היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות מחקר - מעבר מהוראה בכיתות הומגניות להוראה בכיתות הטרוגניות.

עבודה מס' 061978

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

3,733 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
פרק א' - מבוא
רקע והצגת הנושא
נושא המחקר וכליו
פרק ב' - מתודולוגיה
שיטות מחקר - סקירת ספרות
המחקר האיכותי
הגישה הפוזיטיביסטית (כמותית)
הגישה הביקורתית
הגישה הפרשנית
שיטת המחקר הנבחרת וסוג המחקר
פרק ג' - מהלך המחקר
כלי המחקר
א. אני ככלי מחקר
ב. תצפיות
ג. ריאיונות
הפעלת כלי המחקר
פרק ד' - דיון, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה

הנני מורה מקצועית רב תחומית (ספרות ומתמטיקה) בחטיבת ביניים דתית.
חטיבת הביניים הדתית הנדונה הינה חטיבת הביניים היחידה בעיר המשתייכת למגזר ה"ממלכתי דתי". בחטיבה לומדים תלמידים המעונינים בזרם הממלכתי דתי והם מגיעים ממגוון רב של בתי ספר יסודיים הפזורים בעיר. באופן טבעי יש הבדלים ברמת התלמידים המגיעים לחטיבה הדתית, בחטיבה הדתית הבדלים אלו מתחזקים ומתחדדים עוד יותר בשל הפיזור הרחב של מקורות התלמידים (קרי מספר רב של בתי ספר יסודיים).
עד לפני שנה שיבוץ התלמידים החדשים בכיתות הלימוד היה נערך על בסיס מבחני מיון והערכה, מתוך מגמה ליצור כיתות הומגניות ככל שניתן מבחינת רמת התלמידים בכיתה. לדוגמא כיתות ז 1 ו-ז2 נחשבו לכיתות "תורניות" (הכיתות הטובות ביותר), וכיתות ז7 ו-ז8 נחשבו לכיתות "מקצועיות" (הכיתות החלשות ביותר). במהלך הלימודים תלמידים יכלו לעבור מכיתה לכיתה על בסיס הישגיהם הלימודיים, שינויים אלו נעשו בדרך כלל בשנת הלימודים הראשונה (כיתה ז') ופחות בשנים שלאחר מכן (כיתות ח' ו-ט'). כלומר לשיבוץ הראשוני השפעה מכרעת על המשך דרכו של התלמיד.
בשנה שעברה, ובהנחיית העירייה, שונתה שיטת השיבוץ של תלמידים חדשים, משיטת השיבוץ לפי תוצאות "מבחני המיון וההערכה" לשיבוץ על פי שיטת האשכולות. השיבוץ לפי שיטת האשכולות אינו מתבסס על רמת התלמידים בעת קליטתם לחטיבה הדתית, אלא ובעיקר על בסיס אזורי ו\או מקורותיהם (בית הספר היסודי ממנו הם מגיעים). במעבר לשיטה זו, מעורבת החטיבה הדתית בשיבוץ התלמידים לכיתות פחתה באופן משמעותי. בפועל החטיבה הדתית קיבלה מן העירייה רשימה שמית של הכיתות והתלמידים בהן, השפעתה על רשימה זו הייתה בשוליים.
יוצאים מן הכלל הן מקצועות המתמטיקה והאנגלית שם קובצו התלמידים על ידי החטיבה לפי רמות (מבלי לפגוע בשייכותם לכיתת האם).
בהגדרה, שינוי שיטת השיבוץ כמתואר לעיל, גרם למעבר מהוראה בכיתות הומגניות להוראה בכיתות הטרוגניות.

נושא המחקר וכליו
למעבר מכיתה הומגנית לכיתה הטרוגנית יש השלכות רבות.
עבודה זו תתמקד בתחום אחד של הנושא והוא התמודדות המורים עם המעבר מהוראה בכיתה הומגנית להוראה בכיתה הטרוגנית.

לבחינת התמודדות המורים בנושא אגייס את ניסיוני האישי וכן אראיין מספר מורים נוספים ואסקור את עמדותיהם בנושא וכמו כן אערוך תצפיות בשיעורים בכיתות הומגניות ובכיתות הטרוגניות.

מקורות:

אריאלי, מ., (1995), אי נחת בהוראה, הוצ' רמות, ת"א.
בייט מרום, ר. (1986), שיטות מחקר במדעי החברה, ת"א, האוניברסיטה הפתוחה.
נחמיאס, ד. נחמיאס, ח., (1982), שיטות מחקר במדעי החברה, הוצ' עם עובד, ת"א.
צבר בן-יהושע, נ., (1982), המחקר האיכותי, הוצ' מסדה, גבעתיים.
צבר בן-יהושע, נ., (1990), מסורות וזרמים במחקר האיכותי, הוצ' דביר, ת"א.
קינן, ע., (1996), חדר מורים: התרבות המקצועית של המורים, הוצ' אונ' בן-גוריון.
Creswell, J.W., (1998), Qualitative inquiry research design: Choosing among five traditions., Thousand Oaks, CA: Sage.
Denscombe, M., (1998), The good research guide, Open Univercity Press, Buckingham, Philadelphia.
Guba, E.G., Lincolen, Y.S., (1994), Handbook of qualitative research, Sage Publ., London.

תגים:

שיטות מחקר

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות מחקר - מעבר מהוראה בכיתות הומגניות להוראה בכיתות הטרוגניות.", סמינריון אודות "שיטות מחקר - מעבר מהוראה בכיתות הומגניות להוראה בכיתות הטרוגניות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.