היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 99
עבודה מס' 61750
ניתוח המאמר "הבדלים בין בנים לבנות בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון בלימודי מתימטיקה".
3,347 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64306
העבודה סוקרת את הקמתה של הישיבה, תנאי החיים בה, דרכי לימודה.
19,684 מילים (כ-60.5 עמ'), 70 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 61553
תכנית לימודים בנושא "מוצרי חלב".
13,352 מילים (כ-41 עמ'), 5 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61469
דרכי הלמידה של השפה העברית בבתי הספר הערבים, גורמי ההנעה ללימוד השפה ושביעות הרצון משיטות הלימוד.
11,064 מילים (כ-34 עמ'), 29 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66011
תכנית לימוד להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות
7,081 מילים (כ-22 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66320
מחקר הבודק האם קיימת אינטראקציה בין רמזים מילוליים/תמונתיים המעוררים סכמות קוגניטיביות לבין יכולת זיכרון של טקסט לימודי.
5,772 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66328
הקשר בין הדמיון והכושר היצירתי לבין הצלחה בזיכרון חומר לימודי בקרב סטודנטים (הצעת מחקר).
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62264
מחקר כמותי ואיכותי.
12,368 מילים (כ-38 עמ'), 54 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66449
הסיפור החסידי כאמצעי ללימוד מעשי הצדיק המהווה מודל לחיקוי וכאמצעי להפצת שבחיו של דמות מרכזית כבעש"ט.
8,046 מילים (כ-25 עמ'), 33 מקורות, 435.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 99