היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות הממשלה בהסדרי חובות הקיבוצים

עבודה מס' 061577

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ובאיזה מידה תואמת מדיניותה הכלכלית של הממשלה העולה מ"הסכם הקיבוצים" ומ"ההסדר המשלים" (1996) את ערכי הכלכלה הליברלית?

10,246 מילים ,25 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

משברים כלכליים והסדרים להיחלצות מהם ליוו את הקיבוצים ותנועותיהם רוב שנות קיומם.
עבודה זו תבחן שתי תקופות עיקריות בחיי הקיבוצים: שנות החמישים והששים ושנות השמונים והתשעים. בכל אחת מהתקופות הללו הוסדרו חובות הקיבוצים בסיוע רב של הממשלה שנטלה חלק פעיל בהסדרי החובות עד כדי מחיקת חובות.
ניתן בהחלט להבין את מעורבותה וחלקה של הממשלה בהסדר "האשראי המרוכז" לקיבוצים בשנות הששים, שהרי פעילות הממשלה במשק הייתה בעלת משקל משמעותי ובעצם השלטון שלט שליטה מוחלטת במערכת הכלכלית. כלומר, מדיניות הממשלה כלפי הקיבוצים תאמה את דפוסי הכלכלה הסוציאליסטית של השלטון.
בין תקופה זו לשנות השמונים חלה השתנות מכלכלה פוליטית מתערבת לכלכלה פוליטית ליברלית, הדוגלת בהפרטה ואי מעורבות השלטון בתהליכים הכלכליים. חל שינוי גם בתפישת תפקיד השלטון, משלטון מתערב במשק לשלטון במשק מופרט שהוא אינו מתערב בו.
לכן, קשה יותר להבין את מעורבותה של הממשלה ב"הסכם הקיבוצים" (1989) בייחוד לאור העובדה שמבנה והרכב ההסדרים דומה, לפחות למראית עין, במידה רבה מאוד. בשני ההסדרים בלטו, וארחיב בנושא מאוחר יותר, המרכיבים של מחיקת חובות, פריסה מחודשת של חובות והידוק הבקרה והפיקוח על הפעילות הפיננסית של הקיבוצים. כלומר, יתכן וקיימת סתירה בין המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל בשנות השמונים המאופיינת בחתירה למדיניות כלכלית ליברלית, תוך ירידת מעורבות הממשלה במשק לבין פעולותיה של הממשלה מול הקיבוצים.
שאלת המחקר היא לכן, האם ובאיזה מידה תואמת מדיניותה הכלכלית של הממשלה העולה מ"הסכם הקיבוצים" ומ"ההסדר המשלים" (1996) את ערכי הכלכלה הליברלית?
ובמילים אחרות, האם קיים שוני בין המדיניות הכלכלית הליברלית שאפיינה את הממשלות בתקופה זו ובין המדיניות הכלכלית שהופעלה מול הקיבוצים והתנועות הקיבוציות בעת המגעים לחתימת הסדר חובות הקיבוצים בשלהי שנות השמונים?
טענתי היא שלמרות הדימיון שבין הסדר "האשראי המרוכז" ובין "הסכם הקיבוצים", בולטים ב"הסכם הקיבוצים" מאפיינים של כלכלה פוליטית ליברלית וניסיון להקטנת מעורבותה של הממשלה במשק ובכלכלה.
בכדי לאמת את טענתי, בחרתי חמישה מרכיבים של "הסכם הקיבוצים" או כאלו המשתמעים ועולים ממנו, ובאמצעות ניתוח הסדרי חובות הקיבוצים ותוך הישענות על טקסטים רבים שנכתבו בנושא, אבחן כיצד אותם מרכיבים באים לידי ביטוי ב"הסכם הקיבוצים" ובאיזה אופן הם מתיישבים עם השינויים בדפוסי ההתערבות של השלטון בכלכלה, שהתרחשו בשנות השמונים.
לעבודה זו שלושה חלקים:
בחלק הראשון אניח את הרקע התאורטי שיסייע בידינו לנתח את המדיניות הכלכלית של הממשלה בעת המגעים על "הסכם הקיבוצים". חלק זה יעסוק בדפוסים שונים של כלכלה פוליטית, התערבות של ממשלה במשק והדרכים בהן מתערבת הממשלה, הפרטה כמאפיין של כלכלה ליברלית וקורפורטיזם כדפוס יחסים בין ממשלה וארגונים העומד בסתירה להשקפה הליברלית.
בחלק השני אציג את הסדרי חובות הקיבוצים: הסדר "האשראי המרוכז", "הסכם הקיבוצים" ו"ההסדר המשלים", ואתאר את הכלכלה הפוליטית של ישראל בשתי תקופות: עד למהפך הפוליטי של 1977 ולאחריו.
בחלק האחרון אבחן, כמו שציינתי קודם לכן, כיצד המרכיבים: מחיקת חובות, הכנת תוכנית הבראה פרטנית, גורל הבנקים, הקשחת אילוצי התקציב והחלשת כוחה של התנועה הקיבוצית וההפרדה בין הקיבוצים לתנועה, תורמים ומתיישבים עם ההשקפה הליברלית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א'
1. כלכלה פוליטית
2. מעורבות ממשלתית
3. הפרטה
4. קורפורטיזם
פרק ב' - כלכלה פוליטית בישראל והסדרי חובות הקיבוצים
1. כלכלה פוליטית בישראל עד 1977
2. הסדרי חובות הקיבוצים בשנות ה-50' וה-'60
3. כלכלה פוליטית בישראל לאחר 1977
4. "הסכם הקיבוצים" (1989) וה"הסדר המשלים" (1996)
פרק ג': ניתוח הסדרי חובות הקיבוצים
1. מחיקת חובות
2. דרישה לתוכנית הבראה פרטנית
3. גורל הבנקים
4. "הקשחת" אילוצי תקציב
5. ביטול ההסדר הקורפורטיסטי
סיכום
הערות שוליים
ביבליוגרפיה

