היישום אינו מחובר לאינטרנט

בדיקת שלוש דרכי השלילה- "אין","לא" ו"אל"- במסכת "בבא מציעא" (שער אמצעי במסכת "דיני נזיקין").

עבודה מס' 032766

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מיון המבנים התחביריים לפי שלוש דרכי השלילה האלה.

4,849 מילים ,10 מקורות

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. "אין"
2.1 "אין" שוללת קיום
2.1.1 הרחבה אדברביאלית במשפטי שלילת הקיום
2.1.2 אין + תואר הפועל + צירוף שמני
2.1.3 תקבולת אין\יש
2.2 "אין" שוללת בעלות
2.2.1 אין + ל- צירוף שמני 2 + צירוף שמני 1
2.2.2 אין + צירוף שמני 1 + ל- צירוף שמני 2
2.2.3 צירוף שמני 1 + אין + ל- צירוף שמני 2
2.2.4 תקבולת אין\יש
2.3 "אין" שוללת משפט בעל נושא מפורש
2.3.1 שלילת משפטי משוואה
2.3.2 שלילת משפטי שם תואר
2.3.3 שלילת בינוני פועל
2.3.4 שלילת בינוני פעול
2.3.5 שלילת צירוף נשואי
2.3.6 צירוף יחס בראש משפט
2.3.7 "אין" שוללת משפט ייחוד
2.3.8 משפטי ייחוד מורחבים
2.3.9 אין + צירוף פועלי + צירוף שמני
2.4 שלילת משפטים סתמיים
2.4.1 אין + צפ (+ משלימים
2.4.2 חלק ייחוד + אין + צירוף פועלי + משלימים
2.5 שלילת משפטים מודליים מורחבים
3. אני + אתה

4. אלא בהוראה חיובית
4.1 אין... אלא מוסב אל הנושא
4.2 אין... אלא מוסב אל הנשוא
4.3 אין... אלא מוסב אל המושא
4.4 אין... אלא מוסב אל התיאור

5. מילת השלילה "לא
5.1 "לא" שוללת צירוף פועלי
5.1.1 לא + פעל
5.1.2 לא + יפעל
5.1.3 חלק ייחוד + לא + יפעל + משלימים
5.2 "לא" לשלילה חוזרת (נשנית
5.3 שלילת צירוף יחס
5.4 שלילת שם פועל
5.5 תעצים פסוקית שלילה - ב"לא תעשה"
5.6 "לא" לשלילת משפט שמני
5.7 "אלא"
5.7.1 אלא לציון ניגוד מוחלט
5.7.2 אלא לציון ריבוי

6. מילת השלילה "אל"

7. סיכום

8. ביבליוגרפיה

"בבא-מציעא", הינו השער האמצעי של מסכת נזיקין, כולל עשרה פרקים.
שלושת הפרקים הראשונים עוסקים במציאה ואבידה.
הפרק הרביעי דן בדין האונאה, שהתורה מזהירה עליה בכמה מקומות.
הפרק החמישי דן בדיני ריבית.
הפרק השישי עוסק בייחוד באונאה שבשכירות.
הפרק השביעי עוסק ברובו בזכויות הפועלים.
הפרק השמיני דן בשואל שהוא פטור אם בעליו עמו.
הפרק התשיעי עוסק בחכירת שדה.
הפרק העשירי משמש מעבר למסכת "בבא בתרא", ודן בזכויות בני אדם, שרשותו של אחד מעל רשותו של חברו.
מטרתי בעבודה היתה בדיקת דרכי השלילה במסכת "בבא מציעא". שלוש דרכי השלילה העיקריות והשכיחות במסכת הן "אין", "לא" ו"אל", ובהן התמקדתי. בגוף העבודה יוצג מיון המבנים התחביריים לפי שלוש דרכי השלילה המוזכרים לעיל.
בתום העבודה יובא סיכום.

תגים:

בלשנות · צירוף · שמני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בדיקת שלוש דרכי השלילה- "אין","לא" ו"אל"- במסכת "בבא מציעא" (שער אמצעי במסכת "דיני נזיקין").", סמינריון אודות "בדיקת שלוש דרכי השלילה- "אין","לא" ו"אל"- במסכת "בבא מציעא" (שער אמצעי במסכת "דיני נזיקין")." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.