היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל

עבודה מס' 063757

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

13,117 מילים ,25 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
פרק 1: רשימת לוחות וגרפים ומבוא העבודה
1.1 רשימת לוחות וגרפים
1.2 מבוא
פרק 2: הגדרות ורקע תיאורטי
2.1 הגדרות
2.2 התפתחות היסטורית של ביטוח אבטלה
2.3 חוק ביטוח אבטלה בישראל
2.4 השפעת ביטוח אבטלה על האבטלה-תיאוריה והשערות
פרק 3: סקירת הספרות
3.1 סקירה על הקשר בין ביטוח אבטלה ואבטלה - ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים
3.2 חוק ביטוח אבטלה - השוואה בינלאומית
פרק 4: נתונים וממצאים
4.1 הצגת נתונים וממצאים
4.2 ניתוח הממצאים
פרק 5: דיון(סיכום ומסקנות)
פרק 6: ביבליוגרפיה

מבוא:
נושא האבטלה הינו נושא כאוב בכל סוגי המשטרים החברתיים, והוא מהווה תופעה הכוללת מגוון רחב מאוד של תחומים.
ההיסטוריה האנושית רצופה ניסיונות לרפורמות כלכליות וחברתיות שנועדו לנסות ולמגר את התופעה או לפחות לנסות ולהפחית אותה עד למינימום האפשרי. לשיעורי אבטלה גבוהים ומתמשכים, שמהווים נזק חמור לחברה ולמשק, יש השלכות כלכליות וחברתיות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. האבטלה יוצרת בעיות של אי שוויון בהכנסות, מגבירה בעיות סוציו-אקונומיות, פגיעות טראומטיות, נפשיות וכלכליות בפרט.
מסיבות אלה ואחרות נתקבל בכנסת בשנת 1973 חוק ביטוח אבטלה. כתוצאה מחוק זה התעוררו לדיון אקדמי בעיות שונות ומגוונות שנוצרו מביטוח אבטלה. מרבית הבעיות שנוצרו כתוצאה מחוק זה גלויות לעין ואנו עדים אליהן כל חודש בחודשו למשל: הארכת תהליך חיפוש העבודה, גידול מסוים ברמת האבטלה, הקלה בהחלטה של עובדים ומעבידים להתפטר ולפטר, יצירת לחץ להעלאת שכר המינימום ועוד. חשיבותו של חוק ביטוח אבטלה הוא בכך שהוא מאפשר לבלתי מועסקים פתרון זמני עד למציאת מקום עבודה חדש, ואין מטרתו לאפשר ניצול לרעה של תשלומיו ע"י הארכת תקופת אבטלה.
כיום, למדינת ישראל ישנה רגישות רבה לנושא האבטלה ותוצאותיו בגלל העובדה שיש לו השלכות רבות בין היתר בתחומים של קליטת עליה וצמצום הפערים בין האוכלוסיות השונות.
שיעורי האבטלה הגבוהים בתחילת שנות השמונים בארץ ובמדינות מערב אירופה ובנוסף לכך שיעור אבטלה גבוה גם בתקופות של אינפלציה גבוהה מעלים, מחדש את השאלות הבאות: האם ההשפעה של ביטוח אבטלה היא חיובית? האם היא בעצם לא גורמת לתוצאה הפוכה ומעלה את שיעורי האבטלה? האם ביטוח אבטלה גורם לכך שחיפוש עבודה ייעשה בעצמה קטנה יותר? התשובות לשאלות אלה מורכות ואינן חד משמעיות.
שאלות כאלו ואחרות הובילו רבים מהחוקרים בארץ ובעולם לבחון את שיטת ביטוח אבטלה ולאמוד את הקשר בינה לבין האבטלה.

מטרת עבודתי היא לאמוד את הקשר בין ביטוח ואבטלה בישראל ולסקור את המגמות לאורך השנים והשפעתן על המשק הישראלי, העבודה תתמקד בין השנים 1990-2002.

