היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 33119
המטאפורה (או מטאפורות) בפרק א' בספר ישעיהו (פסוקים 26-21), כאמצעי תוכחה חברתית של תושביה ומנהיגיה של ירושלים על ידי הנביא.
3,435 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 64275
באילו אמצעי הסברה השתמש ארגון צו פיוס, במהלך שנות פעילותו בכדי לקדם את מטרותיו.
6,684 מילים (כ-20.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61035
בחינת השימוש במחשב כאמצעי טכנולוגי התורם ללימוד בקרב התלמידים בתחום האוריינות.
9,081 מילים (כ-28 עמ'), 40 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 68495
רקע כללי והשוואה בין שתי אוכלוסיות באשר לעמדות בנוגע לחינוך מיני ואמצעי מניעה.
10,879 מילים (כ-33.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69519
כיצד משפיעים אמצעי התקשורת על הילדים בחברה?
4,495 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41545
מיפוי התקשורת בישראל, הדגם האמריקאי, "ידיעות אחרונות", העתונות ועיצוב דעה פוליטית ויחסי שלטון-תקשורת.
4,262 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63220
2,093 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41524
מודלים תקשורתיים וניתוח המאמר.
3,434 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 63313
ניתוח תוכני של ארבעה אירועים.
8,908 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100