היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

עבודה מס' 068107

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים המשפיעים על השכר של המנהלים הבכירים בהתבסס על נתוני 58 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל בשנת 2006.

3,745 מילים ,16 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

בבחינת שכרם של צמרת ההנהגה העסקית בישראל עלה, כי שכרו השנתי הממוצע של המנכ"ל הישראלי בחברות המובילות במשק עמד בשנת 2005 על כ- 5.5-1.3 מיליון ש"ח, שכר הגבוה פי 37.8 מהשכר הממוצע במשק העומד על כ- 90,000 ש"ח. כך עולה ממדד חדש שפיתחה חברה .BDI מדד המאפיין את פרופיל המנכ"ל הישראלי של 500 החברות המובילות במשק, לפי ניתוח של משתנים רבים.(www.nfc.co.il)
המגזין "פורבס" אמר כי המנכ"לים שקיבלו את השכר הגבוה ביותר אינם תמיד אלו שהניבו את הרווח הגבוה ביותר עבור בעלי המניות.

מחקר זה עוסק בקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל לבין ביצוע החברות שהם מנהלים.
לעבודה שני חלקים: החלק התיאורטי מציג את הגורמים המשפיעים על שכרם של מנהלים בכירים ומסביר את הפרשי השכר בין מנהלים לעובדים. בחלק האמפירי נבחנים הגורמים המשפיעים על השכר של המנהלים הבכירים בהתבסס על נתוני 58 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל בשנת 2006.
במסגרת המחקר הנוכחי נבדקו שלוש השערות, אך רק אחת מהן אוששה. ההשערה הראשונה איששה את הטענה כי מכירות והון עצמי מנבאים את הרווח הנקי ולכן ככל שמכירות והון עצמי גדולים יותר כך הרווח הנקי עולה. לעומת זאת, לא ניתן לנבא באופן מובהק קשר בין רמת השכר בכירים לרווח נקי של הפירמה. על פי השערה השנייה לא ניתן לטעון על סוג הקשר בין המשתנים (שכר מנכ"לים ומכפיל רווח) בשל חוסר מובהקות של רגרסיה. ההשערה השלישית איששה טענה כי לשכר בכירים קשר חיובי ומובהק לרווח מנית הפירמה. כמו כן נימצא קשר מובהק בין מכירות לרווח המניה. (ממצאים אלה תקפים כאמור לשנת 2006).

הנתונים אשר נאספו לצורך הבדיקה נלקחו מתוך הדו"חות הכספיים של החברות הציבוריות הנ"ל: באמצעות אתר מאיה (של הבורסה), אתר ביזפורטל ומאתרי החברות עצמן.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מטרות המחקר
3. רקע תיאורטי
4. שיטת מחקר
5. הצגת הממצאים
6. סיכום מסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית
8. נספחים - פלטי SPSS

קטע מהעבודה:

Leonardמסביר שכר הבכירים על פי כישוריהם האישיים של מנהלים. כך בין המאפיינים הקשורים במנהל עצמו ניתן לציין את גילו, ניסיונו, הוותק שלו בתפקיד, השכלתו, השתייכותו למשפחה המייסדת והיקף החזקתיו במניות הפירמה. על פי ממצאים לגיל המנהל, לניסיונו המקצועי, לוותק הספציפי שלו בתפקיד, להשתייכותו למשפחה המייסדת ולהיקף החזקתיו במניות הפירמה יש קשר חיובי עם גובה השכר שהוא מקבל. מצד השני לא נימצא קשר ברור בין השכלה לגובה השכר. ( Leonard, 1990)
O'reilly and Crystal מדווחים במחקר שלהם המשווה בין מדיניות השכר בבריטניה לארצות הברית, על קשר שלילי מובהק בין מספר שנים שהמנכ"ל נמצא בחברה לבין שכרו הכולל ברמה של 0.0052- בארצות הברית בהשוואה לרמה של 0.0075- בבריטניה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל ", סמינריון אודות "הקשר בין שכר המנהלים הבכירים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.