היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61853
סקירה של ממשלות האחדות בעבר ופירוט יתרונותיה וחסרונותיה של ממשלה כזו לעומת ממשלה צרה.
2,214 מילים (כ-7 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 10312
המהלכים המדיניים של התנועה הערבית והקמת הממשלה, סקירת היחס לתנועה הציונית, מדוע קמה הממשלה, האידאולוגיה וצורת ההתמודדות.
6,881 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70458
אפקטיביות ולגיטימיות של ממשלת בריטניה בתקופת כהונתה של מרגרט תאצ'ר - קדנציה ראשונה מול קדנציה שנייה.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 60993
בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 65917
ניתוח התערבות הממשלה במשק פתוח בצורותיה השונות
1,450 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65136
סקירת אופיה והיקפה הראוי של הביקורת השיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה בתחום אכיפת החוק הפלילי.
6,155 מילים (כ-19 עמ'), 24 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50801
דרכי התערבות הממשלה בתקציב, השלכות ההתערבות ומצבים בהם היא מסייעת לצרכן או היצרן.
4,021 מילים (כ-12.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66761
הסיקור בעיתונות בנושא הקמת ממשלת ליכוד לאומי במהלך תקופת ההמתנה שלקדמה למלחמת ששת הימים, והאם הסיקור השתנה ככל שתקופת ההמתנה התארכה ונמשכה.
11,832 מילים (כ-36.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40984
רקע, לקראת ממשלה גולה והקמתה, מאבקיו של בנש בלונדון והיחסים עם ברה"מ.
4,538 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100