היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 21497
בדיקת המתאם בין גובה דמי האבטלה ואחוז המובטלים מכח העבודה הישראלי על מנת לאמוד את השפעת ביטוח לאומי על אחוז האבטלה.
6,390 מילים (כ-19.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65189
אמידת הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל וסקירת את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי. העבודה תתמקד בשנים 1990-2002.
13,110 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63757
13,117 מילים (כ-40.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60573
סקירת מאמרים בנושא ובחינת הממצאים העולים ממאמרים אלה.
5,054 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69991
האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.
10,407 מילים (כ-32 עמ'), 34 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 21314
סקירת הגורמים לאבטלה, הזכות החוקית לדמי אבטלה, הרצון לאבטלה מצד המובטל,דרכי מדידה +מחקר אמפירי לבדיקת הקשר מול מדינות אחרות.
4,734 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64797
ניתוח מושג האבטלה, האבטלה בישראל ואחריותה של מדינת רווחה לנושא האבטלה.
9,983 מילים (כ-30.5 עמ'), 21 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 62112
דיון בבעיית האבטלה תוך התייחסות לחברה הישראלית.
3,587 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66300
בדיקת הקשר הקיים בין השכלה ואבטלה בין השנים 1990 ל- 2001 (שנים נבחרות) והאם קשר זה נשמר לאורך השנים ומה הגורמים שהביאו ליצירת קשר זה.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33