היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין עמדות כלפי שינוי ארגוני ומוטיבציה של העובדים בבנק הפועלים

עבודה מס' 062537

מחיר: 386.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שמטרתו המלצה לפני הנהלת הבנק כיצד לפעול בעת שינויים ארגוניים עתידיים.

7,893 מילים ,33 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 רקע על הארגון
1.2 שאלות המחקר
1.3 מטרות המחקר
2 סקירת הספרות
2.1 שינוי ארגוני
2.2 מודל של לוין
2.3 מוטיבציה (הנעה)
2.4 הקשר בין שינוי למוטיבציה
2.5 רציונל המחקר
2.6 המשתנים
2.7 השערות המחקר
2.8 מודל המחקר
3 שיטת המחקר
3 שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 כלי המחקר
3.5 הליך המחקר
4 ממצאים
4.1 מאפייני המדגם
4.2 תוצאות המשתנים
4.3 בדיקת ההשערות:
5 ניתוח ודיון
6 סיכום, מסקנות והמלצות
7 ביבליוגרפיה
8 נספח

מבוא
1.1 רקע על הארגון
הארגון בו עובדת עורכת המחקר (י.א.) , ועליו יערך המחקר הוא בנק הפועלים. בנק זה הנו אחד הגדולים בישראל ויש לו גם סניפים בחו"ל. בנק פועלים נרכש ע"י תד אריסון ז"ל, והועבר ליורשיו, ביניהם שרי אריסון.
הפעילות הראשית של הבנקים, כאמור לעיל היא תיווך פיננסי. הבנקים פועלים על פי חוק הבנקאות (רישוי) משנת 1981, וכל מעוניין לפתוח חשבון בנק חייב לעמוד בקריטריונים מחמירים של המפקח על הבנקים.
על פי תשקיף הבנק הפעילויות בהן הוא עוסק הם:
1.קבלת פיקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה.
2.קבלת פיקדונות כספיים אחרים.
3.הנפקת ניירות ערך.
4.ניהול מערכת תשלומים, לרבות גביית כספים, העברתם והמרתם.
5.מתן אשראי.
6.השקעה בניירות ערך או בזהב המיועד לצרכים מוניטריים.
7.שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים.

1.2 שאלות המחקר
לאור ההאטה בפעילותם נשאלת השאלה:
- האם יש קשר בין מוטיבציה לעמדות כלפי שינוי ארגוני
- האם יש קשר בין סוג התפקיד לבין הירידה במוטיבציה.

1.3 מטרות המחקר
מטרת המחקר היא להמליץ לפני הנהלת הבנק כיצד לפעול בעת שינויים ארגוניים עתידיים, כלומר לעבור את השינוי ללא הפסדים כספיים, ולהגביר את המוטיבציה של העובדים. כיצד על הנהלת הבנק לפעול במישור יחסי האנוש בעת שינוי. ההמלצות יכולות להיות גם לעת רגיעה היות וניתן יהיה להסיק את העדפותיהם של העובדים.
המטרה הישומית היא להמליץ לפני הנהלת הבנק כיצד לפעול בעת שינויים ארגוניים עתידיים, כלומר לעבור את השינוי ללא הפסדים כספיים, ולהגביר את המוטיבציה של העובדים. כיצד על הנהלת הבנק לפעול במישור יחסי האנוש בעת שינוי. ההמלצות יכולות להיות גם לעת רגיעה היות וניתן יהיה להסיק את העדפותיהם של העובדים.

מקורות:

