היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 65939
שיטת איסוף נתונים רצויה למניעת אי משיבים בנושאים רגישים פנים אל פנים לעומת טלפון.
5,375 מילים (כ-16.5 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61258
העלאת שאלות בנושא השימוש בסמים קלים בשיטת האומניבוס, תוך השוואת הנתונים לשיטת תיבת הקלפי בשימוש עצמי.
6,727 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61250
בחינת נתונים שנלקחו מתוך הסקר החברתי הכללי שבוצע ע"י המרכז הלאומי לחקר דעת הקהל בארה"ב.
4,812 מילים (כ-15 עמ'), 23 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 61147
כיצד משפיעים חשיבותו ודימויו של הסקר בעיני הנחקרים על שיעור ההיענות והנכונות שלהם להשתתף בסקרים.
12,661 מילים (כ-39 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65936
האם נושא מעניין, תגמול חומרי ומכתב מקדים יכולים להקטין את התופעה
5,615 מילים (כ-17.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61652
בחינת שלושה פרמטרים להשפעה- השפעת שליחת הודעה מוקדמת, חשיבות נושא השאלון, וסוג השאלון - מובנה מול שאלון מצורף.
3,774 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62478
הצגת הרעיון, ניתוח המיזם ושאלון שישמש לביצוע סקר שוק.
3,083 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 61911
סקר שביעות רצון עובדי החברה והצעת פתרונות
3,553 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61675
השוואה בין השפעת הרציה החברתית בסקר-שאלון וסקר-ראיון פנים אל פנים.
12,766 מילים (כ-39.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87