה של מדינת ישראל, (אף על פי שלא קיימת התייחסות בניתוח האמפירי למשק הישראלי עקב מחסור בסדרות נתונים של המשתנים המסבירים).

חשוב לציין כי מטרת העבודה היא לבדוק כיצד משתנים שונים כגון: מיסים, אי שיויון (מדד ג'יני), השכלה וסוגי מדיניות כלכלית, בדגש על חקיקה, מובילים לשיעורי תעסוקה שונים במדינה.
עיקר ההבדלים בשיעורי התעסוקה יוסברו על ידי חקיקת ההגנה.

אין חולק כי החתירה לביטחון תעסוקתי היא מטרה ראויה. העבודה עונה על צרכים חומריים ונפשיים כאחד: היא נותנת בידי האדם אמצעי מחיה ומרוממת את קומתו.
אבל ביטחון אין פירושו נוקשות: שוק עבודה שהתאבן בשל הסדרי קביעות, חוקי הגנה נוקשים ועלויות פיטורין גבוהות יוצר לכל היותר אשליה של יציבות. בפועל הוא מעכב צמיחה כלכלית, פוגע ברמת החיים הכללית ומחבל בסיכוייהן של השכבות החלשות להשתלב במעגל העבודה. חמור לא פחות, הוא מניע את המעבידים לתור אחר דפוסי העסקה חלופיים, המושתתים על ניצול מצוקתם של המובטלים. במציאות של תחרות גלובלית עזה ושל שינויים טכנולוגיים מואצים, העדר גמישות ניהולית עלול להניב אפוא תוצאות חמורות ביותר- הן מן הבחינה הכלכלית והן מן הבחינה החברתית־ מוסרית.

הניתוח האמפירי יבוצע על ידי רגרסיה של חתך רוחב (Cross section) על מדינות אירופה וארה"ב בשנת 2008.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק ראשון: תשתית תיאורטית
שוק העבודה אירופה מול ארה"ב
עלויות התאמה והבדלי רגולציה בשוק העבודה ארה"ב מול אירופה
מדד ה- EPL
התפתחויות עיקריות בחקיקת ההגנה בשוק העבודה
חקיקת הגנה בישראל
חלק שני: ניתוח אמפירי
שאלת המחקר
השערת המחקר
שיטת המחקר
תוצאות הרגרסיות וניתוח ממצאים
סיכום העבודה
נספחים
נתונים גולמיים
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

למשל במחקר על פירמות אמריקאיות המרמש 1993 עמוד 208 ( Hamermesh) מראה שבשנים 1965-1966 עלויות גיוס עובדים היו בסך 900$ לעובד (בדולרים שווי כוח קניה לשנת 1990 ) עלויות אלו עלו במקביל לעליית ההון האנושי שגלום בעובדים והגיעו לרמה של $13,790 למנהלים ו-5110$ לעובד. מחקר זה הראה שעלויות צמצום העבודה בארה"ב נמוך יותר מעלויות גיוס העובדים והן עמדו בסוף שנות ה-80 על 1780$ למנהל ו-370$ לעובד.
לעומת זאת במחקר שנעשה על פירמות צרפתיות אבווד וקרמרז 2003 (Abowed & Kramarz) מצאו שעלויות צמצום כוח העבודה גדולות הרבה יותר מעלויות גיוס העובדים.

תגים:

אבטלה · שוק העבודה · חקיקה · חקיקת הגנה · משק לאומי · יחסי עבודה · גלובליזציה · אבטלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין חקיקת הגנה בשוק העבודה לשיעורי התעסוקה", סמינריון אודות "הקשר בין חקיקת הגנה בשוק העבודה לשיעורי התעסוקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.