בתחילת העבודה אציג הגדרות בסיסיות שבהן השתמשתי בעבודה, לאחר הסבר של חוק ביטוח אבטלה בישראל, אציג את התיאוריה הגורסת ששיטת ביטוח אבטלה במהותה גורמת במודע להארכה של משך חיפוש העבודה ולגידול בשיעור האבטלה.
אני אסקור ממצאים של מחקרים ממצאים אמפיריים של מחקרים קודמים, בארץ ובעולם, הנוגעים להשפעת מערכת הביטוח על התנהגות חיפוש העבודה, ושיעור האבטלה. הממצאים האמפיריים הנ"ל, תומכים במסקנות הניתוח התיאורטי, לפיהן גורמת מערכת ביטוח האבטלה לעליה בשיעור האבטלה במשק דרך הארכת משך האבטלה.

העבודה ומסקנותיה יתבססו על מחקרים בנושא.

מקורות:

אברהם ישראל, מכנס יפה: "ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל", עיונים בכלכלה 1986, עמ' 69-81.
איש-שלום יעקב: "ביטוח אבטלה כמאיץ לאבטלה", רבעון לכלכלה 122, 1984, עמ' 307-314.
בן-דוד דן: "התוואים הכלכליים-החברתיים של מדינת ישראל", רבעון לכלכלה, שנה 50- מספר 1, מרץ 2003, עמ' 29-45.
בן-דוד דן: "כח העבודה בישראל מההיבט הבינלאומי", רבעון לכלכלה, שנה 50- מספר 1, מרץ 2003, עמ' 72-89.
בנק ישראל: דין וחשבון, ירושלים, נספח סטטיסטי 2002, פרק א': "התעסוקה והשכר".6. גדעון יניב: "ביטוח אבטלה ושיעור האבטלה: תיאוריה, ממצאים אמפיריים ולקחים", המוסד לביטוח לאומי, 1983.7. גדעון יניב ותמיר יוסי: "דמי אבטלה כמענק חד פעמי: אליה וקוץ בה", המוסד לביטוח לאומי, 1984, מחקר מס' 32.
גורדון דליה, טולידנו אסתר: "חוק ביטוח אבטלה: השוואה בינלאומית 1997", המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, 1998, דפי דיון מס' 11.
טולידנו אסתר: "מקבלי דמי אבטלה בשנת 2002", המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, 2003, סקרים תקופתיים מס' 187.
מלץ נח: "אבטלה בישראל 1960-1994: עליה וירידה בזמן האחרון", רבעון לכלכלה, אוגוסט 1996.
Kathleen P. "The Effect of Unemployment Insurance on the Duration of Unemployment and Subsequent Earnings", Industrial and Labor Relations Review,Vol. 30 (1977), pp. 438-447.17. Ehrenberg Ronald G. and Oaxaca Ronald L. (1976), "Unemployment Insurance,Duration of Unemployment, and Subsequent Wage
Gain", American Economic Review. 66, pp. 754-766.18. Feldstein Martin S. (1976), "Temporary Layoff in The Theory of Unemployment",Journal of Political Economy. pp. 937-957.19. Grubel Herbert G., Maki D. and Sax S. "Real and Insurance - Induced Unemployed in Canada", Canadian Journal of Economics,1976.
20. Holen Arlene and Horowits Stanely. "The Effect of Unemployment Insurance and Eligibility Enforcement on Enemployment", Journal of Law and Economics, 1976,pp. 403-431.
21. Maki D. and Spindler Z. A. (975), "The Effect of Unemployment Compensation on the Rate of Unemployment In Great Britan", Oxford Economic Paper. Pp. 440-453.
22. Martson Stephen. "The Impact of Unemployment Insurance On Job Search", Brooking Papaers on Economic Activity, 1975, pp. 13-60.23. Nickell Stephen J. (1979), "The Effect of Unemployment and Related Benefits on theDuration of Unemployment", Economic Journal, 89. (March) pp. 505-517.24. OECD.
(1979), Manpower and Social Affairs Committee, Unemployment Compensation and Related Employment Policy Measures, Paris
25. Wallace T. W. "The Effect of Unemployment Insurance on Measured Unemployment Rate", Queen's University Institute for Economic Research Discussion Paper,1974.

תגים:

אבטלה · ביטוח · דמי · חוק · כלכלת · עבודה · שיעור

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל", סמינריון אודות "ביטוח אבטלה ואבטלה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.