היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח פרק לימודי בכימיה

עבודה מס' 041423

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחירת הנושא והדרישות, תפישת התלמיד, המטרות ההוראתיות של הפרק, גישות הלימוד, רצף ההוראה, הצגת הנושא ומערכי השיעור.

8,836 מילים

תקציר העבודה:

ניתוח פרק לימודי שלם בכימיה

hc1423

לצורך העבודה נבחר הפרק של חומצות ובסיסים , הפרק מיועד לתלמידי כיתה י' . ברצף
ההוראה הפרקים אשר קודמים לו הינם תכונות הנוזלים והתמיסות שהדגש הוא על
תמיסות מימיות והפרק העוסק בתגובות כימיות של גזים וההבדלים בין יחסי הנפח
בעקבות תגובות אלה. הפרקים אשר יופיעו בהמשך לאחר החומר הנלמד הינם הפרק
העוסק באנרגיה ופרק ההמשך יהיה הפרק העוסק בכהלים.
כאמור לצורך העבודה נבחר נושא חומצות ובסיסים הידע הנדרש מהתלמידים אשר עומדים
ללמוד פרק זה הוא: הכרת הטבלה המחזורית, ידע ברישום תגובות כימיות של חומרים
ואיזון משוואות, הכרת משפחות של חומרים כמו סוכרים. כמו כן מן התלמידים נדרש ידע
בתהליך החימצון והחיזור ברמה הבסיסית כתהליך של מעבר אלקטרונים.

כאשר בוחנים את הנושא הנלמד ניתן להבחין בקשיים במספר מישורים, ישנם הקשיים
אשר נובעים מעצם לימוד הכימיה כמו -
ניתוח תהליכים כימיים.
ניתוח תוצאות ניסויים.
ההפרדה בין מגיבים לתוצרים בניסוח תהליך כימי.
בנוסף יכולים להתעורר קשיים ספציפים לנושא הנלמד כמו-
ההבחנה בין חומציות ובסיסיות יחסית.
היות המים גם חומצה וגם בסיס.
המטענים החיוביים והשלילים של החומר.
הבנת הקשרים הקוולנטים בין החומרים.

עבודה זו תנתח את הפרק תוך התייחסות לתלמיד, למטרות ההוראתיות ולגישות הלימוד.
כמו כן יוצגו רצף ההוראה ומערכי שיעור.

מקורות:

