היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 65258
סקירת נושא ני"ע להמרה על סוגיהן
12,708 מילים (כ-39 עמ'), 12 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 62722
הבורסה והרשות לניירות ערך - מבנה הפיקוח, חקיקה, מנגנונים ודרכי פעולה.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 11 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 62568
נייר מטה המוגש לדיון של מועצת המנהלים של כור להערכת ביניים של האסטרטגייה הנוכחית של הקונצרן.
10,438 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 344.95 ₪
עבודה מס' 62487
1,216 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63184
8,807 מילים (כ-27 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63856
בדיקת סל המוצרים ותמהיל הלקוחות האופטימלי של חברה, בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית שתהלום את הצרכים, היעדים והמטרות של החברה לאחר מיזוגה עם חברה שניה.
8,022 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70324
בדיקת השאלה באמצעות ניתוח תוכן איכותני שהתבצע בעיקר בעזרת מאמרים, ספרים העוסקים בתחום, ניירות עמדה, כתבי עת ועוד.
8,962 מילים (כ-27.5 עמ'), 31 מקורות, 395.95 ₪
עבודה מס' 64889
עד כמה הצליחה מטרתו של היימן "להראות את האמת", ועד כמה נפל בתוך הגדרות חברתיות.
7,342 מילים (כ-22.5 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64905
האם בעלי העניין אכן מצליחים להשיג רווחים עודפים.
7,028 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23