היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין שכר ואבטלה

עבודה מס' 061185

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין שכר אותו מקבל העובד ובין אבטלה?

8,489 מילים ,19 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הקשר בין אבטלה ושכר

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
- שוק העבודה בישראל
- אבטלה
3. האבטלה וסף השכר בישראל
4. הקשר בין אבטלה ושכר
5. המודל האמפירי
- המדגם
- תוצאות הבדיקה האמפירית
- סיכום ומסקנות
6. המחקר
- שאלת המחקר
- משתנים
- שיטת המחקר
- אוכלוסיית המחקר
- הליך המחקר
- מתודולוגיה
- ממצאים
- דיון
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא
שוק העבודה בישראל הוא אחד מארבעת השווקים במשק הישראלי (שוק ההון, שוק
הכסף ושוק מטבע החוץ).
אחד הגורמים הנכנסים אל תוך מושג שוק העבודה הוא מושג האבטלה. האבטלה
מושפעת מגורמים רבים והיא מתפלגת בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות. ידוע הוא כי
ישנן קבוצות באוכלוסייה הסובלות יותר מאבטלה ואילו אחרות עשויות להרגיש
גורם זה פחות. כיום, יש לציין, כמעט בכל הסקטורים קיימת מידה זו או אחרת של
אבטלה.
תחום חשוב בנושא האבטלה הוא נושא השכר. שכר מהווה גורם בעל משמעות גבוהה
ביותר בקרב עובדים ועל כן הוא מהווה גורם בעל משקל רב לגבי תחום העבודה.
עובדים מעדיפים לעסוק במקצוע בו הם מתמחים ולקבל תמורה הולמת\גבוהה עבור
עבודתם. בגלל מצבים מסוימים עלולים עובדים למצוא עצמם עוסקים בתחומים
שאינם מתאימים להם ובשכר נמוך ממה שציפו לו. ישנם עובדים שמקבלים שכר
מינימום עבור עבודה כאשר השכר אינו הולם את סוג העבודה, את המיומנות
המקצועית, את ההכשרה המקצועית וכד'. במקרים כאלה עשויים להיווצר מצבים
בהם אותם עובדים יעדיפו להיות מובטלים ולקבל דמי אבטלה מאשר לעבוד בעבודות
המוצעות להם. יש להזכיר את העובדים הזרים המהווים גורם בעל משקל כבד ביותר
לנושא שכר המינימום והשכר בכלל המשפיע על העובדים הישראלים בהקשר לשכר
ואבטלה.

עבודה זו עוסקת בסוגייה האם קיים קשר בין שכר אותו מקבל העובד ובין אבטלה?
עד כמה יכול שכר מינימום להשפיע על רצונו ונכונותו של עובד לעבוד בעבודה
המוצעת לו כאשר היא אינה הולמת את כישוריו, הכשרתו, מקצועו. האם שכר יכול
להוות גורם לכך שאדם יקבל עבודה המוצעת לו או יעדיף להיות מובטל? או שאולי
יעדיף עובד להשתלב בכל עבודה שהיא ולו רק לדעת שהוא עובד ומקבל שכר.
מטרתו העיקרית של הפרק האמפירי הוא לבדוק, את הקשר בין שכר לאבטלה. לשם
כך אנחנו בונים מודל אשר מסתמך על התיאוריה הכלכלית המסביר את כוחות
השוק. לאחר מכן אנחנו נאמוד את המודל הן עבור התקופה כולה והן עבור שתי תת-
תקופות: לפני 1976 ואחריה. בשנת 1976 חלו שתי התפתחויות בשכר: חוקק חוק
שכר מינימום וחוקק חוק אבטחת הכנסה. שני אלו הגבירו את האבטלה- הראשון
מצד המעסיקים והשני מצד הציבור שכרגע מקבל אבטחת הכנסה בלי לעבוד.
בחלק המחקרי בחרתי בחמישה משרדי שירות תעסוקה שלדעתי מהווים ייצוג מסוים
של כמה סוגי אוכלוסיות: פתח תקווה, תל אביב, כפר סבא, רמת-גן, באר-שבע.
העברתי את השאלון לכ100- מובטלים סה"כ בכל חמש הלשכות. בזמן ההמתנה הם
מילאו את השאלון.