תחילת השיעור תוקדש לפתרון הבעיות שניתנו בשיעור הקודם. השיעור הנוכחי יעסוק בפתרון בעיות בתגובות בתמיסה מימית התגובות שבהם נעסוק: תגובת בסיס- חומצה ותגובת חימצון -חיזור. גם הפעם השאלות ינתנו לתלמידים בדף עבודה. הפעם כל שאלה שהתלמידים יפתרו תיפתר גם על הלוח. להלן דף העבודה.
דף עבודה בנושא תגובות בתמיסה
1. תגובות בסיס חומצה
1. מהו נפח תמיסת נתרן הידרוקסידי בריכוז M 0.5 שדרוש לסתירה שלמה של 500 מ"ל תמיסת חומצה מימן כלורי בריכוז M 0.20 ?
א. נסח את התהליך.
ב. חשב את המולים.
ג. חשב את נפח תמיסת הבסיס.
(כאמור לאחר שהתלמידים פותרים לבדם את השאלה, מגיע השלב של פתרון השאלה על הלוח והסבר דרך הפתרון על ידי המורה)
נמצא ש- 5.0 מ"ל תמיסת נתרן הידרוקסידי הספיקו לסתירה שלמה של 25.0 מ"ל חומצה גופרתית בריכוז M 0.1 מהו ריכוז תמיסת הבסיס?
20 מ"ל תמיסת סידן הידרוקסידי בריכוז M 0.5 הספיקו לסתירה שלמה של 10.0 מ"ל חומצת מימן כלורית. מה היה ריכוז תמיסת החומצה?
איזה נפח של תמיסת סידן הידרוקסידי בריכוז M 0.55 דרושים לסתירת 25.0 מ,ל חומצת מימן כלורית בריכוז M 0.15 ?
תגובת חימצון חיזור
55 מ"ל תמיסת חומצה כלורית הגיבו עד תום עם 1.21 גרם מגנזיום מתכתי מה היה ריכוז התמיסה?
מהו נפח גז המימן בטמפרטורה של 25 עלות צלסיוס ולחץ של 1 אטמוספירה שניתן להפיק בתגובה בין כמות מספקת של מגנזיום מתכתי לבין 20.0 מ"ל תמיסת חומצת מימן כלורית בריכוז M 0.150 ?
שיעור מספר 20, חזרה על החומר
השיעור האחרון של החומר הנלמד יעסוק בחזרה על כל החומר שנלמד, כשהתלמידים יודעים ששיעור זה יהיה שיעור חזרה, והם מכינים שאלות שהתעוררו אצלם במהלך החומר הנלמד. כמו כן שיעור זה מהווה שיעור חזרה למבחן. כלומר המורה במידה והוא מוצא לנכון פותר עם התלמידים שאלות כדוגמת אלה אשר יופיעו במבחן, מודיע איזה חומר
ייכלל ואיזה לא, (שאלות כדוגמת אלה שהופיעו בשני השיעורים האחרונים, לא יופיעו במבחן, אלה עליהם יערך בוחן בנפרד).
8. תכנון המבחן
יעדי ההוראה של המבחן- בין יעדי ההוראה של המבחן ניתן למצוא את היעדים הכללים של פרק הלימוד והם: ידיעת הגדרת בסיס וחומצה לפי ברנסטד ולאורי, הבנה של תגובות של חומצה ובסיס, הבנת הקשר שבין המים לבין חומצה ובסיס, הכרת אינדיקטורים לחומצה ובסיס, הכרת המעבדות שנערכו בפרק הלימוד.
בנוסף ניתן למצוא יעדים כללים שמבחנים באים לבחון: כפי שהם מופיעים בטכסונימיה של בלום, כלומר מבחנים באים לבדוק ידע- זיהוי וזכירה של אלמנטים ספציפים בתחום הנלמד. כמו כן ישנה רמת ההבנה- שבה ניתן למצוא את התרגום, כלומר היכולת לתרגם קטע מילולי לסמל. פירוש, שהוא יכולת לפרש תוצאות ונתונים. כמו כן במסגרת
ההבנה נימצא את החיוץ שהוא מנבא פעולה על סמך עיקרון. הרמה הבאה שמבחנים בוחנים היא יישום- יכולת להשתמש בעקרונות. ברמה הרביעית נימצא את הניתוח- זאת היכולת לפרק מצב לאלמנטים יסודיים . וברמה החמישית הסינתזה- זאת היכולת לצרף, לארגן ולקשור אלמנטים על מנת להגיע למבנה שלם. ברמה השישית והאחרונה ישנה הערכה
שהיא היכולת לשפוט ערכם של רעיונות, עובדות, פתרונות. בנוסף ניתן למצוא בין יעדי המבחנים את בחינת פיתוח יכולות למידה אצל התלמיד, פיתוח יכולות עמידה בלחץ אצל התלמידים, יכולת חשיבה אנליטית, ביצוע אלימינציה בין תשובות נתונות.
המבחן:
