היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין אוריינות ושימוש במחשב כאמצעי לימוד

עבודה מס' 061035

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי התורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות.

9,081 מילים ,40 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחשבים וטכנולוגיה תקשורתית משתנים ומתפתחים בצורה כה מהירה כל כך שלמחנכים במגזרים השונים ישנם הכלים לשפר את איכות החינוך. כלים אלה זמינים ואם הגורם החינוכי אינו מוכן, או אינו יכול, לקלוט אותם יוצרו במהרה שני קטגוריות של תלמידים: אלה שמעודכנים ואלה שנשארים מאחור. ישנם גורמי חינוך רבים המהססים להביא את טכנולוגיית האינטרנט לכתה מסיבות שונות (חשש, מדיניות מוסד הלימוד, שימור שיטות ישנות וכד') (Mitchell, 1996).

מאז 1991, השקיע ארה"ב כ-24.4 בליון דולר ביישום שימוש במחשבים במסגרות כתתיות והדגש הושם על השימוש באינטרנט. ישנם אמריקאים רבים המביעים הסתייגות מהשימוש באינטרנט ע"י ילדים, במיוחד בביה"ס, בגלל העובדה שהם יכולים להשתמש בו בצורות שאינן חינוכיות (Slowinski, 1999).
במקומות רבים בארה"ב החל המחשב להחליף את הלוח ומבנה הכתות הותאם לכך - לא עוד טורים אלא מבנה של קבוצות. כפי שרואה זאת (Toopusis (1995 מתרחשת מהפכה איטית ובטוחה מתבשלת במסגרת הכתה בהתייחס לשימוש במחשב.
אין ספק כי מערכות חינוך בעולם, כמו גם בישראל, נערכות מזה למעלה מעשור לשימוש יעיל בטכנולוגיות חינוכיות חדשניות. המחשב הוא אחד הכלים כאשר האינטרנט מהווה חלק ארי במטרה לשפר את תהליך ההוראה והלמידה במסגרות כתתיות. השימוש באינטרנט לשם לימוד הולך וגובר כאשר מורים, הורים ומנהלים עומדים בפני האתגר של הפיכת האינטרנט לאמצעי לימוד בטוח עבור הילדים.
באוסטרליה מצב זה בולט ביותר כפי שמבטא זאת מחקר שנעשה בבתי הספר באוסטרליה (EdNA, 2000). הם מצאו כי האינטרנט מהווה כוח פוטנציאלי ותקשורתי לשם שיפור איכות הלמידה וההוראה. %43 מבין הילדים בני 9-14 בארה"ב הצהירו כי האינטרנט שיפר את דעתם על ביה"ס. בתי ספר שמשתמשים ומיישמים את השימוש באינטרנט במסגרת ביה"ס מצאו כי הדבר גרם לתלמידים רבים גישה לתחום נרחב של מקורות מידע בתחומים שונים. האינטרנט מספק גם דלי תקשורת מרתק המאפשר לתלמידים מכל העולם להתקשר ביניהם ולהחליף מידע על נושאים שונים (שם).

אחד מהתועלות של המחשב, בשימוש במסגרת כתתית, היא שהוא מספק הזדמנויות חינוכיות עבור תלמידים בתחומים שהם מתעניינים בהם ולנצלם תוך כדי כך להקנות מיומנויות שונות. לדוגמא, ניתן ללמד נושאים בסיסיים ולאפשר לתלמיד לתרגל וללמוד בעזרת תחום בו הוא מתעניין (כדורגל למשל) ובכך השיעור וההקניה הופכים להיות יותר מעניינים ועם מוטיבציה גבוהה ללמוד. חוקרי מוח הראו שיחידים זוכרים טוב יותר פרטים ולאורך זמן כאשר מעורבים רגשות חיוביים בתהליך הלימוד - הלמידה הופכת להיות דבר "כייפי" ועל כן זוכרים יותר (Teaching with technology, 2001).

