היישום אינו מחובר לאינטרנט

ישראל כמדינת רווחה - מחויבות הממשלה למדיניות

עבודה מס' 060993

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הנושא באמצעות שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.

5,160 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

שאלת מדינת הרווחה(1) והתפקיד שהיא ממלאת בחברתנו, נמצא במרכז הדיון והשיח הציבורי בישראל מראשית שנות ה-50. מדינת רווחה היא, ע"פ רוב, מדינה דמוקרטית ליברלית אשר בנויה ביסודה על התערבות הממשלה בבעיות חברה וכלכלה כאשר התערבות זו מכוונת לשנות ולמתן את השפעת פעילותו של השוק הכלכלי החופשי על חיי הפרטים, משפחות וקבוצות חברתיות. ניתן לומר, כי מדינת הרווחה מבטאת את האחריות שהכלל קיבל על עצמו לדאוג לביטחון החברתי והכלכלי של האוכלוסייה כולה (דורון וקרמר, תשנ"ב).

שאלת המחקר שעמדה בבסיס עבודתי, האם קיימת בישראל מדיניות רווחה הלכה למעשה?
מעניין אותי לבחון האם ממשלות השלטון מחויבות לדגם מגובש של מדיניות רווחה ופועלות ליישמו, וכן, האם קיים הבדל בין ממשלת ימין לממשלת שמאל בהתייחסותן וביישום מדיניות הרווחה.
בחינת השערות העבודה וניתוח המדיניות תעשה ע"י בחינה של שני אלמנטים מרכזיים בתפקוד הממשלה - חקיקת חוקים והקצאה כספית לשירותים החברתיים מתוך תקציב המדינה.
שתי הממשלות שייבחנו במסגרת עבודה זו, הן הממשלה ה-27, ממשלת נתניהו, והממשלה ה-28, ממשלת ברק. שתי ממשלות אלו פעלו בתנאים מדיניים דומים, ותנאים כלכליים דומים, אך בעיקר - בסמיכות זמנים המאפשרת לבחון זהירות את השינוי במגמות.

ראשי פרקים:
מבוא
כלכלה ופוליטיקה
חקיקה לאורך השנים
בחינת הוצאות הממשלה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

אבנימלך, מ. תמיר, י. 2002. רווחה מתקתקת. הכלכלה והפוליטיקה של הרווחה בישראל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
אלכסנדר, א. תשנ"ח. "כלכלת הקליטה בעשור הראשן למדינת ישראל", בתוך: שפירה, א. (עורכת), עצמאות - 50 השנים הראשונות. ירושלים: מרכז זלמן שזר.
גולדברג, מ. תשנ"א. דיני הביטוח הלאומי: ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, מס מקביל וחיקוקים שונים. תל אביב: סדן.
גולדברג, מ. תשנ"ה. עוקדן הביטחון הסוציאלי: דיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח בריאות ממלכתי, דיני פנסיה. תל אביב: סדן.
דורון, א. תשנ"א. בזכות האוניברסליות - האתגרים של המדיניות החברתית בישראל, ירושלים: הוצאה ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית.
דורון, א. תשמ"ה. מדינת הרווחה בעידן של תמורות, ירושלים: הוצאה ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית.
דורון, א. קרמר, ר.מ. תשנ"ב. מדינת הרווחה בישראל. תל אביב: עם עובד.
נויבך, א. צדקה, א. רזין, א. תשנ"א. אתגרי המשק הישראלי: עלייה, צמיחה והשתלבות בעולם, תל אביב: ספריית מעריב.
סדן, ע. 1996. "מימון הסדרי הרווחה על ידי תקציב המדינה", בתוך: יזהר, א. (עורך), דפי רקע ובירור מס' 43: הסדרי הרווחה בישראל. רמת אפעל: יד טבנקין.
קופ, י. (עורך), תשס"א. הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2000. ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל.
קטן, י. (עורך), תשנ"ו. שירותי רווחה אישיים מגמות ותמורות. תל אביב: הוצ' רמות - אוניברסיטת תל אביב.
שניט, ד. תשמ"ח. החוק, הפרט ושירותי הרווחה. ירושלים: הוצאה ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית.
Plessner, Y. 1994. The Political Economy of Israel, Albany: State University of New York.
Michaely, M. 1975. Foreign Trade Regimes and Economic Development: Israel, New York: National Bureau of Economic Research.
Pinder, D. (1998) The New Europe. Economy, society and environment. John Wiley sons, London.

תגים:

חוק · מדיניות · מפלגה · פוליטיקה · רווחה · תקציב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ישראל כמדינת רווחה - מחויבות הממשלה למדיניות", סמינריון אודות "ישראל כמדינת רווחה - מחויבות הממשלה למדיניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.