היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח תוכנית לימודים במתמטיקה בבית ספר יסודי

עבודה מס' 021076

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תהליך הכנת תוכנית לימוד וניתוחה, מאפיני תוכנית לימודים, שיקול דעת בשעת תכנון ופיתוח.

5,180 מילים ,15 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לסקור את תהליכי הכנת תוכנית לימודים. תכלית העבודה היא לסקור תוכנית במתמטיקה על מנת לנתחה לפי הקריטריונים שיוזכרו לגבי תוכנית הלימודים.
בחרתי בנושא המתמטיקה בגלל חשיבותו הרבה במארג המקצועות בכלל, והמדעים בפרט.

הצגת הנושא
לכאורה מכין בית הספר את התלמיד להשתתפות מלאה בחברה שלקראתה הוא מתחנך. החברה שבה יקלט התלמיד היא חברת העתיד, אך המורה, המייצג את החברה ונושא הכשרים והתכנים שיש להקנותם לתלמיד- מעוגן בעיקרו בעבר בתקופת לימודיו והשכלתו. אין תקופות השתלמותו הקצרות מאפשרות לו להמשיך בקצב ההתפתחות הכללית, אם גם נניח שרוב המורים זכו להשכלה התואמת את תקופתם.
ואכן אנו מוצאים פער הולך גדל בין בית הספר, תכניות הלימודים, ספרי הלימוד ובין תכנים השכלתיים אלו לבין הדור הצעיר- לבין המדע והישגיו.
התהליכים מחייבים במיוחד שינויים בבית הספר ובתכניות לימודים. ניתן להבחין בהתפתחויות הבאות:
1. התקדמות המדע- הצטברות הידיעות היא הסיבה לפער ההולך ונוצר בין הישגי המדע לבין תכנית הלימודים בבית הספר. בית הספר אינו יכול להשלים עם עובדה זו. הפתרון הנהוג במערכות חינוך רבות הוא בתוספת פרקים ונושאים חדשים לשם עידכון תכנית הלימודים, דבר המוביל אותנו בדרך ללא מוצא. התכנית העמוסה מונעת את פיתוח החברה ואת התהליכים הרוחניים של הלמידה, והופכת את ההוראה באין ברירה להקניית אינפורמציה.
2. התקדמות הטכנולוגיה והכלכלה- לתהליכים אלו יש השלכות על ההכשרה להם זקוק הצעיר לשם השתלבותו בחברה.
3. שינויים בחברה- התהליך של גידול מתמיד של האוכלוסיה הלומדת שכרגיל היתה נושרת מבית הספר מעמיד את מערכת החינוך בפני בעיות שלא היה קל לפתרן. זו בעיה פדגוגית ואינטלקטואלית שלא מצאה עדיין פתרון נאות בעולם הרחב. לשם פתרונה יש להכין תכניות לימודים חדשות, ספרי לימודים חדשים ודרכי הוראה המתאימות לתלמידים.

ראשי פרקים:
1.מבוא והצגת הנושא
2.מאפיינים של לימודי מתמטיקה
3.שיקולי דעת בשעת תכנון תוכנית לימודים (מרכזית\ביזורית)
4.תהליך פיתוח תכנית לימודים
5.קריטריונים להערכה של תוכנית לימודים
6.ניתוח תוכנית לימודים
7.סיכום
8.רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אדן שבח וקולת שפרה, "התפתחות תכניות הלימודים בישראל ובטויין בספרי הלימוד", עלון למורה להיסטוריה, 7, 1996.
אורנן, א. (1991), שיטות הוראה שיתופיות והישגים לימודיים של תלמידים בכיתות הטרוגניות, עבודות מ.א. אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
פיאזה בכיתה, ספרית הפועלים, 1985.
לוי אריה, "תפקיד ההערכה", בתוך אדן ש. (עורך), על תכניות הלימודים החדשות, ירושלים: מעלות, 1971.
נבו דוד, "הערכה בחינוך- מהות תפקידים ושיטות", בתוך גורי רוזנבליט שרה (עורכת), פיתוח והערכה של תוכניות לימודים, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1988.
נשר פרלה, "תהליכים קוגניטיביים הקשורים בפתרון בעיות מילוליות באריתמטיקה", מתוך ניסן מ. ולסט א., בין חינוך לפסיכולוגיה, תשמ"ג.
פלדמן א. פלדמן,הכנת תוכנית לימודים, תיאוריה ומעשה, הקיבוץ המאוחד, 1990.
קדרון רבקה, קשיים בלמידת החשבון, אוצר המורה, 1985.
רייזמן פ.ק, מדריך להוראה מאבחנת בחשבון,המכון לאמצעי הוראה, תל-אביב, 1976.
שבח אדן, מוזס שמחה ורבקה עמיעד, "המרכז והפריפריה בתכנון לימודים".
שרף שמחה, "פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה ע"י שיתוף הפותר ביצירתן", עיונים בחינוך, 33. תשמ"ב.
RILEY M.S, GREENO J.G, HELLER J.I. , THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S PROBLEM - SOLVING ABILITY IN ARITHMETIC. IN "THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL THINKING CHILDREN" EDITED BY GINSBURG H.P. NEW-YORK ACCADEMIC PRESS 1983.
STAKE R.E., EVALIATING EDUCATIONAL PROGRAMS- THE NEED AND THE RESPONSE, WASHINGTON D.C., ECD PUBLICATION CENTER, 1976.
PARRILL- BURNSTEIN M., PROBLEM SOLVING AND LEARNING DISABILITIES,. GRUNE STRATTEN 1981.
REYS R.E, SUYDAN M.N, LINDQUIST M.M,.HELPING CHILDREN LEARN MATEMATICS, NEW-JERSY 1984.

תגים:

חשבון · חינוך · ממלכתי · כיתה · מורה · ילד · תלמיד · לימוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח תוכנית לימודים במתמטיקה בבית ספר יסודי", סמינריון אודות "ניתוח תוכנית לימודים במתמטיקה בבית ספר יסודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.