היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 67448
השפעת מערכות מידע על תיכון ארגוני בחברת T.T.I.
4,265 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 271.95 ₪
עבודה מס' 61552
דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת הניהול לאיכות כוללת.
4,903 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63692
בדיקת הנושא באמצעות סקירת ספרות וראיונות של מורים ותלמידים.
18,127 מילים (כ-56 עמ'), 32 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 66685
סוגיית הצטרפות מדינות המזרח התיכון לאיחוד האירופי בהתמקדות על תורכיה וישראל.
2,862 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70488
הצגת פרופיל המשימה, פרופיל המשתמש וציון מאפייני השימוש בסביבת העבודה ומגוון אפשרויות הגולש במערכת ולבסוף הצעות לייעול ולשיפור.
2,821 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 65.95 ₪
עבודה מס' 63138
ניתוח לפי התיאוריה הפוסט קולוניאלית.
3,788 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50749
דיון בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מסך אוויר.
3,072 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62643
מחקר באמצעות שאלונים.
4,358 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65003
תיאור בניית מערכת עיבוד נתונים לבית ספר תיכון
2,451 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 90.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14