היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 50599
סקירת מאפייני המחלה, התרופות הקיימות כיום (2000), מחקרים וטיפולים למניעת ההתדרדרות במחלה.
2,002 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65859
בחינת הטענה כי בשוק ההון הישראלי לא קיימות תשואות עודפות בטווח הקצר בעקבות הכרזות על התחלת מדיניות חלוקת דיבידנדים.
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68088
ניתוח השוואתי בין השיטות המקובלות במשק להערכת שווי חברות לבין השיטה שנקבעה בחוק יישום תוכנית ההתנתקות והסקת מסקנות מהניתוח. הניתוח יושם בפועל על חברות קיימות.
10,545 מילים (כ-32.5 עמ'), 3 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67726
תיאור המחלה והסכנות שבה, דרכי טיפול קיימות וניתוח מקרה.
4,838 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 20745
בחינת השאלה, האם הסיבות העדתיות הן אלה שעמדו ביסוד עלייתה של מפלגת ש"ס, האם קיימות סיבות שלא איפיינו מפלגות עדתיות אחרות.
4,140 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 149.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5