היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10235
סקירת מערכת הביטחון הפנימי ביפן ומידת התאמתה למבנה האוכלוסין לפי הפרמטרים:ארץ,תושבים,מערכת פשע ומשטר.
6,401 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62233
תיאור המבנה האופטימלי ובחינת הקשר שבין מבנה מערכת הבנקאות לרמת הביצוע שלה.
8,417 מילים (כ-26 עמ'), 33 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 66822
ניתוח מבנה הארגון, התקשורת הפורמאלית הקיימת בארגון, יחסי אנוש, סוג היחסים בין העובדים, המבנה הארגוני ומאפייניו היחודיים.
2,793 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60407
תיאור המבנה והמסלול הביוסינטטי של שלושת מחלקות המטבוליטים השניוניים העיקריות.
8,749 מילים (כ-27 עמ'), 7 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 50385
ניתוח המבנה תוך התייחסות לאלמנטים של המסורת הרומית המערבית ולאלמנטים המזרחיים.
1,595 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 21532
סקירת תולדות הרפובליקה, תפקודה תוך התייחסות למבנה הפנימי שלה (הקבוצות הסוצ', דת ומדינה, הימין הקיצוני) ודיון ביהדות ברפובליקה.
6,604 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32618
השפעת שינוי מבני בבית ספר (מינוי מנהל חדש) על רמת המוטיבציה ויחסי האנוש בקרב צוות חינוכי תוך סקירה של הספרות בנושא שינוי בחינוך.
3,717 מילים (כ-11.5 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65249
המבנה האדרכילי של כיפת הסלע ועיטוריה.
1,529 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68701
ניתוח המבנה הארגוני, סביבה ארגונית של חברת מנפאואר, מאפייניה, כולל תרשים ארגוני.
2,806 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100