היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67370
בדיקת את היחס החברתי כלפי תלמידים משולבים מהחינוך המיוחד בביה"ס יסודי בהיבטים השונים.
9,246 מילים (כ-28.5 עמ'), 17 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 69423
מחקר שנערך על אוכלוסיה של 50 תחמידים, באמצעות שאלון.
4,910 מילים (כ-15 עמ'), 24 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61991
ניתוח המושג חירשות לפי תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית והצגת מחקר שנעשה במסגרת בית הספר.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64327
תיאור מפורט של התהליך שבו ציפיות מורים משפיעות על דימוים העצמי של התלמידים.
9,670 מילים (כ-30 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66337
הקשר שבין קבלת החלטות בבחירת מגמה לבין רמת הדתיות ומין הבוחר.
5,800 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20936
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 28 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 31373
דיון בנושא תוך התמקדות בטכניקת "מפות מושגים".
5,617 מילים (כ-17.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68822
בדיקת עמדות של הורים מול תלמידי כיתות ט'; הורים מול תלמידי כיתות י"ב; ותלמידי כיתות ט' מול תלמידי כיתות י"ב לגבי שילוב המחשב בהוראה.
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61087
ההבדלים, מצד המורים, בציפיותיהם מתלמידים מבוססים ומתלמידים טעוני טיפוח.
7,633 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100