מקורות:

אהרני יאיר, הכלכלה הפוליטית בישראל. ת"א: עם עובד, 1991.
ברום אברהם, תמיד שנוי במחלוקת. רמת אפעל: יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד, 1986.
גלעדי דן, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל. ת"א: האונ' הפתוחה, 1989.
הורביץ דן, ליסק משה, מישוב למדינה. ת"א, עם עובד, 1977.
הלמן אמיר, הפרטה, היעילות והמערכת הקיבוצית. רבעון לכלכלה, מאי 1993.
זימון יאיר, לקסיקון כלכלה. ת"א: איתאב, 1990.
זיסר ברוך, מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה. ת"א: אונ' פתוחה, 2003.
כ"ץ יצחק, הפרטה בישראל ובעולם. ת"א: פקר, 1997.
כ"ץ יצחק, שיכורים ולא מיין: תקנות ציבוריות בתעשיית היין בישראל. אונ' ת"א 1984.
כרמל עמוס, הכל פוליטי: לקסיקון הפוליטיקה הישראלית. לוד: דביר, 2001.
לפידות אבי, מפרח בר מוגן לצמח בר תחרות. רמת אפעל: יד טבנקין, 2000.
קטן יוסף, מדינת רווחה לפתחה של מאה חדשה. ירושלים: מכון הנרייטה סולד, 2000.
רוזוליו דניאל, היבטים מחקריים, מעשיים ופוליטיים של תהליכים בקיבוץ. אונ' חיפה, 1997.
רוזוליו דניאל, השיטה והמשבר: משברים, והסדרים בתנועה הקיבוצית. ת"א: עם עובד, 1999.
רוזוליו דניאל, משברים, הסדרים ושינויים במערת הקיבוצית. אונ' ת"א, 1997.
רוזנר מנחם, גץ שלמה, הקיבוץ בעידן של שינויים. ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1996.
שלם אלדד, הון ציבורי להון פרטי. רמת אפעל: יד טבנקין, 2000.
Cawson Allan, Organized interest groups. London, Beverly hills, 1985.
Doron Gideon, The smoking paradox, public regulation in the cigarette industry, State university of New - York, Abt book, Cambridge, Massachusetts, 1979.
Kornai Janos, Contradictions and dilemmas. Cambridge mass: Harvard press, 1986.

תגים:

התערבות · כלכלה · ליברליזם · ממשלתית · פוליטית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות הממשלה בהסדרי חובות הקיבוצים", סמינריון אודות "מדיניות הממשלה בהסדרי חובות הקיבוצים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.