היישום אינו מחובר לאינטרנט

בדיקת נושאים רגישים בסקרי דעת קהל ושימוש בסקרי אומניבוס

עבודה מס' 061258

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העלאת שאלות בנושא השימוש בסמים קלים בשיטת האומניבוס, תוך השוואת הנתונים לשיטת תיבת הקלפי בשימוש עצמי.

6,727 מילים ,25 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

אחת הדילמות המרכזיות בקרב חוקרים במדעי החברה, הינה כיצד ליצור מוטיבציה בקרב נחקרים, כדי שאלה ימסרו את המידע המתבקש. לעתים קיימת אפשרות ששאלות שונות מאיימות על הנחקרים בשל רגישותן, ומשפיעות על רצונותיהם להשיב על שאלון מסוים או על חלקו. נמצא, כי שאלות רגישות או מביכות מובילות למענה בלתי מספק מבחינת כמות ההחזרים בסקרים. לדוגמה שאלות הנוגעות לפשיטת רגל או נהיגה במצב של שיכרות, עלולות
להוביל להחזר מאוד נמוך של התגובות וכן נמצא כי שאלות הנוגעות לאיבחונים נפשיים בקרב אנשים שהיו מאושפזים, הובילו להחזרים הנמוכים ביותר (Foddy, 1993).
שאלות מביכות או רגישות מוגדרות כשאלות העוסקות בהתנהגויות ובמצבים המוגדרים כסטיה חברתית, כלומר אינם מקובלים על הנורמה החברתית ומאופיינים בכך שיש בהם חריגה מן החוק או שהמענה על אותן שאלות מביך ולא נהוג לדבר עליהן בפומבי, משום שהעיסוק בהן יוצר אווירה של אי נוחות ושל מתח (Blair et al., 1977).
הגורם המטריד ביותר את הנחקרים בשאלות הרגישות הינו החשיפה ועל כן האנונימיות הינה בעלת חשיבות עליונה בסקרים אלה (Abrahamson, 1983). האנונימיות המקסימלית עשויה להתקבל משימוש בשיטת תיבת הקלפי, כאשר שאלון לא מסומן מוטל לתיבה גדולה ולאחר הערבוב, רוב הסיכויים שלא ניתן יהיה לקשר בין הנחקר לבין תשובותיו (הוד, 1991). מאידך, שיטה זו יקרה מאוד, מכיוון שסקר שלם נערך לצורך מספר מועט של שאלות.
מכיוון שהעלות הינה מרכיב משמעותי ביכולת לבצע סקר ובמידה רבה גם קובעת את היקף המדגם, נראה כי סקר אומניבוס הכולל מספר רב של שאלות בנושאים שונים, עשוי להוות פתרון להגדלת מספר ההחזרים והגדלת אמינותן של התשובות. שאלון זה מורכב מתת- שאלונים בנושאים שונים לחלוטין, כשאין קשר בין תת-שאלון של מזמין אחד לתת-שאלון של מזמין אחר (Davies, 1986).
אמנם קיים רצון מצד החוקרים לקבל מענה למספר שאלות רגישות במהלכו של מחקר אחד כדי לחסוך בזמן ובעלויות (Raghavarao & Federer, 1979), אך סקר האומניבוס יכול לפצל את השאלות תוך חסכון בזמן, בעלויות ואף להגדיל את מהימנותן של התשובות כתוצאה מסקירה חוזרת.
לפיכך תהיינה שאלות מחקרי:
1. כיצד מבנה הסקר בשיטת האומניבוס ישפיע על שיעור התגובה לגבי סקר הכולל שאלות רגישות?
2. כיצד ישפיע סוג השאלה על הרב צדדיות של הסקר?
3. כיצד ישפיע תוכן הסקר על נכונות הנחקר לענות על שאלות הסקר?

בעבודתי ארצה להעלות שאלות רגישות בנושא השימוש בסמים קלים בשיטת האומניבוס, תוך השוואת הנתונים לשיטת תיבת הקלפי בשימוש עצמי הנתפסת כאנונימית במיוחד ומניבה נתונים אמינים (Cox, Cox & Moschis, 1990). על ידי השוואת הממצאים, ניתן יהיה לקבוע איזו משתי השיטות עדיפה. משמעות הדבר, האם עדיפה שיטת תיבת הקלפי המעניקה אנונימיות מלאה ואמינות מירבית בתשובות, או שעדיפה שיטת האומניבוס, שסטיית התקן בה תהיה גבוהה יותר, אולם המדגם יהיה גדול ויתן תמונה מקיפה בעלת מהימנות ותוקף שאינם נופלים משמעותית מתיבת הקלפי.
כדי לערוך את מחקרי, אציג בפרק הראשון סקירת ספרות הנוגעת לשאלות רגישות בסקרים, לחשיבות הסודיות ולגורמי ההטיה. הפרק השני יהיה הפרק המתודולוגי, שבו יצוינו שיטת המחקר, מערך המחקר והליך המחקר. הפרק השלישי יציד ממצאים בהתאם להשערות המחקר ובדיון המסכם אקשור את הקצוות ואציג את מסקנותי.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: ההתמודדות עם השאלה הרגישה
1.1 הבעיה
1.2 הפגיעה בפרטיות
1.3 שאלות רגישות בעלות משמעות מאיימת
1.4 גורם ההטיה
1.5 דרכי התמודדות עם השאלה הרגישה
1.6 יתרונות וחסרונות בסקרי אומניבוס
1.7 השערות המחקר
פרק ב: מתודולוגיה
ביבליוגרפיה

