היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודה מסכמת בעבודה סוציאלית

עבודה מס' 050485

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת האגף לשירותים חברתיים הנדון ובחינת יחסם של הפונים לשירותים הסוציאליים וכן את עמדתם של העובדים.

3,668 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בניתוח מספר היבטים בתהליך הלמידה בשנה האחרונה. ההיבט הראשון הוא היבט הסוכנות. במהלך השנה נחשפנו לסוכנויות בעלות אופי שונה.
בחלקה הראשון של העבודה ננסה לעמוד על המטרות והמדיניות של הסוכנות בה עבדנו והמידה בה מיישמת את מטרות המקצוע.
בהכשרה המעשית יצרנו קשר עם פונה וכך התחלנו ליישם את הידע והמיומנויות שלמדנו השנה. בעבודה ייבחן יחסם של הפונים למקצוע העבודה הסוציאלית וייבדקו הגורמים המקדמים או מעכבים את הצלחת תהליך הסיוע. לצורך כך יוצג ראיון עם פונה אשר התנסתה בקשר ממושך עם עו"ס באגף לשירותים חברתיים בחולון.
אל אנשי המקצוע התוודענו באמצעות ההדרכה שקיבלנו. בחלקה השלישי של העבודה יושוו עמדותיהן של שתי עובדות סוציאליות-האחת, עובדת סוציאלית בכירה והשנייה סטודנטית שזה עתה סיימה את לימודיה. מתוך ההשוואה נבקש ללמוד על ההבדלים בגישותיהן למקצוע העבודה הסוציאלית.
חלקה האחרון של העבודה הוא סיכום אישי שיכלול את החוויות והלבטים המרכזיים שעלו במהלך שנת הלימודים.
העבודה מתבססת על ספרות מקצועית, ראיונות עם פונה ועובדות סוציאליות, חומר עיוני שנלקח מהשירות וחוויות אישיות מההכשרה המקצועית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - השירות הסוציאלי
1.1 מדיניות ומטרות הלשכה לשירותים חברתיים בחולון
1.2 מטרות העבודה הסוציאלית כפי שבאות לידי ביטוי במדיניות השירות
פרק 2 - פונים
פרק 3 - אנשי המקצוע
פרק 4 - סיכום אישי
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבירם, א., קטן, י. וקצ'לניק, ק. (1991). בוגרי עו"ס בתחילת הקריירה-מימוש ערכים תעסוקתיים, שביעות רצון ומחויבות מקצועית. חברה ורווחה, יב (1), 56-71.
איגוד העובדים הסוציאליים, (1994). קוד האתיקה המקצועי של העובדים הסוציאליים בישראל.
בירנפלד, ג. (1985). הקשר בין הרקע החברתי-דמוגרפי וחברתי כלכלי לציפיות בבחירה פנים מקצועית בקרב סטודנטים במקצוע העבודה הסוציאלית. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב: תל-אביב.
ברמר, ל.מ. (1994). יחסי סיוע, תהליכים ומיומנויות. קרית ביאליק: הוצאת "אח".
גולן, נ. (1980). התערבות בתקופת מעבר : מקורות וצרות של עזרה. חברה ורווחה, י' (2), 170-178.
דורון, א. (1989). לדמותה החברתית של העבודה הסוציאלית. חברה ורווחה, י(2), 178-170.
ניר, ת. (1987). תופעת השחיקה בקרב עובדים סוציאליים במהלך השנתיים הראשונות לעבודתם המקצועית. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
רוזנפלד, י. (1985). תחומה ומומחיותה של העבודה הסוציאלית. חברה ורווחה, ו,(2-3), 130-119.
שינדלר, ר. (1989). עבודה סוציאלית וקביעה מחודשת של מטרותיה החברתיות. חברה ורווחה, ט', 310-303.
Compton, B. Galway, B. (1989). Social Work Processes. Belmont CA: Wadsworth Press.
Kerson, S.T. (1987). The social work relationship: A form of gift exchange, Social Work, 23 (4), 326-327.
Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory. Lyceun Books inc. Chapters 1,2. Pp. 1-71.
Pincus, a. Minahan, a. (1973). Social Work Practice, Model and Methods. Illinois: FE Peacock pub.
Pinker, R. (1979). The Idea of Welfare. London: Heinemann.

תגים:

השירות · חברתי · הסוציאלי · רווחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבודה מסכמת בעבודה סוציאלית", סמינריון אודות "עבודה מסכמת בעבודה סוציאלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.