היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות עובדים כלפי שינוי ארגוני בבנק הפועלים

עבודה מס' 065492

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין עמדות כלפי שינוי ארגוני ומוטיבציה של העובדים בבנק הפועלים

8,844 מילים ,36 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

רוב הבנקים בישראל שינויים מעת לעת: הפרטות, שינוי בעלות, שינויים בעקבות מיתון או שינויים ניהוליים. חברון שלא משכילות לעבור אותו בצורה טובה, עשויות לסבול מבעיות ניהוליות או אף לקרוס. ארגון, יכול לשרוד אך ורק אם יתאים את מבנהו ואת אורח תפקודו לתנאי הסביבה בה הוא פועל. שינוי ארגוני אינו מתרחש באקראי, אלא הוא תולדה של מציאות קיימת אשר הוחלט לשנותה. שינוי ארגוני עשוי להתרחש כאשר נוצר צורך מוגדר להתמודד עם מצב המאיים על כושרו של הארגון. הצורך בשינוי נוצר כאשר רמת התפקוד של הארגון אינה תואמת את הצפיות. כאשר דרוש שינוי, הנהלת הארגון נדרשת לבחור בצורת השינוי שהיא מוכנה לעשות: שינוי תוספת או שינוי יסודי.
בנק הפועלים, נשוא העבודה הנוכחית, השכיל לבצע שינוי ארגוני ולפטר עובדים למרות שעדיין הוא רווחי וזאת על מנת לשמור על רווחיות לאורך זמן . אולם העובדים לא היו שבעי רצן מהשינוי ופנו לערכאות, דבר שהוריד את יכולתם להתמודד עם השינוי וכתוצאה מכך נפגמה המוטיבציה שלהם. התוצאות הכספיות של רווחיות הסניפים הראתה כי יש ירידה של 20% בהכנסות הסניפים. הנחת העבודה של הנהלת הבנק היא כי הירידה נובעת מהמיתון אולם גם מירידה ביעילות העבודה של העובדים שנובעת מהתנגדות לשינוי. כלומר הבעיה העיסקית היא בעיה מוכרת כיום בשוק ה"ממותן" בישראל.
אי לכך העבודה הנוכחית הניחה כי מעורבות העובדים בקבלת החלטות הינה דבר חיוני מאוד בזמן שינוי ארגוני: לטובת הארגון ולטובת העובדים עצמם. העובדים הם המשאב העיקרי של הארגון. עובדים שאשר אינם מעורבים בקבלת החלטות - מייצרים אנטגוניזם כלפי הארגון, וכך שביעות רצונם ותפוקתם יורדת. על פי סקירת הספרות יש קשר בין המשתנים, למרות מספר מחקרים שהראו תוצאות אחרות.
השערות המחקר היו:
 יש קשר בין עמדות כלפי שינוי ארגוני למוטיבציה - שינוי ארגוני גורם מוריד את המוטיבציה.
 יש קשר בין מוטיבציה לסוג התפקיד- עובדים בעלי תפקידים גבוהים יטו להיות פחות בעלי מוטיבציה בראותם כי מקום העבודה הכזיב.