לפנייך מבחן בנושא חומצות ובסיסים, קרא היטב את המבחן לפני שתתחיל לענות עליו. המבחן מכיל 20 שאלות, עליך לענות על כולן. לרשותך טבלה מחזורית ומחשבון. בהצלחה .
בערבוב חומצה גפרתית M 2.0 ונפח שווה של נתרן הידרוקסידי M 2.0 , התקבלה תמיסה צלולה. לאחר אידוי התמיסה נתקבלו גבישים חסרי צבע.
א. רשום את ניסוח התהליך שהתרחש.
ב. מהו לפי דעתך הרכבו של המוצק שהתגבש?___________________________________
___________________________________________________________________.
תלמיד קיבל תמיסת כרוב אדום, אשר משנה את צבעה בהתאם להימצאות חומצה ובסיס, כאשר החומר חומצי מאוד הצבע אדום עמוק, וכאשר החומר בסיסי מאוד הצבע צהוב. בחומר ניטרלי הצבע המתקבל הוא כחול. נסח את התהליכים במומסים הבאים:
H3PO4(l) , הצבע שהתקבל - אדום עמוק.
Na3PO4(s) , הצבע שהתקבל - צהוב.
Na2SO4(s) , הצבע שהתקבל- כחול.
תמיסת אמוניה היא
תמיסה חומצית
תמיסה בסיסית
תמיסה ניטרלית
אף אחת מהתשובות אינה נכונה.
השלם את המילים החסרות הקטע: לבואזיה אשר חקר רבות את תכונות ה_______ , גילה כי כאשר _________ יסודות ו_______ את ה__________ במים. מתקבלות תמיסות בעלות תכונות של ________. הגדרתו לא היתה מספיק רחבה כיוון שישנם חומרים בעלי תכונות של _______, אשר אינם מכילים _______.
על פי הגדרתם של ברנסטד ולאורי בסיס הוא חומר שהחלקיקים שלו מסוגלים למסור פרוטונים. נכון/ לא נכון, נמק________________________________________.
הגדרתו של ארהניוס לתכונות המאפיינות תמיסות מימיות של בסיסים מקורן
בקיום יוני H בתמיסה.
בקיום מים בתמיסה .
בקיום יוני OH בתמיסה.
אף אחת מן התשובות אינה נכונה.
כאשר אין מים אין חומציות. נכון/ לא נכון . נמק__________________________.
השלם את המילים החסרות בקטע: החומצה היא חומר _______ פרוטונים ואילו בסיס הינו חומר _______ פרוטונים. הפרוטון הוא אטום _______ בעל מטען _____ _______.
מים לעולם הינם חומר ניטרלי, בעל PH של 7. נכון/ לא נכון נמק___________________.
קביעה- חומצות ובסיסים מגיבים ביחס של 1 גרם מולקולה ל - 1 גרם מולקולה. ההסבר- שהיונים OH ו- H3O, מגיבים ביחס של 1:1 .
הקביעה נכונה וההסבר שניתן לה נכון.
הקביעה נכונה, ההסבר נכון, אך אין ההסבר מתאים לקביעה.
הקביעה נכונה, אך ההסבר אינו נכון.
הקביעה איננה נכונה , אך ההסבר נכון.
גם הקביעה וגם ההסבר אינם נכונים.
קביעה- נוכחותו של ממיס מתאים נחוצה לחומר על מנת שיתנהג כחומצה. ההסבר- מפני שדרוש ממיס המאפשר לחומצה להתפרק ליונים.
הקביעה נכונה וההסבר שניתן לה נכון.
הקביעה נכונה , וההסבר נכון אך אינו מתאים לקביעה.
הקביעה איננה נכונה , אך ההסבר נכון.
הקביעה נכונה , אך הסבר אינו נכון.
גם הקביעה וגם ההסבר אינם נכונים.
נוכחותם של מים מקנה למימן הכלורי תכונות חומציות. נכון/ לא נכון נמק____________.
חומצה לפי הגדרתם של ברנסטד ולאורי היא חומר.
כל חומר שהחלקיקים שלו מסוגלים לקלוט פרוטונים.
כל חומר שהחלקיקים שלו מסוגלים לקלוט יונים.
כל חומר שהחלקיקים שלו מסוגלים למסור פרוטונים.
כל חומר שהחלקיקים שלו מסוגלים למסור יונים.
השלם את הקטע הבא: מים מתנהגים _______ או כ_______. כתלות בחומר הנוסף בתגובה. אם המים יכולים להחזיק __________, יותר חזק ממה שהחומר השני מסוגל. המים התנהגו כ__________. ואם יכולת המים _______ ________ חלשה מיכולת _______, המים התנהגו כ____________.
