היישום אינו מחובר לאינטרנט

מיסוי ניירות ערך - סקירה מקיפה של הנושא וכל ההביטים החשבונאיים בנושא.

עבודה מס' 020832

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

10,433 מילים ,18 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1.מבוא
א.מטרת העבודה
ב.מטרת מיסוי ניירות ערך ועל מי חל החוק

2.הקדמה- סקירת שוק ההון והניירות הנסחרים בו
א.שוק ההון
ב.ניירות הערך הקיימים בשוק

3.ההבדלים בין פעילות מסחרית להשקעה
א.סיווג העוסקים בני"ע
ב.המבחנים להבחנה בין פעילות מסחרית להשקעה

4.מיסוי אחזקת ניירות ערך

5.מניות באגודה שיתופית

6.רישום מניות בבורסה

7.מיסוי מניות בידי תושב חוץ

8.מיסוי ני"ע של חברה זרה

9.המיסוי על פי חוק התיאומים

10.מניות הטבה ודיבידנד

11.מיסוי בעת פירוק חברה

12.מיסוי על פי חוק מע"מ

13.חוק מס שבח

14.שיעורי המס

15.מניות בחברה לחיפושי נפט

16.קופות גמל

17.מיסוי יחידות השתתפות בקרנות נאמנות

18.סיכום

19.ביבליוגרפיה

מבוא
מטרת העבודה
העבודה תעסוק במכלול המיסוי הקיים בישראל על ניירות הערך- הן ניירות
ישראלים והן ני"ע זרים. העבודה תנסה לסקור את כל הצדדים הקיימים בניירות
ערך בישראל, אם כי מפאת קוצר היריעה לא תסקור את כל המקרים
הרלוונטיים.
מטרת המיסוי
מטרת המיסוי של ניירות ערך היא לחייב במס הכנסות פסיביות, מעין אקט
סוציאלי הבא לחייב במס לא רק הכנסת עבודה אלא גם להטיל מיסוי על בעלי
ההון.
במסגרת עקרונות המיסוי המקובלים הרי "הבסיסים" הקשורים לפעולות
בניירות ערך שעליהם אפשר להטיל מס הם:
1.מיסוי על יצירת (הנפקת) ניירות ערך.
2.מיסוי על החזקת ניירות ערך.
3.מיסוי על העברת ניירות ערך.
4.מיסוי על הכנסה שוטפת (תשואה= ריבית ודיבידנד) מניירות ערך.
5.מיסוי על רווח הון ממימוש ניירות ערך.
מבין הפעולות האמורות החזקת ניירות ערך אינה חייבת כיום במס, כלומר אם
אדם מחזיק ניירות ערך ולא הרוויח מהם (תשואה או רווחי הון) אין הוא חייב
במס.
הנושאים בהם תידון העבודה אקוויולנטים לחיובים במס:
הקדמה- סקירת שוק ני"ע והניירות הנסחרים בו: זהו פרק מקדים לעבודה,
שחלקו מובא בדף להלן והוא מסביר את מבנה שוק ההון וני"ע העיקריים
הקיימים בו.
ההבדלים בין פעילות מסחרית להשקעה: הפרק יסקור את המבחנים העיקריים
בבוא שלטונות המס לבחון האם האדם הוא "חובב" או שזהו מקצועו וזה נעשה
לו דרך קבע. נפקא מינה יש לנו בחיוב המס.
מיסוי קרנות נאמנות ואגרות חוב: פרק שיוקדש לסוגי קרנות הנאמנות, המס
שהן משלמות והמס שלמעשה משלם היחיד המשקיע בהן, וכמו כן מיסוי אג"ח.
מיסוי היחיד ומיסוי התאגיד: פרק זה יסקור את כל החוקים הרלוונטיים,
בתוספת הארות ופסקי דין, על הנושאים אליהן מחייב החוק להתייחס בנושא
זה:
1.פקודת מס הכנסה (13 13(א) 16 16 19ה 16ב 94 94ב(
2.חוק שטיינברג (בעיקר סעיף 6).
3.חוק מע"מ
4.מס שבח (לגבי איגוד במקרקעין).
וכן התקנות והצווים הרלוונטים.

יצויין כי על פי פקודת מס הכנסה ישנם שני חלקים עיקריים שעל פיהם ניתן
למסות פעילות בני"ע:
חלק ב': מיסוי רווחים פירותיים (פעילות מסחרית עסקית). כאשר פעילות בני"ע
מגיעה לדרגה של עסק, הרי שהרווחים מני"ע ימוסו מכח סעיף 1)2) לפקודה -
הכנסה מעסק או משלח יד.
חלק ה': מסוי רווחי הון (פעילות הונית-השקעתית). על פי סעיף 88 לפקודה ני"ע
הוא נכס שכן הוא עונה על ההגדרה של זכות ראויה או מוחזקת. סעיף 89 הוא
הסעיף המחייב במס את רווחי ההון, ואילו סעיף 91 קובע את שיעוי המס ומועדי
תשלומו.

תגים:

מניות · מסחר · שוק · ההון · מסוי · הכנסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מיסוי ניירות ערך - סקירה מקיפה של הנושא וכל ההביטים החשבונאיים בנושא.", סמינריון אודות "מיסוי ניירות ערך - סקירה מקיפה של הנושא וכל ההביטים החשבונאיים בנושא." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.