היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי גומלין בין עיר לכפר בפיתוח תיירות אזורית בישראל- האם קיים קשר תיירותי בין העיר ועורפה הכפרי

עבודה מס' 041601

מחיר: 445.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע תיאורטי ונתונים, הצגת המחקר, מבנה ארגוני של האזורים (קרית שמונה ואילת), סקר נופשים והרגלי נופש ומסקנות והמלצות לשת"פ אזורי

22,301 מילים ,29 מקורות

תקציר העבודה:

בעשור האחרון הואץ קצב פיתוח התיירות בישראל ואולם פיתוח מואץ זה לא נגע לכל תחומי וגווני התיירות, אלא רק ובעיקר לתיירות הממוסדת בבתי מלון. תיירות נופשונים, תיירות פעילה, ותיירות צימרים, לא התפתחה בישראל בקצב התואם את ההתפתחות הכללית. יש ליזכור כי בישראל משאבים שונים המצויים דווקא באזורי השוליים. החדרת ענף התיירות למרחב הכפרי - פריפריאלי מהווה כבר שנים רבות טקטיקה מקובלת להשגת היעדים האסטרטגיים הקשורים לשתי מטרות אלה.
השימוש בענף התיירות כמנוף לפיתוח אזורי במרחב הכפרי הפריפריאלי מתבסס על כמה יתרונות:
התיירות הינה ענף שירותים עתיר עבודה ולפיכך בכוחה לסייע באופן משמעותי בפתרון מצוקת האבטלה באזורים פריפריאליים ( .(Inskeep, 1995 ;WTO 1997, מאחר שהתיירות הפריפריאלית מתמחה בשירותים הניתנים על ידי אנשי האזור, מדובר בחיזוק כלכלי של אוכלוסייה קיימת, ולא בהישענות על יבוא כוח עבודה מחוץ לאזור.
המרחב הכפרי כשלעצמו מהווה אטרקציה תיירותית. הוא מושך אליו בעיקר תיירים המבקשים להנות מנופים ומאווירה שונה מזו המזומנת להם בעיר הגדולה ( 1993 ,.(Pigram
כוח המשיכה הנובע מהנתק מסביבה עירונית זוהה במחקרים שונים באירופה כבר בתחילת שנות הchristaller 1993,) 60 -). לעיתים מדובר באטרקציות טבעיות וייחודיות ולעיתים באטרקציות מלאכותיות היוצרות, יחד עם איכויות תיירותיות אחרות, מוקדי משיכה תיירותיים (.(Groom, 1993 ענף תיירותי מפותח יוצר אפקטים מכפילים גבוהים כיון שהפעילויות הכלכליות הנובעות מרכישת המוצר התיירותי מבוססות על שרשור מסועף. תופעה זו יוצרת סף
כניסה כלכלי לשירותי תיירות מגוונים. חדירת שירותים חדשים עקב ביקוש תיירותי גורמת להשפעות חיוביות לא רק על בעלי העסקים אלא גם על תושבי האזור בכללותם. תושבים אלה יכולים ליהנות ממגוון רחב של שירותים שסף הכניסה שלהם גבוה, הודות לתוספת הצרכנים שיוצר ענף התיירות (פליישר, Briguglio 1988 ; 1997
1996,). : Gunn

מטרת המחקר המוצג כאן היא לבדוק האם קיימים יחסי גומלין ן בין עיר לכפר בפיתוח תיירות אזורית בישראל - האם קיים קשר תיירותי בין העיר ועורפה הכפרי.
שאלה זו נבחנה בשני אזורי פריפריה בישראל : אזור קרית שמונה ועורפה הכפרי ואזור אילת ועורפה הכפרי. שני האזורים שנבחרו נועדו לאפשר השוואה בין שני מצבים מנוגדים : מצב שבו העיר היא מוקד תיירותי מפותח ואילו העורף הכפרי מפגר בהתפתחותו, הגם שהוא טומן בתוכו פוטנציאל תיירותי מכוח. מצב זה מאפיין את אילת וחבל אילות. המצב המנוגד הוא זה שבו עיקר הפעילות התיירותית מתמקדת בעורף הכפרי בעוד העיר עצמה - קרית שמונה - מפגרת בתחום הפיתוח ומתן שירותי התיירות בהשוואה למרחב הכפרי. שתי הדוגמאות מייצגות מצב של
פער קיצוני ברמת הפיתוח התיירותי בין העיר לסביבתה הכפרית, קיים צורך לגשר על הפער.

תוכן עניינים:
מבוא
1. רקע תיאורטי
תנועת התיירים הישראליים והעדפותיהם
סקירת הקמפיינים של עמותות התיירות
תיירים מחו"ל ותיירים ישראליים: השפעות הדדיות
השפעת הקמפיינים על החלטות הישראלים לצאת לנופש

2. הצגת המחקר:
מטרת המחקר ושיטות המחקר
פרופיל אזור המחקר
יתרונות תחרותיים ברמה האזורית
חסרונות ברמה האזורית
קרית שמונה - גליל עליון
הגדרת המוצר התיירותי האזורי
אפיון הפעילות התיירותית הקיימת באזור:

3. מבנה ארגוני וזיהוי צווארי בקבוק בשילוב האזורי
אילת-חבל אילות
קרית שמונה-גליל עליון

4. סקר נופשים באילת ובגליל העליון: מאפיינים ועמדות
מאפיינים אישיים של הנופשים
התנהגות תיירותית של הנופשים באילת ובאצבע הגליל
דפוסי בילוי הפנאי בעת החופשה
קבלת מידע על אזורי נופש
עמדות הנופשים לגבי אזורי הנופש
מיקום והרגלי נופש
אזורי תיירות מועדפים
תדמית הגליל העליון, קרית שמונה, חבל אילות ואילת בעיני הציבור
מאפייני הנופשים באילת ובגליל העליון בהשוואה לאחרים, בכלל האוכלוסייה
תוכניות לנופש עתידי בשני אזורי המחקר

5. פרק חמישי: מסקנות עיקריות והצעת מודל לשיתוף פעולה אזורי בתחום התיירות

נספחים
שאלונים
רשימת מקורות

תגים:

צימרים · גליל · כפרי · פיתוח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי גומלין בין עיר לכפר בפיתוח תיירות אזורית בישראל- האם קיים קשר תיירותי בין העיר ועורפה הכפרי", סמינריון אודות "יחסי גומלין בין עיר לכפר בפיתוח תיירות אזורית בישראל- האם קיים קשר תיירותי בין העיר ועורפה הכפרי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.