15. תמיסת אלומיניום כלורי במים היא חומצית , מפני שבנוכחות אלומיניום כלורי משתחררים יוני מימן מן המים.
המשפט נכון במלואו.
המשפט נכון בחלקו.
המשפט כלל אינו נכון.
יש לצפות כי חומצה גופרתית מהולה תשנה את צבעה של נחושת גופרתית אלמימית לכחול מפני שלשם גילוי נוכחותן של חומצות ניתן להשתמש באינדיקטורים.
המשפט נכון במלואו.
המשפט נכון בחלקו.
המשט כלל אינו נכון.
על פי הגדרתו של לואיס בסיס הוא
כל חלקיק המסוגל לתרום זוג אלקטרונים ליצירת קשר קוולנטי.
כל חלקיק המסוגל לקבל זוג אלקטרונים ליצירת קשר קוולנטי.
כל חלקיק המסוגל לתרום זוג פרוטונים ליצירת קשר קוולנטי.
כל חלקיק המסוגל לקבל זוג פרוטונים ליצירת קשר קוולנטי.
אף תשובה אינה נכונה.
18. אפשר לתאר חומצות בכל הדרכים א- ו חוץ מאשר בדרך אחת, איזה היא האחת אשר בוודאי אינה נכונה?
חומרים בעלי טעם חמוץ.
מביאות לשינויים בצבעים מסוימים.
נותנות תמיסות בעלות PH - 7, או גבוה מזה.
משחררות מימן בנוכחות מתכות מסוימות.
מגיבות עם בסיסים.
משחררות פחמן דו חמצני בנוכחות פחמות.
למי PH נמוך יותר.
חומצה כלורית מולרית.
חומצה כלורית 0.1 מולרית
חומצה כלורית 0.0001 מולרית.
לכולן אותה חומציות.
חבר בקו בין המונחים לתכונה. (מונח אחד יכולים להתאים כמה תכונות)
מונח תכונה
אינדיקטור חומר שהאניונים שלו זהים לאלה של הממיס הנתון.
חומצה מקבל פרוטונים.
בסיס חומר העומד בפני נסיונות לשנות את ריכוז יוני ה- H(aq), שלו.
מתריס (בופר) חומר שהקטיוני שלו זהים לאלה של הממיס הנתון.
מלח תורם פרוטונים.
אחד התוצרים של תגובת ניטרול.
חומצה אשר הבסיס הצמוד שלה שונה בצבעו מן החומצה.
ניתוח המבחן על פי מערך דו ממדי:
בניתוח מבחן על ידי לוח דו ממדי. אנו נבחן את התכנים, הנושאים והתת נושאים שמופיעים בחומר המבחן, ביחס לשש הרמות של בלום, כלומר בכל נושא מה אנו דורשים מן התלמיד ובאיזה אחוז זה מופיע במבחן.
מיומנויות
תכנים
ידיעה
הבנה
יישום
ניתוח
סינתזה
הערכה
% מתוך המבחן.
תהליכי חומצה ובסיס
X
X
X
X
30%
הגדרות של חומצה ובסיס
X
X
X
X
30%
תפקידם של המים בתהליכי חומצה ובסיס
X
X
X
X
20%
אינדיקטורם
X
X
X
10%
שאלות בסיסיות על החומר
X
X
X
20%
יצא יותר מ- 100% כיוון שישנן שאלות המתאימות לשתי קטגוריות של נושאים.
9. בניית מפת מושגים
השימוש במפת מושגים בהוראת מדעים פותח וטופח על ידי נובק , ניתן להשתמש במפות מושגים למטרות שונות כמו לימוד חומר חדש, תכנון תוכנית לימודים לנושא מסוים, או אף לקורס שלם. כמו כן ניתן להשתמש במפת מושגים כמבחן אובייקטיבי שכן אין היא תלויה בכושר ההבעה של התלמיד. ניתן להשתמש במפת המושגים המוכנה לשם ניתוחה.
ניתן לתת לתלמיד מפת מושגים המבוססת על רשימת מושגים, ניתן לבנות מפת מושגים המבוססת על פרק או קטע בספר הלימוד.
כאשר מעונינים להעריך ולתת ציון למפת מושגים ניתן לבצע זאת כך:
נשתמש בחמישה קריטריונים שכל אחד מהם זוכה לציון משלו, הקריטריונים הם:
קשרים, היררכיה, הסתעפות, מהכלל אל הפרט והצטלבויות.
צורך העבודה נבנה מפת מושגים על חומר הפרק הנלמד, כפי שהוא הובא בפירוט מערכי השיעורים.
7

תגים:

בית · ספר · תיכון · לימודים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח פרק לימודי בכימיה", סמינריון אודות "ניתוח פרק לימודי בכימיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.