היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט הישראלי- ערבי בספרי הלימוד ותוכניות הלימוד

עבודה מס' 063037

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הספרות בנושא ודוגמאות מספרי לימוד.

4,511 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בחקר הקונפליקט הישראלי - ערבי (בעיקר, הערבי הפלסטיני) כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרי הלימוד במערכת החינוך.(1)
עבודה זו נעשתה בשני מישורים: האחד- איסוף וסיכום הנתונים הקיימים בעבודות מחקר שנעשו בעבר, השני - הבאת מספר דוגמאות אשר ממחישות את צורתו של הקונפליקט הערבי ישראלי בספרי הלימוד. הדוגמאות נלקחו מספרי היסטוריה וכן מקראות מהעשורים הראשונים למדינת ישראל
העימות בין מדינת ישראל למדינות ערב לא הסתיים במלחמת 1948, אלא אף החריף.
בתוך העימות הזה נמצאים "ערביי ישראל" במצב לא טבעי. מצד אחד- הם חלק מהאומה הערבית ומצד שני הם אזרחי ישראל,שתי קטגוריות אלו עומדות בסתירה ובקונפליקט. יחסה של מדינת ישראל אל קבוצת המיעוט החיה בתוכה בא לידי ביטוי בין היתר במערכת החינוך.
מתוך עבודה זו אפשר ללמוד כי מדיניות מערכת החינוך, משקפת את המציאות המזרח תיכונית, המונעת בידי הקונפליקט בין ישראל למדינות ערב. ניתן לחלק את מדיניות מערכת החינוך בין השנים 1948 ועד 1984 למספר שלבים.(2)
בשלב הראשון (שנות ה50-60): התעלמות מהלאומיות הערבית, הדגשה של הזיקה היהודית לארץ ישראל. העבודה מאששת את השערת המחקר כי בשנים הראשונות ישנה התעלמות מהנושא הערבי ומהקונפליקט כאילו אינו קיים. ישנו ניסיון להדגיש הקשר היהודי לארץ ישראל בהקשר היסטורי. הבסיס העיקרי המניע את מדיניות משרד החינוך ותוכניות לימוד ההיסטוריה, נישען על ההיסטוריוגרפיה הלאומית ציונית.
בשלב השני (שנות ה70 תחילת ה 80): לימוד הקונפליקט הערבי ישראלי, כנושא חובה.
חינוך לסובלנות, חינוך להכרת צדקתו של המאבק היהודי. בשנים אלו המגע עם האוכלוסייה הפלסטינית הינו אינטנסיבי במיוחד מכמה סיבות: א) מלחמת ששת הימים (הצטרפות מיליוני פלסטינים לשטחי המדינה) ב) הקמת אשף והתגברות הפיגועים. ג) סיום הממשל הצבאי.
בשלב הראשון החל מסוף שנות ה60 ותחילת ה70 רואים כי ישנו ניסיון להכניס למערכת החינוך את לימוד הקונפליקט הישראלי- ערבי. הנושא נלמד במטרה להשריש בתלמיד את ההכרה בצדקת המאבק היהודי בקונפליקט. ישנה התייחסות לצד הפלסטיני ואף הבאת מקורות ודברים של הצד הערבי, אך מטרתם אחת- הבהרת צדקתו של העם היהודי.
שלב שלישי (אמצע שנות ה 80): תוכניות חינוך לדו- קיום. בתקופה זו ישנו שינוי דרסטי במדיניות המשרד, בכך שישנה הכרה כי הצורך לחינוך לדו קיום הינו צורך קיומי. בפברואר 1984 יוצאת לראשונה בחוזר מנכ"ל תוכנית (קווי יסוד לתוכנית), אשר מורה על "מהפכה" בלימוד נושא הסכסוך. קווי היסוד מכירים בעובדה כי תוכנית הלימוד הקיימת איננה מתאימה עוד למציאות הקונפליקט. ישנה הכרה כי יש צורך לחנך את הדור ליום שאחרי המלחמה.
השלום עם מצרים, היחסים עם מרוקו והשקט עם מדינות ערב השכנות דורש רפורמה בגישת לימוד הנושא. החל מתקופה זו מתחילות להיבנות בשיתוף עם מכון ון ליר תוכניות דו קיום, והשתלמויות מורים בנושא.
---------------------------------------------------------------------------------
1. התקופה הנדונה בעבודה זו- מקום המדינה ועד אמצע שנות ה-80
2. החלוקה נעשית בצורה כללית בעשורים, משום שמדובר בתהליך ולא ניתן לשים את האצבע על נקודה ותאריך
מסוים אשר מהווה מעבר שלב.

תוכן העניינים:
מבוא
הלאומיות הערבית
דה לגיטימציה
תוכניות הלימוד להיסטוריה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלחאג' מאג'ד חינוך בקרב הערבים בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, הוצ' מאגנס 1996
אבו עסבה, ח'אלד, מערכת החינוך הערבית בישראל, המכון לחקר השלום, 1997 עמ' 12
כהן אדיר, פנים מכוערות במראה, הוצ' רשפים, 1985
דניאל בר-טל ושמואל זולטק בתוך מגמות כרך ל"ב 1989
פודה אלי, בגנות המבוכה, בזכות הטיח, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1997, עמ' 5
זלוטק שמואל, דמות הערבי במקראות, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, ינואר 1987. עמ' 26-27.
עירם יעקב, תולדות החינוך, בתוך: שפירא רנה וכשר אריה רשפים היבטים היסטוריים, פילוסופיים וחברתיים של החינוך, ת"א תשנ"א. עמ' 105-121.
פירר רות, סוכנים של החינוך הציוני, הקיבוץ המאוחד, 1985, עמ' 127-139
רגב מ. "הבעיה הערבית בספרי ילדים ישראליים" עכשיו- כתב עת לספרות, אומנות, ביקורת, 1968 (21-24), עמ' 201-231
הרצל בנימין, הצגת יחסי יהודים ערבים בספרי ההיסטוריה בהקשר הקונפליקט הישראלי- ערבי, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א, 1987, עמ' 79
הופמן עמוס, ויצחק שנל, ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל, בית ברל 2002,
רפאל רופין, אנחנו הם וארץ ישראל, הוצ' שירות הפרסומים במרכז ההסברה במשרד החינוך והתרבות, תשל"א (1971)
אוליצקי יוסף, מפזורה למדינה, ירושלים 1959, עמ' 5-6
לורך נתנאל, קורות מלחמת העצמאות, מסדה, ת"א 1966
מאמרו של אורי שטנדל "הערבים והדרוזים בישראל". מתוך: עורך, יעקב שץ, עשרים שנות עצמאות ישראל, הוצאת שרותי ההסברה במשרד ראש הממשלה, 1968
איגרת לבן שמן, ארכיון החינוך 20122/1, עמ' 18
לקט מתוך דבריו של הדר' ז. להמן על חינוך ללאומיות הומנית, ארכיון החינוך 23150/1, עמ 5
יובל דרור "מערכת החינוך הסוכנת הפטריוטיזם היהודי במדינת ישראל- "מציונות חלוצית" ל"ישראליות מאוזנת". בתוך: אבנר בן עמוס ודניאל בר-טל (עורכים), פטריוטיזם, אוהבים אותך מולדת, ת"א 2004, עמ' 137-173

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט הישראלי- ערבי בספרי הלימוד ותוכניות הלימוד", סמינריון אודות "הקונפליקט הישראלי- ערבי בספרי הלימוד ותוכניות הלימוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.