היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62034
בחינת ההנעה של שני רכזי הספורט באמצעות ראיונות.
5,611 מילים (כ-17.5 עמ'), 30 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 62037
מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים
26,260 מילים (כ-81 עמ'), 95 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62021
עבודת מחקר הבודקת מהם הגורמים המשפיעים על עמדה חיובית כלפי השילוב.
13,286 מילים (כ-41 עמ'), 25 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61980
מחקר תצפיתי.
3,169 מילים (כ-10 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 61958
מחקר הבודק מה מידת ההשפעה שיש למעורבות של הורים במגזר הערבי על הישגיו הלימודיים של הילד.
10,469 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61978
3,733 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62085
תיאור מקרה לאור הספרות.
7,045 מילים (כ-21.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66406
מה גורם ליוצא מלחמה לעזוב את משפחתו ולפנות לחיים אלטרנטיביים, הבאים לידי ביטוי בהצטרפותו לכיתות מיסטיות.
4,220 מילים (כ-13 עמ'), 19 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 62307
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
7,106 מילים (כ-22 עמ'), 16 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100