היישום אינו מחובר לאינטרנט

שימוש במדדים פיננסיים לאיתור פשיטות רגל

עבודה מס' 068414

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הרלוונטיות ואפקטיביות של מודל אלטמן, לאור הגיל של המודל ותכונות אחרות.

6,527 מילים ,15 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא לבחון באלו מדדים פיננסיים ניתן להשתמש בכדי לאתר פשיטות רגל.
שכן, גם ההשפעה במישור הפיננסי, יכולת איתור פשיטות רגל תשפיע על חלוקת מבנה ההון של הפירמה ורמת המינוף הפיננסי של החברה ומחיר ההון ישתנה בהתאם.
למשל, בבנקים קיימים מודלים להתראה מוקדמת, Early Warning Systems , E.W.S, והם משמשים את רשויות הפיקוח במדינות נבחרות השייכות לקבוצת ה-G-10 ככלי לחיזוי שינויים בציוני ודירוגי הבנקים. (פישמן, רוטנברג, ד.2005) יש לציין כי זיהוי מוקדם של מוסדות בנקאיים בעיתיים (E.W.S), ובמיוחד זיהויים של תחומים (מוקדים) בעיתיים בתוך המוסד הבנקאי, מאפשרים למוסדות המפקחים על הבנקים לקבוע סדרי עדיפויות בבדיקת המוסדות הבנקאיים (On-site examination) ובכך גם לקבוע הקצאה מחודשת ומועדפת של משאפי הפיקוח.

מטרת המחקר ושאלת המחקר: בדיקת הרלוונטיות ואפקטיביות של מודל אלטמן, לאור הגיל של המודל ותכונות אחרות.
השערות המחקר:
המחקר הזה בוחן שלוש השערות כדלקמן:
1. מודל המקורי של אלטמן שימושי מספיק בכדי לנבא פשיטת רגל בתקופת מיתון ושפל כלכלי שאנו צופים לאחרונה כפי שהיה בתקופה בה הוא פותח על ידי אלטמן.
2. ככל שיתקרב מועד פשיטת הרגל תוצאות המדד יהיו מדויקות יותר.
3. ניתן לגלות פשיטת רגל בדוחות הכספיים 4 שנים לפני פשיטת הרגל.

מתודולוגיה: המדגם כולל 30 חברות ציבוריות ישראליות, הנסחרות בבורסה בישראל. המדגם מהווה 15 זוגות, שכל זוג מייצג את אותו ענף כלכלי ומורכב מחברה יציבה של הענף וחברה שהוכרזה כחדלת פרעון. לצורך המחקר נלקחו חברות שלגביהן יש מידע לפחות לארבע שנים במהלך השנים 2000-2009.
בעזרת הדוחות הכספיים של החברות חושב מדד אלטמן לכלל החברות במדגם במהלך 4 שנים שקדמו לפשיטת הרגל .
לצורך החישוב ערכי "Z-score" השתמשתי בפרמטרים הבאים מהדוחות הכספיים:הון חוזר, סה"כ נכסים, עודפים, רווח לפני ריבית ומס, שווי שוק, סה"כ התחייבויות, סה"כ מכירות.
התוצאות נבדוקו על פי מודל אלטמן המקורי וכן על פי הערכים שקבע אינגבר בישראל.

תוכן הענינים:
מבוא
חלק א' - סקירת ספרות
חלק ב' - מדד ההישרדות של אלטמן
חלק ג' - מתודולוגיה ומחקר
השערות המחקר
השערה 1: דיון ומסקנות
השערה 2: דיון ומסקנות
השערה 3: דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לפי מחקרים שונים, במקרים רבים שבהם חברות נקלעות לקשיים, ניתן היה לאבחן בדוחות הכספיים שלהם סימני אזהרה ברורים כבר 3 שנים לפני המשבר (ענווה א. 2006).
פשיטת רגל- היא מצב משפטי המכיר באי יכולת של אדם לשלם את חובותיו הכספיים. על אף שבהכרזת החיים כפושט רגל על פי החוק יש יתרונות וחסרונות לחייב כמו גם לנושים, הרי שברוב המקרים החייב הוא המבקש מהרשויות המתאימות הגנה מנושין ע"י הכרזתו כפושט רגל. (אינטרנט, ויקיפדיה)
המינוח המשפטי המדוייק ל"פשיטת רגל" של חברה הוא פירוק או כינוס נכסים. זהו מצב שבו החברה חדלה להתקיים כעסק חי. פעמים רבות חברות מגיעות למצב זה עקב מצב של "חדלות פרעון". מצב בו לא היו מסוגלות לפרוע את התחייבויותיהן בסכומים שנקבעו מראש במועדים נתונים. חדלות הפרעון עשויה לגלגל "כדור שלג" ולהביא להתמוטטותה של חברה. (איילון.ל.2009).

תגים:

מדדים פיננסיים · מדד אלטמן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שימוש במדדים פיננסיים לאיתור פשיטות רגל", סמינריון אודות "שימוש במדדים פיננסיים לאיתור פשיטות רגל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.