נערך מחקר כמותי באמצעות חלוקת שאלונים סגורים לעובדי הבנק. חלקם כמובן לא השיבו
I

אולם אין לחשוש להטיית המדגם. בסופו של דבר ענו רק 60 איש וניתוח התוצאות הצביע על אישוש השערות המחקר. נמצא כי יש קשר בין המשתנים השונים, אם כי הקשר לא היה מובהק בין כל השאלות, בשל מגבלות המחקר. המחקר שנערך, נערך באמצעות הטלפון ע"י עורך המחקר. למחקר היו מספר מגבלות שלא נראה כי עשויות להטות את המדגם בצורה משמעותית ולכן המדגם נערך בקרב 60 עובדים בעלי דרג שונה ובעלי מאפיינים אישיותיים שונים.
נמצא כי יש קשר בין דרגת העובד למוטיבציה שהוא מפגין- עובדים בדרג בכיר היו יותר "ראש גדול" מעובדים זוטרים.
לגבי הקשר בין מוטיבציה לשביעות רצון נמצאו מתאמים הקושרים את שני המשתנים לדוגמא נמצאו קשרים בין ההגדים הבאים:
 "אני מאמין שהשינוי יועיל לארגון" לבין "אני מוכן לעשות מעל ומעבר לנדרש ממני.
 "אני מאמין שהשינוי יועיל לארגון" לבין "למרות תנאי העבודה אני משקיע ודואג לעשות הכל על הצד הטוב ביותר"
 "אני משחק ראש גדול בעבודה"- מול "איני חושב שהשינוי היה יכול להיעשות אחרת"
 "אני רוצה להיות חולה כדי לא להיות בעבודה" מול "רעיון השינוי מרגיז אותי"
 "אני חושב שנכון הביטוי "מי שמשקיע שוקע" לבין "אני חושב שהשינוי יפגע בי באופן אישי"

ההמלצות הן כמובן לשפר את עמדות העובדים כלפי השינוי וזאת על ידי שיתופם בניהול והסברה הם כי השינוי אינו נגדם אלא בעדם. יש לתכנן מראש את המעורבות וזאת ע"פ התבחינים הבאות:
- מי ישותף בתהליך: אלו אנשים?, אלו קבוצות?, האם כולם?.
- מתי ובאיזה שלב של התהליך רצוי לשלבם?.
- כיצד ובאלה שיטות וכלים ישותפו בתהליך?.
- עד כמה לשתפם ולערבם ומהי מידת המעורבות הרצויה?.
הסברה ויחסי ציבור בלבד אינם מספיקים, יש ליצור מעורבות בכל התהליך ע"מ ליצור מחויבות לתהליך.

תוכן העניינים:
1 מבוא 4
1.1 רקע על הארגון 4
1.2 הבעיה העסקית 5
1.3 שאלות המחקר 5
1.4 מטרות המחקר 5
2 סקירת הספרות 6
2.1 שינוי ארגוני 6
2.2 מודל של לוין
2.3 מוטיבציה (הנעה)
2.4 הקשר בין שינוי למוטיבציה
2.5 רציונל המחקר
2.6 המשתנים
2.7 השערות המחקר
2.8 מודל המחקר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 כלי המחקר
3.5 הליך המחקר
3.6 שיטת הניתוח
3.7 מגבלות המחקר
4. ממצאים
4.1 מאפייני המדגם
4.2 תוצאות המשתנים
4.3 בדיקת ההשערות:
5. ניתוח ודיון
6. סיכום, מסקנות והמלצות
7. ביבליוגרפיה
8. נספח - דוגמת השאלון

הערת מערכת: הפלטים הסטטיסטיים אינם מצורפים לעבודה זו.

קטע מהעבודה:

בשנת 2003, ביום אחד, פוטרו 900 עובדים. 107 הוחזרו לעבודה לאחר צווי בית משפט אולם האווירה הכללית היתה עכורה מאוד. מספר עובדים בכירים, שעשויה להיות להם אלטרנטיבה תעסוקתית בחוץ (כלכלנים בכירים, רואי חשבון, עורכי דין בלשכה המשפטית ואנליסטים) הביעו מורת רוח מהשינוי, וזאת בניגוד לעובדים הזוטרים, שחוששים למקום עבודתם ולא מביעים את חששותיהם. ואכן, הורגשה האטה בפעילות כלל העובדים בכירים אלו, המגיעה לכדי 20% מתפוקתם רגילה.
התוצאות הכספיות של רווחיות הסניפים הראתה כי יש ירידה של 20% בהכנסות הסניפים. הנחת העבודה של הנהלת הבנק היא כי הירידה נובעת מהמיתון אולם גם מירידה ביעילות העבודה של העובדים שנובעת מהתנגדות לשינוי.

תגים:

עובדים · כוח · אדם · פעילות · מוטבציה · ארגון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות עובדים כלפי שינוי ארגוני בבנק הפועלים", סמינריון אודות "עמדות עובדים כלפי שינוי ארגוני בבנק הפועלים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.