היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10306
דימויה של מ"י, סיקור הארועים כולל הסתמכות על עיתונות וסקרי דעת קהל.
6,900 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10345
סקירת גלויי הדעת, הנחיות החוק, פס"ד מנחים בדיקה אמפירית ומסקנות.
7,209 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20191
סקירת הנושא תוך הצגת הרקע ופעולותיו האחרות, בחינת דעת הציבור עליו, האם הפך למיתוס, סקירת הקרב ועוד.
5,163 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20614
הגדרת תלמידים לקויי למידה ובעיותיהם, צורת הליקויים ומאפיניהם, ליקויים בתקשורת, בקריאה, היסח הדעת ועוד.
5,110 מילים (כ-15.5 עמ'), 16 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20639
הצגת נושא פרטיותו של האדם והתנגשותו עם איסור לשון הרע, הקשר עם התקשורת, הזכות לשם טוב, זכות הציבור לדעת ועוד.
9,131 מילים (כ-28 עמ'), 19 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 20896
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21005
סקירת העליה, כולל בדיקה אמפירית אודות הקשיים ובדיקת הטענה אודות חיוניות העליה למדינה.
4,409 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21076
סקירת תהליך הכנת תוכנית לימוד וניתוחה, מאפיני תוכנית לימודים, שיקול דעת בשעת תכנון ופיתוח.
5,180 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78