מקורות:

אלון, ס. (נובמבר, 1996) "כוח העבודה בעידן האיות", בתוך: משאבי אנוש, מס' 107.
גנחובסקי, ד. (דצמבר, 1996) "בגדי המלך החדשים", בתוך: ועדים.
דהן, מ. (מאי, 1995) "השפעת משתנים מקרו-כלכליים על התחלקות ההכנסות בישראל", בתוך: סקר בנק ישראל 69. עמ' 21-48.
דהן, מ., בן-פורת, א. (נובמבר, 1997) "גל העלייה ואי שוויון בהתחלקות ההכנסות", בתוך: רבעון לכלכה. חוברת 3/97.
חוק הביטוח הלאומי (1999) המכללה ללימודי חוק הביטוח הלאומי בע"מ.
טולידנו, א. (דצמבר, 1996) "מובטלים שחזרו למעגל מקבלי דמי האבטלה", בתוך: ביטחון סוציאלי. חוברת 48.
יוסטמן, מ., לוינסון, א., ספיבק, א. (אפריל, 1999) אבטלה: מצוקה בתוך שפע. אונ' בן גוריון בנגב.
יניב, ג. (יוני, 1990) "אבטלה בישראל - מושגי יסוד", בתוך: ביטחון סוציאלי. 35.
ישיב, ע. (1993) "הגורמים לשיעור האבטלה הגבוהה בישראל וכיוון פתרון", בתוך: הררי, ב., תמרי, א. (עורכים) שוק העבודה בישראל. משרד הכלכלה והתכנון, הרשות לתכנון לאומי וכלכלי, ירושלים.
לוין אפשטיין, נ., סמיונוב, מ., אלון, ס. (מאי 1995) הדינמיקה של אבטלה ותת תעסוקה. המרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר, ליד אונ' ת"א.
עפרוני, ל. (ספטמבר, 1998) "המדיניות הכלכלית ובנק ישראל", בתוך: מפנה - במה לענייני חברה, יד טבנקין מס' 22.
פלוג, ק. (1993) "שוק העבודה בישראל: סקירה תיאורטית", בתוך: הררי, ב., תמרי, א. (עורכים) שוק העבודה בישראל. משרד הכלכלה והתכנון, הרשות לתכנון לאומי וכלכלי, ירושלים.
פרויס, ט. (דצמבר, 1997) "דורון טמיר: תעסוקה, ולו בשכר מינימום, עדיפה על אבטלה", בתוך: ניהול. גיליון 119.
קרני, מ. (2000) "תעסוקה ואבטלה", בתוך: מרגלית, א. (עורך) ישראל אל שנות ה2000-, יוזמה לצדק חברתי. הוצאת יד-יערי.
רוזנברג, י. (1993) "האבטלה בישראל וסף השכר", בתוך: בתוך: הררי, ב., תמרי, א. (עורכים) שוק העבודה בישראל. משרד הכלכלה והתכנון, הרשות לתכנון לאומי וכלכלי, ירושלים.
ריבון, ס. (1992) "הגורמים המשפיעים על משך האבטלה של פרטים המקבלים דמי אבטלה", בתוך: סקר בנק ישראל 67.
שץ, י. ש' אריאל (1998) "אבטלה" בתוך: לקסיקון המדינה - אזרחות, חברה, כלכלה.
Akerlof, G.A. Yellen, J.L. (1990) Efficiency Wage Model of the Labor Market. Cambridge University.
Lindbeck, A. Snower, D.J. (1988) The Insider Outsider Theory of Employment and Unemployment. MIT. Press.

תגים:

אבטלה · ביטוח · הכנסות · העבודה · לאומי · מובטלים · משכורת · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין שכר ואבטלה", סמינריון אודות "הקשר שבין שכר ואבטלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.