מקורות:

הוד, ר., (1991), בדיקה השוואתית של טכניקות לאיסוף נתונים מצרכנים בנושאים רגישים, עבודת גמר לתואר "מוסמך במנהל עסקים", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
הורניק, י., (1988), סקרים ומשאלי דעת קהל (דיון ומקראה), האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
פוקס, ק. ובר-לב, ש., "סקרים כן, אבל איך?", בתוך: פוקס, ק. ובר-לב, ש., (עורכים), (1998), אמת וסקר, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, עמ' 9-25.
Abrahamson, M., (1983), Social Research Methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Blair, E., Sudman, S., Bradburn, N.M. & Stocking, C., "How to Ask Questions About Drinking and Sex: Response Effects in Measuring Consumer Behavior", Journal of Marketing Research 14, 1977, pp. 316-321.
Bulmer, M., "Introduction", in: Bulmer, M., (ed.), (1979), Censuses, Surveys, and Privacy, Macmillan Press, London, pp. 57-67.
Cope, D.R., "Census-taking and the Debate on Privacy: a Sociological View", in: Bulmer, M., (ed.), (1979), Censuses, Surveys, and Privacy, Macmillan Press, London, pp. 184-198.
Cox, D., Cox, A.D. & Moschis, G.P., "When Consumer Behavior Goes Bad, An Investigation of Adolescent Shoplifting", Journal of Consumer Research 17, 1990, pp. 149-159.
Davies, R., "Omnibus Surveys", in: Consumer Market Research Handbook, (1986), Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp. 231-244. (בתוך: הורניק, 1988)
Diskin, A. & Felsenthal, D.S., "Do They Lie?", International Political Science Review 2, 1981, pp. 407-422. (בתוך: הורניק, 1988)
Foddy, W., (1993), Constructing Questions for Intreviews and Questionnaires, Cambridge University Press, Cambridge.
Herman, J.B., "Mixed-Mode Collection: Telephone and Personal Interviewing", Jurnal of Applied Psychology, 62, 1997, pp. 399-404. (בתוך: הורניק, 1988)
Hornik, J. & Narayana, C.L., "Path-Type Reliability Assessments for Consumer Panel Data", Journal of Economics and Business 34, 1982, pp. 1-12.
Hornik, J., Zaig, T. & Shadmon, D., "Increasing Complaince in Costley Telephone Interviews: A Test of Four Inducement Techniques", International Journal of Research in Marketing 8, 1991, pp. 147-153.
Johnson, T.P., Hougland, J.G. & Clayton, R.R., "Obtaining Reports of Sensetive Behavior: A Comparison of Substance Use Reports from Telephone and Face-to-Face Interviews", Social Science Quarterly 70, 1989, pp.123-146.
Mensch, B.S. & Kandel, D.B., "Underreporting of Substance Use in a National Longitudinal Youth Cohort", Public Opinion Quarterly 52, 1988, pp. 100-124.
Raghavarao, D. & Federer, W.T., "Block Total Response as an Alternative to the Randomized Response Method in Survey", Journal of Randomized Statist 41, 1979, pp. 40-45.
SCPR Working Party, "Survey Research and Privacy", in: Bulmer, M., (ed.), (1979), Censuses, Surveys, and Privacy, Macmillan Press, London, pp. 68-183.
Soeken, K.L. & Damrosch, S.P., "Randomized Response Technique: Applications to Research on Rape", Psychology of Women Quaterly 10, 1986, pp. 119-125. Sudman, S., "Do Exit Polls Influence Voting Behavior?", Public Opinion Quarterly 50, 1986, pp. 335-339.
UK Data Protection Committee, "Protecting Statistical and Research Data from Improper Use", in: Bulmer, M., (ed.), (1979), Censuses, Surveys, and Privacy, Macmillan Press, London, pp. 220-248.
Van-Schuur, W.H. & Kruijtbosch, M., "Measuring Subjective Well-Being: Unfolding the Bradburn Affect Balance Scale", Social Indicator Research 36 (1), 1995, pp. 49-74.

תגים:

אומניבוס · דעת · כלכלה · מחקרי · סקרי · סקרים · עיונים · קהל · רגישות · שאלות · שוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בדיקת נושאים רגישים בסקרי דעת קהל ושימוש בסקרי אומניבוס", סמינריון אודות "בדיקת נושאים רגישים בסקרי דעת קהל ושימוש בסקרי אומניבוס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.