היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 88
עבודה מס' 61207
העבודה דנה במושגים - התערבות ממשלתית על ידי מס קניה, הטלת מחיר מינימום, מכסי יבוא.
2,222 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 70256
טיפול במקרה של דיכאון אחר לידה.
3,778 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60913
האם התערבות בקוסובו נבעה ממניעים אידיאולוגיים (זכויות אדם) או ריאליסטיים (אינטרסים קרים).
4,246 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60827
סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.
6,486 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65856
התערבות הריבון הפוגעת במימוש זכות השביתה כזכות יסוד הלכתית וחברתית במשטר דמוקרטי.
9,251 מילים (כ-28.5 עמ'), 44 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 61370
סקירה כללית של גישות פסיכולוגיות לנושא והצגת שתי תכניות התערבות.
2,453 מילים (כ-7.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61637
התערבות המדינה וחקיקת המגן אל מול כוחות השוק.
4,990 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65125
סקירה קצרה של המאפיינים הקליניים, הקשר לגורמים אחרים, טיפול תרופתי והעקרונות המנחים את תוכנית ההתערבות הסיעודית.
1,061 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61449
טיפול סוציאלי בפונה בת . 78
3,158 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 88