היישום אינו מחובר לאינטרנט

תיירות כמנוף לפיתוח אזורי-אזורי קרית שמונה ואילת

עבודה מס' 041562

מחיר: 445.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע תיאורטי ונתוני תיירות, פרופיל אזורי המחקר, מבנה ארגוני, סקר נופשים והצעת מודל לשת"פ אזורי.

22,372 מילים ,29 מקורות

תקציר העבודה:

* נתונים עד 1997, 1996

בעשור האחרון הואץ קצב פיתוח התיירות בישראל ואולם פיתוח מואץ זה לא נגע לכל תחומי וגווני התיירות, אלא רק ובעיקר לתיירות הממוסדת בבתי מלון . תיירות נופשונים, תיירות פעילה, ותיירות צימרים, לא התפתחה בישראל בקצב התואם את ההתפתחות הכללית.
יש לזכור כי בישראל קיימים משאבים שונים המצויים דווקא באזורי השוליים. החדרת ענף התיירות למרחב הכפרי - פריפריאלי מהווה כבר שנים רבות טקטיקה מקובלת להשגת היעדים האסטרטגיים הקשורים לשתי מטרות אלה. השימוש בענף התיירות כמנוף לפיתוח אזורי במרחב הכפרי הפריפריאלי מתבסס על כמה יתרונות : התיירות הינה ענף שירותים עתיר עבודה ולפיכך בכוחה לסייע באופן משמעותי בפתרון מצוקת האבטלה באזורים פריפריאליים ( (Inskeep, 1995 ;WTO 1997)
מאחר שהתיירות הפריפריאלית מתמחה בשירותים הניתנים על ידי אנשי האזור, מדובר בחיזוק כלכלי של אוכלוסייה קיימת, ולא בהישענות על יבוא כוח עבודה מחוץ לאזור.
המרחב הכפרי כשלעצמו מהווה אטרקציה תיירותית. הוא מושך אליו בעיקר תיירים המבקשים להנות מנופים ומאווירה שונה מזו המזומנת להם בעיר הגדולה ( 1993 Pigram).

מטרת המחקר המוצג כאן היא לבדוק האם קיימים יחסי גומלין בין עיר לכפר בפיתוח תיירות אזורית בישראל - האם קיים קשר תיירותי בין העיר ועורפה הכפרי.
שאלה זו נבחנה בשני אזורי פריפריה בישראל : אזור קרית שמונה ועורפה הכפרי ואזור אילת ועורפה הכפרי. שני האזורים שנבחרו נועדו לאפשר השוואה בין שני מצבים מנוגדים : מצב שבו העיר היא מוקד תיירותי מפותח ואילו העורף הכפרי מפגר בהתפתחותו, הגם שהוא טומן בתוכו פוטנציאל תיירותי מכוח. מצב זה מאפיין את אילת וחבל אילות. המצב המנוגד הוא זה שבו עיקר הפעילות התיירותית מתמקדת בעורף הכפרי בעוד העיר עצמה - קרית שמונה - מפגרת בתחום הפיתוח ומתן שירותי התיירות בהשוואה למרחב הכפרי. שתי הדוגמאות מייצגות מצב של פער קיצוני ברמת הפיתוח התיירוי בין העיר לסביבתה הכפרית, קיים צורך לגשר על הפער.

תוכן עניינים:
1. מבוא ורקע תיאורטי
2. מטרות ושאלות המחקר
3. פרופיל האזור הנחקר
4. מבנה ארגוני וזיהוי צווארי בקבוק בשילוב האזורי
5. סקר נופשים באילת ובגליל העליון-מאפיינים ועמדות
6. מסקנות עקריות והצעת מודל לשיתוף פעולה אזורי בתחום התיירות
7. נספחים-שאלוני הסקר

מקורות:

