היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50485
הצגת האגף לשירותים חברתיים הנדון ובחינת יחסם של הפונים לשירותים הסוציאליים וכן את עמדתם של העובדים.
3,668 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67411
בדיקת הזכויות העומדות לטובת העובדים והמעסיקים בסיום יחסי העבודה ומנגד חובותיהם של העובדים והמעסיקים לנוכח סיום יחסים אלה.
3,916 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20603
סקירת שלבי התפתחות משפט העבודה הישראלי, הרכב וסמכויות בית הדין לעבודה, והיחסים עם בתי המשפט הרגילים.
8,729 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61109
מהי מידת החשיבות המיוחסת לעבודה בחיי הפרט, והאם נשים דומות לגברים ביחסן לעבודה והגורמים המשפיעים על יחס זה.
8,497 מילים (כ-26 עמ'), 37 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 66146
הסיבות המרכזיות להקמת בית הדין לעבודה, תוך התייחסות למערכת היחסים בין ביה"ד הארצי לעבודה לבין בית המשפט העליון.
7,182 מילים (כ-22 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40362
חוק היסוד, מקומו במערכת יחסי העבודה ופסק דין דנילוביץ.
8,222 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61012
סקירת הנושא תוך כוונה לטעון כי יחסי העבודה אמורים להיות אחידים, מבחינת כלליות חוקי ההעסקה.
7,916 מילים (כ-24.5 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 62170
סקירת עמדות שלושת השחקנים במערכת יחסי העבודה בישראל בנוגע לסוגיית העובדים הזרים - איגוד העובדים, ארגוני המעסיקים והריבון.
3,488 מילים (כ-10.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62785
האם נשים דומות או שונות מגברים ביחסן לעבודה ומהם התנאים המאפיינים הגורמים לדמיון או לשוני ביניהם.
6,804 מילים (כ-21 עמ'), 26 מקורות, 471.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100