היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 61601
ההפקעות במדינת ישראל, ההפקעות אצל הבדווים ויחסיהם עם המדינה, גישת בתי המשפט לנושא וגילויי המאבק נגד ההפקעות.
6,041 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61039
מפגש בין חוק ומסורת כפי שהוא משתקף במוסד הנישואין הבדווי בנגב.
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66695
בחינת מחקרים ונתונים על מנת לענות על השאלה האם ניתן לראות השפעה של עולים חדשים על פיתוח התעשייתי של הנגב?
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62650
8,303 מילים (כ-25.5 עמ'), 31 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64698
ניתוח הדילמה השוררת בין רשויות השלטון בארץ לבין הבדואים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63875
עימות הקרקעות ושורשיו ההיסטוריים.
5,664 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60990
בחינת פרשת פיטורי נגבי ממעריב ובחירת הזכיין להפעלת הערוץ השלישי עפ"י הגישה הפונקציונליסטית.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60470
בחינת פרשת סילוקו של נגבי מ"מעריב" ובחירת הזכייניות להפעלת הערוץ השלישי, שיחל את שידוריו בנובמבר 2001.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67513
בחינת המרחב האפור- האי פורמאליות- כפי שהוא עולה מתוך קריאת הפרוטוקולים של העתירה למניעת הריסת חוות "דרך היין" ותגובת המשיבים לעתירה.
2,786 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15