המנהלה לפיתוח התיירות בנגב (1996)
תכנית לפיתוח תתיירות בנגב 1996 - 1997
מדינת ישראל, משרד התיירות (1997)
סקר תיירות פנים בישראל
מדינת ישראל, משרד התיירות (1995)
תיירות פנים - מצוי, רצוי וצפוי (ממצאי דעת קהל)
פליישר, ע., כהנא, פ., בנין, ת. (1995)
בתי קיט בגליל - סקירת המצב הקיים ובדיקת פוטנציאל הענף. רחובות : המרכז ללימודי הפיתוח.
פליישר, ע., רותם, א., בנין ת. בהשתתפות כהנא פ. (1993)
כיוונים בפיתוח פעילויות פנאי, נופש ותיירות במגזר הכפרי ; גורמי ביקוש והיצע. רחובות : המרכז ללימודי הפיתוח.
פליישר ע. (1993)
הנופשים באירוח הכפרי-סקר מאפיינים ועמדות. רחובות : המרכז ללימודי הפיתוח.
פליישר, ע., בירן, א. וניצב, י. (1997)
יחידות האירוח הכפרי בישראל - תמונת מצב. משרד התיירות, רחובות : המרכז ללימודי הפיתוח.
מנספלד י. . (1997)
פיתוח התרבות, האומנות והספורט בגליל העליון - היבט תיירותי . המועצה האזורית גליל עליון
מנספלד י. (1997)
קווי מדיניות לפיתוח תיירות במרחב המועצה האזורית הגליל העליון. המועצה האזורית גליל עליון .
Briguglio, L. (1996).
Tourism multipliers in the Maltese Economy. In Johnson, P. Thomas, B. (eds) Perspective on TourPolicy. New York : Mansell. Pp 69 - 104.
Groome, D. (1993).
Planning and Rural Recreation in Britain. Aldersot : Avebury.
Gunn, C.A. (1988).
Tourism Planning (2nd Edition), London : Taylor Francis.
Inskeep, E. (1995).
Tourism Planning - an Integrated and Sustainable Development Approach, New York: van Nostrand Reinhold.
Mansfeld, Y. (1996).
Group-Differentiated Perceptions of Social Impacts related to Tourism Development. Professional geographer, 44 (4) 377 - 392.
Mansfeld, Y. Ginosar, O. (1997).
Determinants of Locals' Perceptions and Attitudes Toward Tourism Development in their Locality.. Geoforum, (forthcoming).
Pigram, J.J (1993).
Planning for Tourism in Rural areas - Bridging the Policy Implementation Gap. In: Pearce, D.P. Butler, R.W. (ads.) Tourism Research - Critiques and Challenges, London New York : Routledge. pp. 156 - 174.
Tyrrell, T.J. (1997).
The Impacts of Recessionary : Cycles on Rural Tourism Employment. Trends, 31 (l), pp. 37 - 41.
World Tourism Organization (1997).
National and Regional Tourism Planning, London New-York: Routledge.
רבעונים סטטיסטיים לתיירות ושרותיי הארחה, 1987-1997 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הנחיות לתכנון ודירוג בתי מלון - משרד התיירות, מאי 1978.
דירוג בתי המלון, דרישות הדירוג - משרד התיירות, מאי 1997.
דוחות כספיים - חברת מלונות הילטון, 1987-1997.
סקר תיירות פנים. משרד התיירות, 1997. למ"ס, פרסומים מיוחדים.
בועז אפלבוים, מאיר שביט, "בתי מלון, הענף, קריטריונים, שמאות והנפקות". חשון תשמ"ח, אוקטובר 1987.
הורניק/ליברמן, "ניהול הפרסום", תשנ"ד - 1997, האוניברסיטה הפתוחה.
Swinyrd, William R. (1981). The Introduction Between Comparative Advertising and Claim Variation , Jornak of Marketing Reserch , Vol. 18, 175-186.
Krugman, H. (1975). What makes advertising effective? , Harvard Business Review, 53, pp. 96-103.
Gorn, G.J. (1982), "The effect of music in advertising on choice: A Classical conditioning approach," Journal of Marketing, 46, pp. 94-101.
Baron R.A. Byrne D. , Social Psychology Understanding Human Interaction , Allyn 9 Bacon, Inc. , 6 th ed. ) , 1995.
בועז אפלבוים, מאיר שביט, "בתי מלון, הענף, קריטריונים, שמאות והנפקות". חשון תשמ"ח, אוקטובר 1987.
קמפיינים של עמותות תיירות נלקחו מתוך ה internet.

תגים:

תירות · פליישר · כפר · מלון · אפלבאום · גליל · פריפריה · נגב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תיירות כמנוף לפיתוח אזורי-אזורי קרית שמונה ואילת", סמינריון אודות "תיירות כמנוף לפיתוח אזורי-אזורי קרית שמונה ואילת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.