היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 60272
בחינת הקשר על ידי בדיקת מידת האמון במוסדות ציבוריים וגופים פוליטיים בסקר רחב היקף במוסדות אקדמאים ברחבי הארץ.
2,234 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 114.95 ₪
עבודה מס' 66036
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65059
ניתוח על פי המושגים לגטימיות, אפקטיביות השתתפות פוליטית.
5,847 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61276
בדיקת הקשר שבין דתיות, השכלה ושיוך עדתי לנציות פוליטית.
2,416 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50510
תרגיל זה דן בשאלה האם השיעה נוסדה כסיעה דתית איסלאמית או כתנועה פוליטית שמטרתה היתה הגעה לשלטון.
1,194 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50973
בחינת הסוגים השונים של תרבות פוליטית וההתאמה בינה לבין צורת המשטר.
2,941 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60053
הגדרת המושג והקשר בין דת אזרחית ויציבות פוליטית למושגים לגיטימיות ואפקטיביות.
4,170 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60076
הצגת התנועה כמקרה מבחן להשתתפות פוליטית חוץ פרלמנטרית.
3,263 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 66385
תגובות לעבריינות פוליטית: פרשת ויצמן - סרוסי מול נתניהו - עמדי
9,072 מילים (כ-28 עמ'), 31 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64