היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט בין תיירות, שמירת טבע ותעשיה באזור ים המלח

עבודה מס' 050228

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות ומקרים מהעולם, ים המלח כמשאב תיירותי ופיתוח תיירות מול שמירת טבע ותעשיה.

6,122 מילים ,15 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

למדינת ישראל מגבלות חמורות מבחינת משאבי הקרקע והמרחב. מגבלות אלו באות לידי ביטוי בצפיפות האוכלוסייה הגבוהה ובלחצי הפיתוח והביקוש הרב למשאבי השטח. הפיתוח המואץ בו נתונה ישראל, והתחרות החריפה על הקרקע מביאים לקונפליקטים בין שימושי קרקע שונים.*
תחרות זו מביאה ללחצי פיתוח בעיקר על השטחים הפתוחים. אחד הלחצים הוא של פיתוח מתקני תיירות הנשענים על המשאבים הסביבתיים הטבעיים. לחצים אלו מביאים לקונפליקט בין שני שימושי הקרקע: שמירת טבע ותיירות. זהו המקרה באזור ים המלח בו הים, האופי הרפואי של המקום והנוף מהווים את המשאב התיירותי העיקרי.
מסיבה זו, הקונפליקט העיקרי באזור הוא בין הרצון לפתח את התיירות במקום שיש בו פוטנציאל תיירותי רב לבין הרצון לשמור על סביבה טבעית ייחודית.
מקרים בהם קיים פוטנציאל לקונפליקט בין יוזמות של פיתוח תיירות לבין הרצון לשמר ולהגן על אזורים טבעיים, אינם נדירים. פעילויות נופש ותיירות ומתקני התיירות מהווים, בדרך כלל, איום בדרגה כלשהי על אלמנטים סביבתיים (נוף, חי וצומח) , כשבמקרים רבים פגיעת התיירות בסביבה היא, בסופו של דבר, פגיעה במשאב התיירותי עצמו ובענף התיירות.
על הרקע הזה, התפתחו מגמות בפיתוח תיירות המתחשבות בסביבה. העיקרית בינהן היא גישת "תיירות בת קיימא" (Sustainable Tourism). גישה זו היא חלק מהתפיסה הכללית של "פיתוח בר קיימא", והיא גישה תכנונית, חדשה יחסית, שמטרתה לשלב פיתוח תיירותי יחד עם שמירה על הסביבה והמשאבים הטבעיים, כאשר אלמנט חשוב הוא שלב התכנון. גישה נוספת רואה את ענף התיירות כאמצעי דווקא לשמור על הסביבה והמשאבים הטבעיים, בהתייחס לעובדה שהתיירות במקרים רבים נשענת על משאבי הטבע (נוף, חי, צומח וכו'). גישה זו באה לידי ביטוי ב"תיירות ירוקה\אקולוגית" ובהקמה של מלונות "ירוקים".

בעבודה זו אעסוק בשני הקונפליקטים העיקריים הקשורים לתיירות באזור ים המלח. הראשון, והמורכב יותר, הוא הקונפליקט בין שמירת טבע ופיתוח תיירות. הקונפליקט השני הוא בין ענף התיירות לבין פעילות מפעלי ים המלח (מי"ה). יש לציין שהקונפליקט בין תעשיה לתיירות, בהבדל מהקונפליקט בין תיירות ושמירת טבע, הוא קונפליקט בין שני ענפים כלכליים המשתמשים באותו משאב.
שאלות המחקר:
מהן עמדותיהם של הגופים השונים המעורבים בקונפליקטים בין תיירות ושמירת טבע ובין תיירות ופעילות מי"ה?
מהן הפעולות שנעשות על ידם לקידום עמדות אלה?
האם יש פתרונות לקונפליקטים אלה?

שיטות עבודה ומקורות
הסקירה הספרותית היא מתוך ספרים, מאמרים וכתבי עת בנושא וכן ממקורות אינטרנט. הסקירה תעסוק:
א. במקרים בהם התיירות פוגעת בסביבה; על מנת להציג את הפוטנציאל המזיק של תיירות.
ב. במקרים של קונפליקטים הקשורים בתיירות וניסיונות לפתרונם.

בדיקת נושא התיירות בים המלח נעשתה באמצעות עיון בתכניות לפיתוח תיירות באזור, מסמכים של הגופים המעורבים בקונפליקטים וראיונות עם גורמים בגופים הללו. המטרה היא לברר את עמדותיהם של הגופים השונים ולבדוק באיזו צורה מתנהלים הקונפליקטים הללו.

