היישום אינו מחובר לאינטרנט

התמודדות מורים עם המעבר מהוראה בכיתה הומוגנית להוראה בכיתה הטרוגנית

עבודה מס' 061980

מחיר: 289.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר תצפיתי.

3,169 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עד שנה"ל 1999/2000 שיבוץ התלמידים בחטיבה הדתית היה נערך על בסיס מבחני מיון והערכה, מתוך מגמה ליצור כיתות הומגניות ככל שניתן. החל משנה"ל 2000/2001 שונתה שיטת שיבוץ התלמידים, משיבוץ על פי תוצאות "מבחני המיון וההערכה" לשיבוץ על פי שיטת האשכולות.
השיבוץ לפי שיטת האשכולות אינו מתבסס על רמת התלמידים בעת קליטתם לחטיבה הדתית, אלא ובעיקר על בסיס אזורי ו\או מקורותיהם (בית הספר היסודי ממנו הם מגיעים).

שינוי שיטת השיבוץ כמתואר לעיל, הביא למעבר מכיתות הומוגניות לכיתות הטרוגניות. המעבר מהוראה בכיתה הומוגנית להוראה בכיתה הטרוגנית הביא עימו התמודדויות חדשות במספר תחומים.
מחקר זה מתמקד בהתמודדות המורים עם המעבר מהוראה בכיתה הומוגנית להוראה בכיתה הטרוגנית, תוך שימת דגש מיוחד על השינויים \ שילובים שנדרשו בשיטות ההוראה.
שדה המחקר יהיה חטיבת הביניים הדתית.
המחקר מתבסס על ניסיוני האישי; ריאיונות עם עמיתי להוראה; ותצפיות בשיעורים בכיתות הומוגניות והטרוגניות. מטרת הריאיונות והתצפיות היא להבין את עולם ההתנסויות המורכב של המשתתף במחקר ואת המשמעויות שהוא מייחס להתנסויות אלו.
במחקר זה אני משמשת ככלי המחקר העיקרי (הנני מורה מקצועית רב תחומית בעלת ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום ההוראה והמעבר להוראה בכיתות הטרוגניות חל גם עלי); בנוסף ערכתי 3 ריאיונות עם עמיתים למקצוע בשיטת הריאיון האתנוגרפי הפתוח; כמו כן ביצעתי מספר רב של תצפיות משתתפות (השיעורים אותן אני מעבירה) ועוד ארבע תצפיות לא משתתפות בשיעורים של עמיתי למקצוע. אציין כי בעבודה זו השתמשתי בתצפיות המשתתפות כתצפיות פתוחות ובתצפיות הלא משתתפות כתצפיות ממוקדות כאשר המיקוד בהן הוא על הסתגלות המורים למעבר להוראה בכיתה הטרוגנית.
בחרתי לבצע עבודה זו בשיטת מחקר איכותית בגישה הפרשנית היות וניסיוני האישי משמש ככלי המחקר העיקרי; המשתתפים במחקר מגיבים ומפרשים (בדרגה ראשונה); והבנת המציאות מושגת באמצעות קשר אינטראקטיבי ומגע פרשני עם המשתתפים במחקר.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א' - סקירת ספרות
מדיניות לאומית בחינוך
מהי כיתה הטרוגנית ?
מה הבעיה ?
מהי הוראה דיפרנציאלית
עקרונות והנחות יסוד של הוראה דיפרנציאלית
פרק ב' - הצגת ממצאי המחקר
הצגת ממצאי המחקר
התנסות בכיתה
קשיים במהלך ההוראה
אתגרים ושינויים המתחוללים בעקבות השיטה
דפי עבודה ושיעורי בית
פרק ג' - סיכום הממצאים והמסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

ל' אדר ואחרים, ההוראה בכיתות הטרוגניות דו"ח הסמינר שנערך במסגרת הסכם התרבות ארצות-הברית-ישראל 1981-1979, ירושלים 1981.
דר, נ' רש, פערים סוציו-אקונומיים ועדתיים בהישגים לימודיים בחטיבת-הביניים בישראל. מגמות לג (2) (1991), עמ' 186-164.
א' יוגב, מדיניות החינוך בישראל כלפי קידומם של תלמידים מקבוצות חברתיות חלשות, בתוך: תיכנון מדיניות החינוך, ניירות עמדה והחלטות של ועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית. ירושלים 1989, משרד החינוך והתרבות.
א' מינקוביץ, ד' דייוויס,י' באשי, הישגי החינוך של ביה"ס היסודי בישראל, ירושלים 1980, מגנס.
ריץ, ר' בן-ארי, שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית.,"שיטות ההוראה בכתה ההטרוגנית: תלות גומלין בין הכיתה לבין בית הספר כמוסד", 249-223, רכס 1994.
B.S. Bloom, (ed), Taxonomy of Educational Objectives, The classification of educational goals, Handbook 1: Cognitive Domain by a Commity of College and University Examiness Longman', Green and Co, N.Y., London, Toronto, 1956.
Gaziel, H. H. (1994) Implementing Reforms in a Centralized Education System: the case of Israeli education", Oxford Review of Education, Vol. 20, No. 2, pp. 237-252
Goodlad, J I. (1984) A Place Called School: Prospects for the Future (New York: McGrow-Hill Book)

תגים:

חטיבה · חטיבת · ביניים · שיטות · הוראה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התמודדות מורים עם המעבר מהוראה בכיתה הומוגנית להוראה בכיתה הטרוגנית", סמינריון אודות "התמודדות מורים עם המעבר מהוראה בכיתה הומוגנית להוראה בכיתה הטרוגנית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.