היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכות שווי בחוק יישום תוכנית ההתנתקות

עבודה מס' 068088

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח השוואתי בין השיטות המקובלות במשק להערכת שווי חברות לבין השיטה שנקבעה בחוק יישום תוכנית ההתנתקות והסקת מסקנות מהניתוח. הניתוח יושם בפועל על חברות קיימות.

10,545 מילים ,3 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו כוללת שני חלקים: חלק ראשון הוא עיוני והחלק שני יישומי.

תקציר חלק ראשון:
בספרות המקצועית ישנן מספר מתודולוגיות לקביעת ערכה של חברה, כאשר בפועל, ישנם מספר שיטות אשר מקובלות יותר בענף זה. שיטות אשר מתבססות על כלים מתורת המימון ועל הבנה של התפיסה החשבונאית המיושמת בדוחות הכספיים.
בעבודתנו, נציג את שלוש השיטות המקובלות יותר בהערכת שווי וננסה לנתחן על מנת לעמוד על ההיגיון והנחות היסוד העומד בבסיסן.
לאחר העמקת ההסבר בשיטות המקובלות נעבור לעיקר הסוגיה בו תעסוק עבודתנו- הערכות שווי חברות ועסקים בחוק "יישום תכנית ההתנתקות".
החוק קבע מתן מענק כספי למפונים במסגרת תוכנית ההתנתקות, כאשר כל מפונה יקבל סכום כסף בהתאם לרכוש שבידיו, גודל משפחתו ומספר השנים שגר ביישוב. כמו כן המפונים יקבלו פיצוי על עוגמת הנפש, וסיוע להתאקלמות ביישוב חדש (רכישת בית ועוד).
במסגרת החוק נקבעו אמות מידה לקביעתם של גובה הסכומים אשר ישולמו למפונים. ככלל, החוק קבע סכומים קבועים ולא אפשר התערבותם של שמאים ומעריכי שווי בקביעת שווי הנכסים אשר היו ברשותם של התושבים.
כביטוי לקביעת אמות המידה נקבעה בחוק (בתוספת השלישית סימן ד' לפרק ה') נוסחה אשר קבעה את גובה הפיצוי אשר ישתלם לחברה ( לחילופין, לבעלי מניותיה) או לעסק עצמאי אשר מקום עיסוקם היה בשטח המפונה ערב הפינוי.
דרך כלל, קבע החוק אפשרות בחירה בין שתי שיטות: שיטת השווי הנכסי ושיטת השווי פיננסי.

בחלק זה, יחולק מאמרנו לשני חלקים:
בחלק הראשון, נסקור כל פרק בחוק "פינוי פיצוי" על מנת לעמוד על ההיגיון העומד בבסיסו.
בחלק השני, ננסה להשוות בין השיטה שעוגנה בחוק לשיטות המקובלות במשק תוך מתן דוגמאות ויישומים.

למען הגילוי הנאות נציין, כי על אף שחוק זה שנוי במחלוקת מבחינה פוליטית וחברתית, ולכותבי המאמר ישנו קשר ישיר ועקיף ליישום חוק זה, במסגרת עבודתנו נחקור את הדברים באופן אובייקטיבי תוך הבאת הוכחות ככל הניתן.
במהלך העבודה נפגשנו עם כמה בעלי מקצוע בתחום הערכות שווי אשר עסקו ביישום חוק זה בפועל.

תקציר החלק היישומי:
במסגרת הפרויקט ננסה לעמוד על מסקנותינו בפועל וכן לנסות להסיק מסקנות נוספות מתוך המקרים שיובאו להלן.
במהלך עבודתנו התייעצנו ברואי חשבון ומומחים בתחום אשר עסקו ביישום החוק הלכה למעשה,
והסבו את תשומת ליבנו לנקודות חשובות הנגזרות מיישום החוק.

הדוחות הכספיים שהיוו בסיס לעבודתנו הינם דוחות כספיים מבוקרים של חברות פרטיות במגזרים הבאים:
* תעשייה- חברה העוסקת בענף הדפוס
* שרותים- חברה העוסקת בשרותי רכב (מוסך)
* קימעונאות- חברה העוסקת במכירת ציוד בניין
בחרנו ליישם מבין השיטות המקובלות בשוק את שיטת היוון תזרים המזומנים המנוכה (DCF), שכן לדעת מומחים רבים בענף הערכות השווי, שיטה זו הינה היעילה והמדויקת ביותר להערכת שווי חברה וכפי הנראה מהערכות שווי שונות שנעשו לאחרונה, שיטה זו תופסת מקום כשיטה המקובלת יותר .
בחרנו ליישם את שיטת השווי הפיננסי אשר נקבעה בחוק "יישום תוכנית ההתנתקות" מכיוון שלדעתנו שיטה זו מציגה בצורה נכונה יותר את שוויה של היחידה העסקית כ"עסק חי" מהשיטה השניה שנקבעה בחוק- "שיטת השווי הנכסי" אשר מקבילתה בשוק משמשת רק כחסם תחתון בקביעת הערכת השווי. כמו כן מבדיקה שערכנו, אחוז גבוה של בעלי העסקים באיזור המפונה בחרו בשיטת הפיננסית כשיטה לקבוע גובה הפיצוי.
לצורך חישוב הערכת השווי בשיטה המעוגנת בחוק הסתמכנו על הדוחות הכספיים לשנים 1998-2001 בהתאם להוראת החוק אשר קבעה את התקופה הקובעת כתקופה של ארבע שנים רציפות, לבחירתו של הנישום, מבין השנים 1998-2003.
במסגרת יישום השיטה בעבודתנו נסמכנו על הנתונים מהדוחות הכספיים של החברות בחמש עד שש שנים שלאחר השנים הקובעות בחוק "פינוי פיצוי", לפי המידע המצוי בידנו כפי שאירע בפועל ולא על פי תחזית ספקולטיבית הבנויה על תחזיות כפי שמקובל בהערכת שווי חברות. את המשך תחזית תזרים המזומנים של החברה, חישבנו ע"פ מקדם צמיחה סביר תוך ניתוח של מצבה של החברה בשנים האמורות.
בקביעת מחיר ההון הצגנו ניתוח רגישות לטווח סביר של מחירי הון, זאת על מנת להציג מספר תרחישים מהאופטימי ביותר עד לפסימי ביותר.

קטע מהעבודה:

שיטת תזרים המזומנים המנוכה או היוון תזרים המזומנים הינה השיטה המקובלת להערכת חברה כעסק חי.
עסק חי הינו עסק בעל אופק חיים עתידי , הוא אינו אוסף של נכסים כמו מכונות מלאי וכדומה שמשמשים יחד בפעילות החברה, לכן השווי של העסק בדרך כלל שונה מסך כל הנכסים כפי שמעריכים אותו בשיטת השווי הנכסי. הסיבה לכך היא שהעסק יאריך ימים יותר מנכסיו גם אחרי שמכונות אלו ימכרו או ישבקו חיים וגם אחרי שמלאי זה יימכר.

תגים:

אריאל שרון · ממשלה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכות שווי בחוק יישום תוכנית ההתנתקות ", סמינריון אודות "הערכות שווי בחוק יישום תוכנית ההתנתקות " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.