היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרטת בזק

עבודה מס' 066988

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תופעת ההפרטה ובחינת ההפרטה של חברת "בזק" והפרדתה ממשרד התקשורת.

9,133 מילים ,20 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

תהליך מכירתן של חברות ממשלתיות בישראל עלה לסדר היום הציבורי במחצית שנות השמונים. תהליך זה, של העברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית מוגדרת בשם -הפרטה. ההפרטה היא תופעה שחוצה גבולות גיאוגרפיים ונקוטה במשטרים שונים זה מזה.
הפרטתן של חברות ממשלתיות או חברות בבעלות ציבורית אחרת, הינה אחת התופעות הבולטות של כלכלת העולם החופשי בעשור האחרון. ההפרטה מקיפה חלק ניכר מארצות העולם המערבי וסוחפת לתוכה מדינות נוספות רבות בעולם השלישי. בשנים האחרונות התרחב התהליך גם לארצות הגוש המזרחי ולדרום אמריקה.
ביסוד רעיון ההפרטה, השקפת עולם הסבורה כי משק המנוהל ע"י גופים ציבוריים, הוא בזבזני מטבעו, וכי שיטת הניהול של המשק הציבורי יעילה פחות משיטת הניהול במשק הפרטי.
במשק הפרטי, הדגש הוא על ביצוע המשימות, תוך ניצול נכון של תקציב קבוע ונתון מראש. אין דגש בכלל על יעילות וכדאיות כלכלית. לא נשאלת השאלה האם סוג השירות הניתן ורמתו הוא בעדיפות גבוהה אצל הלקוחות (האזרחים), ולשביעות רצונם. המנגנון הבירוקראטי נוטה מטבעו לגדול באופן מתמיד ולהרחיב את היקף מתן השירותים, תוך ניצול משאבים הולכים וגדלים מהקופה הציבורית.
בנוסף הניהול במשק הציבורי נקבע ע"י המערכת הפוליטית, האחראית, בין השאר, על מינוי ההנהלה בחברות. כל ארגון, הנשלט ע"י אנשי ציבור נבחרים, נתון ללחצים, להשפעות ולשיקולים שאינם קשורים בהכרח להישגיו הכלכליים של הארגון. רק ארגון, החייב דין וחשבון לבעלי המניות, הפועלים בהתאם לשיקולים עסקיים, יכול להתנגד ללחצים, לקבל החלטות שמטרתן השגת רווחיות מקסימאלית. בהתאם, ניצול אופטימאלי של המשאבים וגורמי הייצור של המשק יושג בכלכלה המופעלת ע"י כוחות השוק, המבוססת ומונהגת ע"י הסקטור הפרטי, ואשר המעורבות הממשלתית בה הינה מינימאלית.
גל ההפרטה לא פסח אף על המשק הישראלי, וזה למעלה מעשור שנים הוא מתמודד בסוגיה זאת ברמות הצלחה שונות. כבר בשנות החמישים בוצעו צעדי הפרטה רבים, בכלל זה של חברות ממשלתיות וכן פעולות של קבלנות בשלטון המרכזי והמקומי, וצעדים רבים אחרים. צעדי ההפרטה מגוונים בוצעו להלכה ולמעשה הן בידי ממשלות השמאל והן בידי ממשלות הימין.

בעבודה זו נסקור את תופעת ההפרטה, בארץ ובעולם, נעמוד על שיטות ההפרטה השונות, בעיות ביישום, היתרונות והחסרונות שבהליכי ההפרטה.
כדוגמא לחברה אשר עברה הליך בהפרטה בחרתי בחברת בבסיס הצמיחה המואצת בענף התקשורת בישראל נמצאת הקמת חברת בזק והפרדתה ממשרד התקשורת. יכולתה של החברה לסגור את פערי הביקוש ולפתח תשתיות מודרניות יצרה את תחילת הדרך להקמת שוק תקשורת תחרותי ופורה ואפשרה לפתוח בשלבים מתקדמים יותר תחומים מסוימים לתחרות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ההפרטה מהי? רקע, תהליך וביצוע.
א. תופעת ההפרטה.
ב. מטרות ההפרטה ויעדיה.
3. פעולות לקראת ההפרטה.
א. סוגי ההפרטה ושיטותיה.
א.1 שיטות ההפרטה במדינות מתפתחות.
4. התהליך וישומו
א. פרדוקס ההפרטה
ב. המערכת התומכת בתהליך ההפרטה
ג. מעורבות ההנהלה והעובדים בתהליך ההפרטה.
5. הפרטת חברות ממשלתיות בישראל
א. חוק החברות הממשלתיות.
ב. הפרטת חברות לפני המהפך של שנת 1977.
ג. הפרטת חברות לאחר המהפך של שנת 1977.
6. תוכנית ההפרטה של הממשלה החדשה.
7. הפיכת שירותים ממשלתיים ליחידות עצמאיות- חברת "בזק"
8. חברת "בזק"
א. תולדות החברה ותחומי פעולתה
ב. מניעי ההקמה.
ג. צעדי ההפרטה.
ד. "הושלמה הפרטת בזק"
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה.

קטע מהעבודה:

הפרטה מוגדרת כהעברת נכסים מבעלות ציבורית לפרטית. משמעות ההפרטה היא הקטנת חלקה של הממשלה ורמת מעורבותה הישירה במשק, והגדלת חלקו של המגזר הפרטי בפעילות הכלכלית, בשליטה על הנכסים ובבעלות עליהם. ההפרטה מסמלת ראייה מסוימת של צורכי החברה, וחשיבה מחודשת בדבר חלקה של המדינה בפעילות עסקיות. ההפרטה משקפת את הדעה, כי המשק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. מכאן, רצוי לפעול לצמצום המעורבות הממשלתית, בין היתר, על ידי מכירת חברות ממשלתיות, והקטנת בעלותה על פעילויות עסקות.
ההפרטה משקפת את הדעה, כי משק המבוסס יותר על המגזר הפרטי ופחות על הממשלה, הוא יעיל יותר כלכלית, ומנצל בצורה טובה יותר את משאביו לטובת אזרחיו. המונח הפרטה נטבע בשנת 1948 ונכנס לשפה המדוברת בין השאר בעקבות שימוש תכוף בו במגזין אקונומי סט הבריטי בשנות השמונים. (ליאון,1992)

תגים:

חברות ממשלתיות · תקשורת · ישראל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרטת בזק ", סמינריון אודות "הפרטת בזק " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.