ורדי, ד. יחזקאלי, פ. (1998), "שינוי ארגוני מלטה למעלה" משאבי אנוש גליון מרץ 14-16.
לוי, י. (1991) "שיתוף עובדים כמנוף לשינוי ארגוני". משאבי אנוש גליון אפריל 20-16.
לוי ע., (2000) "ניהול שינוי ארגוני, גישות, שיטות ותהליכים", הוצאת צ'ריקובר.
לירז, מ. (1993 ) ,האינציקלופדיה לטכניקות ורעיונות בניהול, הוצאת לירז
בר צורי ר., (2003) עובדים זרים ללא היתר בישראל, 2001 ירושלים המכון לתכנון כח אדם. הרשות לתכנון כח אדם משרד העבודה והרווחה.
קוויק א., (1989) שיפור המוטיבציה בעבודה, תל אביב.
קניאל ש', (1999), כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה, ת-אביב: דקל.
קרן, א. (1998) : "שיטות ארגון וניהול" מהדורה חמישית. כנרת בית הוצאה לאור.
Berlin, I. N. (1999). "Resistance To Mental Health Consnltasion Directed At Change In Public Institutions". Community Meral Health Journal, 15, 119-128.
Breier, E. G. (1994). "The Application O A Model Of Psychotherapy To World Problens". Journal Of Clinical Psychology, 40, 1278-1281.
Kathleen Dodge Kelsey And Julie A. Bond "A Model For Measuring Customer Satisfaction Within An Academic Center Of Excellence" Managing Service Quality Volume 11-Number 5-2001-Pp. 359-367
Catania A J (1996), "Effect Of Interviewer Gender, Interviewer Choice And Item Wording On Responses To Questions Concerning Sexual Behavior", Public Opinion Quarterly, 60 Pp.345-375.
Cetures l, (2001) "Conflict and Litigation Between Software Clients and Developers," Cutter IT Journal, vol. 11:4.
Connell, R.W.(1994), "The State Gander And Sexual Politics: Theory And Appraisal", In H. Lorraine Radtke And Henderikus J. London.
Conner,D.R. (1997). Introducing New Technology Humanely. Training And Development, 39, 33-36.
Cotton, J.L,Vollrath, D.A., Froggart, R.L.,Lenqinck-Hall, M.L., And Jennings, R.R., (1992). Employee Participation: Diverse Forms And Different Outcomes. Academy Of Management Review, 13, 8-22. second edition
Emily W. Kane Laura J Macaulay "Interviewer Gender And Gender Attiudes" Public Opinion Quarterly Volume, 1993, Pp.1-28.einecke J And Peter Schmidt, (1991) Explaining Interviewer Effect And Respondent Behavior", In Measurement Errors In Surveys Tucson 1990.
Fitsgerald (1987) Principles And Practice London, Sage. Pp.109-110.
French, J., Israel, J. Asid. (1998). "An Experiment On Participation In A Norwegian Factory". Human Relations.13,
Golian roter (1992) In Search of Exellence Barclay
Jones c (1998), "Marry in Haste, Repent at Leisure: Successful Outsourcing Requires Careful Consideration and Preparation," Cutter IT Journal, vol. 11:7 .
Jones c. ,(1999) "Software Project Management in the 21st Century," American Programmer, vol. XI, No. 2, .
Kenneth W.Thomas (1994) Intrinsic Motivation at Work new york: sage.
Mullins, R. (1999) "The Changing Temporary Work Force: Managerial, Professional And Technical Workers In The Personal Supply Services Industry", Occupational Outlook Quarterly.
Payne, T. (1992). Superviers Can Help Reduce Stress To Change. Supervision August 17-19. second edition
Pollock, T. (1992). A Perconal File Of Stimulating Ideas And Problem Solvers. Supervision Augnst 24-25. second edition
Reinecke j and peter schmidt, (1991) Explaining interviewer efect and respoNdent behavior", in Measurment errors in surveys Tucson 1990.
Russo, E.M. (1997). Change Leadership Executive Excellence, London., October.
SARYRE e (2003) "The Service-quality Puzzle", Business Horizons, 1 , pp. 35-43.
Sonueuberg and Goldberg 1992 "Job involvement, participation in decision making, personal background and job behavior". Organizational Behavior and Human Performance 9: 9-17.
Thad Green (2000 ( Motivation Managment, . Lorraine Radtke And Henderikus publishing.
TORERN E. (2002) New Industrial Design Boston
Webster, D.M. And Kruglauski. A,W. (1993) Individual Differences In Need For Condition Closwe. University Of Maryland, College Park..

תגים:

ארגון · הנעה · עובד · העצמת · עובדים · תגמול · חרדה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין עמדות כלפי שינוי ארגוני ומוטיבציה של העובדים בבנק הפועלים", סמינריון אודות "הקשר בין עמדות כלפי שינוי ארגוני ומוטיבציה של העובדים בבנק הפועלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.