תחום האוריינות מעמיד במרכז את הטקסט וההקשר, ומבקשת כבר בכיתות היסוד לעגן את הלימוד בהקשרים אותנטיים, עד כמה שהדבר ניתן. הדגש עובר, אפוא, מהקניית מיומנויות וקטעי מידע לשמם, אל השימוש בהם לצורך התפקוד בחברה.
הגישה האוריינית מבליטה את הצורך בהגברת הכתיבה למילוי תפקודים שבתחום התקשורת החברתית. התלמידים יתנסו בכתיבה תקשורתית מסוגים שונים, החל מכתיבה של פתקים והודעות, מכתבים אישיים ורשמיים וכלה במילוי טפסים ושאלונים, כמו גם הכנת מאמר לעיתון נוער או מכתב למערכת.
עבודה זו בוחנת כיצד שימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי תורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות. האם וכיצד ניתן להפיק צורות למידה יעלים מהשימוש בו ולהפכם לחלק אינטגרלי של הפעילויות במסגרת הכתתית. מהם האמצעים בהם משתמשים באוריינות טכנולוגית במסגרת כתתית.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: מהי אוריינות טכנולוגית?
פרק 2: שילוב המחשב בהוראה ומוכנות מערכת החינוך
פרק 3: המחשבים בביה"ס - לימוד בעזרת מחשבים
פרק 4: הקשרים בין משחק, למידה ואוריינות מחשב בקרב ילדים
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבינאון, איתן (עורך ראשי) מילון ספיר - מילון עברי מרוכז בשיטת ההווה, בהשתתפות אנשי לשון, חינוך ומדע. אור יהודה, הוצאת הד ארצי.
אורט. טכנולוגיה ואוריינות טכנולוגית. http://mop.ort.org.il/products/madatech/
איזנברג, י. (מרץ, 1997) "מחשבים בחינוך - להחזיר את השד לבקבוק", בתוך: מחשבים בחינוך, גיליון 42.
בר-נתן, א. ור. הרץ-לזרוביץ (חורף תשנ"ז) "תקשורת-מחשבים בין ילדים בכתות ד' ותרומתה לאוריינות", בתוך: חלקת לשון,23. עמ' 232-343.
חן, ד. (1999) החינוך לקראת המאה ה21-. אונ' ת"א.
כ"ץ נ. וק. בן-יהודה (1999), "האינטרנט בחינוך - עוד אופנה חולפת או חידוש אמיתי?", בתוך: החינוך וסביבו, מכללת סמינר הקיבוצים, שנתון כ"א.
ניר, ר. (תשל"ט) מושגים בבלשנות שימושית. משרד החינוך והתרבות. ירושלים.
עקרונות מנחים בפיתוח סביבות למידה במדע טכנולוגיה וחברה.
http://mamad.moreshet.co/il/yesh-nat/s_t_s/adam/dafrison/tafrtmad.htm
סיון י. (1998) "תקשוב - מילת מפתח בבתי הספר. לקראת שנות האלפיים", בתוך: הפורום, 12. עמ' 10-13
קציר, א. (תשנ"ד) הרצאה שניתנה במסגרת סמינר מושינסקי.
שוורץ, יהודה ל. (חורף, 1998) "טכנולוגיה ואינטלקט". מחשבים בחינוך, גיליון 44.
Baron, L. (1991) "Peer Tutoring, Microcomputer Learning and Young Children", in: Journal of Computing Childhood Education, Vol. 2(4)
Berenfeld, B. (April, 1996)"Linking Student to the Infosphere", in: T.H.E Journal. Pp. 76-83
Berg L. Zane (1993) "Beyond Computers as Tools: Reengineering Education", in: Computers in the School. 9(2/3). Pp. 167-178.
Brosanan, P.A. (February, 1995) "Learning about Tasks Computers Can Perform. Eric Digest" (Educational Resources Information Center). Internet. www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed380280.html
Bruce, B. Rubin, A. (1993) Electronic Quills: A Situated Evaluation of Using Computers for Teaching Writing in Classrooms. Hillsdale, N.J.: Erlbaum
Butler, S.B. (1995) "Using the World Wide Web to Support Classroom-Based Education: Opportunities and Challenges for IS Educators". Internet: www.gsia.cmu.edu/bb26/ papers/education/aiswww
Callister T.A. Jr. (1994) "Educational Computing's New Direction: Cautiously Approaching an Unpredictable Future", in: Educational Theory, Vol. 44, No. 2. Pp 249
