היישום אינו מחובר לאינטרנט

סרבנות פוליטית בישראל

עבודה מס' 066036

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.

7,664 מילים ,36 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

סוגיית המחויבות הפוליטית של האדם במסגרת החיים במשטר מדיני נדונה בהרחבה במסות השונות של המחשבה המדינית. השאלה המרכזית הינה מידת המחויבות מצידו של האזרח לציית ולקיים את ציווי החוק, שהוא מבחינת תוצר מוחשי של המדינה בתור היותה הישות בעלת סמכות מונופולית לגיטימית של שימוש באמצעי כפייה בהיקף גדול בחברה האנושית.
הדיון בחובת הציות, התהוותה, הנמקתה, וקיומה, החל בימי יוון העתיקה הינו אקטואלי לא פחות בימינו אנו. הוא משתרע על פני קשת מגוונת של הגויות וגישות רעיוניות, החל מההתמקדות האנארכיסטית בקונפליקט שבין סמכות המדינה לבין אוטונומיה מוסרית ועד להעמדת הסוגייה: האם ותחת איזה נסיבות מותר לאזרח, אם בכלל, לא לקיים את חובת הציות כלפי חוקי המדינה שבה הוא חי, ולפיכך מקובלת עליו אפילו במובלע כבעלת סמכויות כפייה לגיטימיים.
במסגרת מדע המדינה מתמקד בדרך כלל הדיון בציות לחוק בשתי גישות:
הראשונה, מתמקדת בדיון התיאורטי של המחוייבות האזרחית (או החובה האזרחית).
הגישה השנייה מתמקדת באי הציות האזרחי, במובן הכללי של "פעולה מנוגדת לחוק המבוצעת במודע ובאופן פומבי ובלתי - אלים אשר נועדה לגרום לשינוי החוק או המדיניות הממשלתית" (Rawls, 1971:364). בגישה זו מושם הדגש בסרבנות פוליטית, היינו בהפרות חוק ובסירוב לציות מתוך מניעים אידיאולוגיים ומתוך אי הסכמה רעיונית כלפי נושא ספציפי הנראה בעיני האזרח כמצדיק הפרת נורמות להתנהגות של כיבוד החוק.
מנקודת ראות תיאורטית סוגיית הסרבנות הפוליטית מהווה את הצד השני של סוגיית המחויבות האזרחית (Pateman, 1979:7)
שאלת הסרבנות הינה אפוא חלק מן הזירה הפולמוסית בארץ, וכך משולב הציבור בישראל בדיון הישן והאקטואלי של המחויבות הפוליטית.

מטרת העבודה הינה לחקור את מערכת היחסים בין האזרח והמדינה כפי שהם מתבטאים בגבולות נכונותו של האזרח לציית לחוקי המדינה. אחת מתכונותיה של אזרחות טובה היא הישמעות לחוק וכיבודו, דבר המאפשר את קיום החיים במסגרת חברתית מדינית דמוקרטית. מאידך, מתנהלים חיים אלו במסגרת של מערכות חוקיות המגדירות, מסדירות, כופות או מגבילות את ההתנהגות ברוב תחומי החיים.
העבודה זו מנסה לעמוד על נקודת המפגש של הקונפליקט העלול להיווצר בין הקביעה הסמכותית של החוק המתקבל בתנאים דמוקרטיים ועל ידי הסכמת הרוב, לבין העקרונות הערכיים, מוסריים או אידיאולוגיים של האזרח. זו נקודת המפגש בין שתי ריבונויות, זו של מרות החוק כלפי האזרח, וזו של העקרונות המוסריים או הרעיוניים של האזרח עצמו.
מכאן נובעת שאלת המחקר: מה קורה כאשר, על פי השקפת האזרח, נוצר ניגוד בין שתי הריבונויות; האם יסרב האזרח לציית או יפר את ציווי החוק, ואם כך אז מתי, באילו נסיבות וכיצד?.
העבודה נחלקת לשני פרקים:
הפרק הראשון מביא סקירה תיאורטית של נושא המחוייבות הפוליטית - או החובה האזרחית מחד, והצדקות לסרבנות פוליטית מאידך, תוך התמקדות בהוגי הדיעות והגישות העיקריות.
בפרק השני אדון בנושא הסרבנות בישראל ובהתפתחות הסוגייה בשנים האחרונות אתייחס למאפייני המחאה בישראל, הסרבנות, ותקופת ההבשלה לסוגייה זו.

תוכן עניינים:
מבוא - נושא המחקר
החובה האזרחית - הסרבנות הפוליטית - סקירה תיאורטית
סרבנות פוליטית בישראל
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

מערכת היחסים בין האזרח והמדינה מהווה אחת מאבני היסוד בדיון על המחויבות הפוליטית, היינו, על מידת המחויבות של האזרח לציית ולקיים את החוק, שהוא התוצר המוחשי של המדינה בתור היותה הישות בעלת סמכות מונופולית לגיטימית של שימוש באמצעי כפייה בהיקף גדול בחברה האנושית. מתוך עיון בכתבי הרעיון המדיני על סוגיית החובה האזרחית איתרתי, לצורך עבודה זו, שתי גישות פילוסופיות - מדיניות המהוות לדעתי נקודות מוצא אלטרנטיביות בדבר מקור חובת האזרח לציית ולקיים את חוקי המדינה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סרבנות פוליטית בישראל", סמינריון אודות "סרבנות פוליטית בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.