תוכן עניינים:
הקדמה ושיטות עבודה
פרק 1. מבוא
1.1 תיירות וסביבה
2.1 מאבקים בין שימושי קרקע
1.2.1 ארגונים בין לאומיים
3.1 תיירות וניצול משאבי טבע
פרק 2. ים המלח כמשאב תיירותי
פרק 3. פיתוח תיירות מול שמירת
טבע
1.3 יזמי התיירות
2.3 עמדת הירוקים
3.3 מרכיבי הקונפליקט
1.3.3 מאבק מלון הקידרון
2.3.3 תכניות חבר ועין גדי
פרק 4. תיירות מול תעשיה
1.4 מפעלי ים המלח (מי"ה)
2.4 בריכה מס' 5
סיכום
נספחים
ביבליוגרפיה

מקורות:

בן פורת ג., 1998, "שלוות הטבע, עשן מפלטים", מסע אחר כרך 76.
גליל ב. , 1994, "אשפה במצולות", אקולוגיה וסביבה 2(1).
יחיאלי א., 1993, "מי ישמור על הטבע באלסקה", טבע וארץ כרך 262.
פליישר ע. וניצב י. 1997, תיירות אקולוגית-הגדרות, קוים מנחים ודוגמא ליישום בצפון ים המלח וגאון הירדן, רחובות.
שוורץ-מילנר ב. וכדן י. , "עושים את המוות לים המלח", פרסום החברה להגנת הטבע, האגף לשימור סביבה וטבע, אפריל 1997.
"צפון ים המלח - תכנית אב לפיתוח תיירות", 1994, מועצה אזורית מגילות וההסתדרות הציונית העולמית.
"ים המלח - פיתוח תיירותי בר קיימא, עמדת המשרד לאיכות הסביבה, רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע", נובמבר 1997.
"תכנון מוקדם להגנת חוף ים המלח-דו"ח פעילות", 1990, פרסום של: משרד התיירות, מועצה אזורית תמר, החברה לפיתוח חוף ים המלח, סדום וערד.
"סביבה ותיירות בנגב", 1993, המנהלה לפיתוח התיירות בנגב.
Bilodeau M. Tremblay P.A. , 1996, "Himalayas forever?" Ecodicision, spring 1996.
Brotherton I. , 1982, "Development Pressures and Control in the National
Park", Town planning Review, Vol. 53.
Croall J. ,1995, Preserve or Destroy - Tourism the Environment, London.
Davis D. Harriott V.J, 1996, "Sustainable Tourism Development Or a Case of Loving a Place to Death? Scuba Diving in the Julian Rocks Aqutic Reserve, Eastern Australia" In: Harrison L.C. Husbands W.(Editors) , Practicing Responsable Tourism, New York.
Eagles P.F.J., 1996, "Seeking Eco-Benefits", Ecodicision, spring 1996.
Hall C.M., 1992,"Adventure, Sport Health Tourism" In: Weiler B. Hall C.M. (Editors), Special Interest Tourism, London.
Hawkins D. Cunningham J.,1996 "It Is `Never-Never land' When Interest Group Prevail: Disney's America Project, Prince William County, Virginia, USA" In: Harrison L.C. Husbands W.(Editors) , Practicing Responsible Tourism, New York.
Kearsley G.W.,1993, "Tourism and Resource Development Conflict on the Kawarau and Shotover Rivers, Otago, New Zealand" , Geojournal 29(3).
Kaltenborn P.b. , 1996, "Keeping Tourism Under Ecological Limits", Ecodicision, spring 1996.
Long M.E. , 1997, "The Grand Managed Canyon", National Geographic Vol. 192, No. 1.
Pattullo P., 1996, Last Resort, London.
Stadel C.,1996, "Divergence and Conflict or Convergence and Harmony? Nature Conservation and Tourism Potential in Hohe Tauren National Park, Austria." In: Harrison L.C. Husbands W.(Editors) , Practicing Responsible Tourism, New York.
Russel D., Martin A.M. Ferrance W., 1996, "Striving for Sustainability and Financial Self-Sufficiency : Nelson's Dockyard National Park, Antigua", In: Harrison L.C. Husbands W.(Editors) , Practicing Responsible Tourism, New York.

תגים:

תירות · מלונאות · עין גדי · קיימות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט בין תיירות, שמירת טבע ותעשיה באזור ים המלח", סמינריון אודות "הקונפליקט בין תיירות, שמירת טבע ותעשיה באזור ים המלח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.