היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 63632
3,110 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50171
סקירת הבורסה, המבנה הארגוני, נושאי התפקידים ותחומי האחריות שלהם, סוגי ניירות הערך וסוגי המשקיעים בבורסה.
8,719 מילים (כ-27 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50660
סקירה של שיטות המסחר בבורסה והתמקדות בשיטת הרצף.
14,587 מילים (כ-45 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64304
הקשר בין הנתונים המאקרו כלכליים במשק הישראלי לעליית ערך המניות בבורסה
14,462 מילים (כ-44.5 עמ'), 41 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65789
בחינת חשיבותו של דו"ח תזרימי המזומנים ובאיזו מידה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת מסביר את תשואות המניות בבורסה.
13,892 מילים (כ-42.5 עמ'), 24 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 66382
כיצד ניתן להגדיל את רווחיות תיק המניות של המשקיעים בבורסה על סמך הסברת הגורמים אשר מנבאים החלטה ?
16,451 מילים (כ-50.5 עמ'), 62 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66431
הצעה למחקר בנושא הגורמים המסבירים החלטות של משקיעים לרכישת מניות בבורסה?
10,583 מילים (כ-32.5 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68107
הגורמים המשפיעים על השכר של המנהלים הבכירים בהתבסס על נתוני 58 חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל בשנת 2006.
3,745 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70816
ניתוח של מיקרו בריתות בין בורסות.
7,139 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 399.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33