Cook, D. Finlayson, H. (1999) Interactive Children, Communicative Teaching ICT and Classroom Teaching. Open University Press. Buckingham, Philadelphia.
Duffin Daniel (1998) "Computers in the Classroom: Achieving an Ideal Learning Environment", Internet
Haugland, S.W. Wright, J.L. (1997) Young Children and Technology a World of Discovery. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore.
Hodas, S. (Sep. 1993) "Technology Refusal and the Organizational Culture of Schools", in: Education Policy Analysis Archives, Vol. 1, No. 10
Howell, S.C. (January, 1999) "Computers in the Classroom: From Mechanical to Cognitive Advantage", Internet. www.teachers-connect.net/cc/98-99/howell1.htm
Lee, W.B. Kazlauskas, E.J. (March-April, 1995) "The Ecole Modern: Another Perspective on Educational Technology", in: Educational Technology 35(2) pp.14-20.
McCoby, L.P. (1996) "Computer-Based Mathematics Learning", in: Journal of Research on Computing in Education, 28. Pp. 438-461
Macqueen, N. (1999) A Guide to Cooperative Learning with Computers, Sunday School Software Ministries, USA
Malon, T.W Leepre, M.R (1985) "Making Learning Fun: A Taxonomy of Instrict Motivation for Learning, in: R.E Snow and M.J. Farr (eds) Aptitude, Learning and Instruction: Cognitive and Affective Process analysis. Hillsdale, New Jersey: Erlbum.
Mitchell, T.J. (December, 1996) Using the Internet and Discussion Groups in the Marketing Classroom", Internet. Bold.coba.unr.edu/ onlineBforum/Usnetclass/ UsingNet.html
Oppenheimer Todd (July, 1997) "The Computer Delusion", in: The Atlantic Monthly.http://www.theatlantic.com/issues/97jul/computer.htm
Papert, S. (1993) The Children's Machine. Rethinking School in the Age of the Computer. New-York: Basic.
Reil, M. (1990) "Computer-Mediated Communication: A Tool for Reconnecting Kids with Society", in: Interactive Learning Environment, Vol. 1, No. 2. Pp. 255-263
Schwartz, J. (1990) "Using an Electronic Network to Play the Scales of Discourse", in: English Journal, Vol. 79, No. 3. Pp. 16-24
Slowinski. J. (Spring. 1999) "Internet in American's Schools: Potential Catalysator Policy Marks", in: First Monday - peer review Journal on the Internet.
Swaminathon, B.K.S. Clements D.H (Jan. 1993) Research Review: "Tender age and Computers: Junctions and Direction", in: Young Children
Topusis, T. (Augoust, 1995) "How Computers are Changing the Culture of Learning", Internet - k12science. ati.stevens-tech. edu/reie/article4. Html
Teaching with Technology (2001) "Student and Class Projects Using the Internrt", in: Scholastic - Internet, teacher. scholastic.com/professional/teachtech/usinginternet.htm
Using the Internet: a Positive Learning Experience - a Position Paper on Safe and Appropriate Internet Usage. EdNA Scools Advisory Group - Internet (July, 2000) http://stage.cecnsw.catholic.edu.au/safetypols2/using_internet.htm
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psychological Process. Cambridge, MA: Howard University Press.

תגים:

אינטרנט · אמצעי · טכנולוגיה · לימוד · מחשבים · מידע · מיחשוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין אוריינות ושימוש במחשב כאמצעי לימוד", סמינריון אודות "הקשר בין אוריינות ושימוש במחשב כאמצעי לימוד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.