עבודות [1-9] מתוך 36 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "חרדה":

עבודה מס' 61524 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה, 1992.
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמודים), 41 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נבחנים הניגשים לבחינה כלשהי מאופיינים בתכונות ויכולות כלליות שונות. לחלק מאפיונים אלו נגיעה לרמת הביצוע בבחינה. בשני אפיונים כאלו, שהינם בעלי פוטנציאל להשפיע על רמת הביצוע מתמקדת עבודה זו.
1. האפיון הראשון הינו יכולת "תבונת מבחנים"
יכולת זו הוגדרה על ידי 1965) Millman & Bishop) כ"יכולתו של נבחן להשתמש במאפיינים ובמבנים של הבחינה או מצב המבחן על מנת להשיג ציון גבוה". מדובר ביכולת לזהות תשובה נכונה בעזרת רמזים המצויים בבחינה או במצב המבחני (זה ללא ידיעת התשובה).
2. האפיון השני הינו "חרדת מבחנים", נושא החרדה בכלל הוא אחד מהנושאים בהם עוסקים יותר מכל בשדה הפסיכולוגיה הן כנושא תיאורטי, הן כנושא מחקרי והן בטיפול. נראה שהתנופה העיקרית לעיסוק זה קשורה במקום המרכזי שניתן לחרדה בתיאוריה של פרויד ובתיאוריה הפסיכואנליטית בכלל.
התיאוריות השונות הקשורות בחרדה והמשתנים השונים הביאו לגיוון רב בגישות החוקרים לנושא.
כיום ניתן לראות בחרדה גם תוצאה אפקטיבית וגם מניע להתנהגות. מחד, מקובל לראותה  כגורם מפריע, מפחית, מקלקל ולא הסתגלותי בהתנהגות ומאידך,  כגורם היכול בתנאים מסוימים להביא ליתר התנהגות מתמודדת וארגון בהתנהגות.
ככל שהלך והסתעף המחקר בנושאי החרדה השונים, הלך והתבהר שיש חרדות מסוימות המתעוררות בתנאים מסוימים, תנאים הקשורים הן בגירויים סביבתיים ספציפיים שנתפסים כמאיימים והן באינטראקציה שלהם עם גורמים פנימיים באדם עצמו (מרכיבים אישיותיים).

המטרה
1. סקירת ספרות תיאורטית הדנה במושגים: "תבונת מבחנים", "חרדת מבחנים" בכלל ו"חרדת מתימטיקה" בפרט.
2. סקירת מחקרים הדנים במושגים לעיל, תוך התמקדות בשאלת קיום הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים בכלל ובמבחני מתימטיקה בפרט.
3. ניתוח ממצאי המחקרים לעיל, בניסיון להשיב לכותרת מאמר זה, היינו: הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.

המחקרים שנסקרו
מחקר א' - "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". (ש. צור, 1991)
מחקר ב' - "הקשר בין חרדת בחינות, תושיה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". (ר. יואלי, 1987)
מחקר ג' - "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתימטיקה, תושיה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתימטיקה ברמות לימוד שונות". (ש. דהן-מזרחי, 1990)
המחקרים הללו מצטרפים לקבוצה גדולה של מחקרים המנסים להבין את הגורמים המעורבים בהתמודדות אפקטיבית עם מצב לחוץ נתון. בחרתי להתמקד בהתמודדות עם מקצוע המתימטיקה, מאחר והינו תחום קריטי בהתווית כיוון תעסוקתי, המעורב אף בפיתוח סגנון חשיבה ובבניית דימוי עצמי.
יתר על כן, מטרתנו מתמקדת בקשר בין תבונת מבחנים וחרדת מבחנים וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.
 
עבודה מס' 68829 SHOPPING CART DISABLED
מבט כולל על תופעת החרדה, 2009.
הפונקציות שממלאת החרדה, מקורות החרדה, סוגי חרדות, החרדה בתרבויות אחרות והטיפול בחרדה.
6,634 מילים (כ-20.5 עמודים), 46 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כוונתי בחיבורי זה היא לתת מידע כולל על החרדה, כאחת התופעות העיקריות הרובצת בקרב בני האנוש ולא רק לפי ההתייחסות של הגישה האקזיסטנציאליסטית. ברצוני להביא מידע ולבחון אותו מהיבטים שונים ומגישות פסיכולוגיות שונות. ראשית, אפתח בפרק שבו אדון בתפקידה של החרדה בעולם לפי כמה גישות פסיכולוגיות; אח"כ אבחן את מקורות החרדה עפ"י הגישה האקזיסטנציאליסטית, הפסיכואנליטית והביולוגית. מיד לאחר מכן, אקדיש דיון נרחב, שבו אציג כמה סוגי חרדות נבחרות ואבחן אותם לפי נקודות התייחסות של מגוון הגישות בפסיכולוגיה. לאחר מכן, אדון בקצרה על החרדה בתרבויות אחרות ואראה כיצד החרדה, כתופעה אנושית, מקבלת פנים שונות בתרבויות שונות, אח"כ אעבור לדיון בטיפול בחרדות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תפקידה של החרדה בעולם
3.  מקורותיה של החרדה
4.  סוגי חרדות
5. החרדה בתרבויות אחרות
6. הטיפול בחרדה
7. סיכום
9. רשימת מקורות

מתוך העבודה:
הרי סטאק סאליבן, מבולטי הגישה הפסיכואנליטית, הטביע את המונח: מקדם חרדה. לדבריו, התינוק פועל לפי מקדם החרדה. קיימים הבדלים בהתנהגויות ובתגובות הסביבה מבחינתו של התינוק. ישנן התנהגויות המפחיתות חרדה וכאלה המעוררות אותה. מתוך הבדלים אלה בהתנהגותם של האנשים שנמדדים לפי מקדם החרדה, כלומר לפי מידת הפחתת או העצמת החרדה בקרב התינוק, יוצר התינוק את הפרסוניפיקציות של עצמו (personification of the self), כלומר את מסגרת ההתייחסות הפנימית שלו שדרכה הוא מבין את העולם (ביטמן, בן-עטר ופוך, 1992).
 
עבודה מס' 62126 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין מין הנבחן, אינטיליגנציה והצלחה בבחינות לבין חרדת הבחינות, 2003.
מחקר הבודק את השפעת חרדת בחינות על הישגים בלימודים ואינטיליגנציה כגורם משפיע על חרדה זו.
6,120 מילים (כ-19 עמודים), 42 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקר הנוכחי נבדקה השפעתה של חרדת הבחינות על ההישגים בלימודים, אינטליגנציה כגורם משפיע על חרדת בחינות וכן מין הנבדקים.

במחקר השתתפו 52 סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן בשנה השלישית ללימודי התואר.
הסטודנטים נדגמו ממחלקות שונות.

בהעברה חד פעמית נדרשו הסטודנטים להשיב על שאלון חרדת בחינות כללי (TAS) שחובר על-ידי סאראסון. רמת האינטליגנציה נמדדה על פי דיווח של הנבדקים על תוצאות המבחן הפסיכומטרי.
כמשתנה הישג נבדק ממוצע הציונים בתום השנה השנייה ללימודי התואר.

ההשערות שנבדקו:
השערה מספר 1: אוששה ההשערה כי קיים קשר שלילי בין רמת אינטליגנציה לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 2: אוששה ההשערה כי קיים קשר בין ממוצע הציונים בסוף השנה השניה לתואר ראשון לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 3: לא אוששה ההשערה לפיה ישנו הבדל בין מין הנבדק לבין רמת חרדת הבחינות.

החלק התיאורטי בעבודה שופך אור על נושא החרדה בכלל על סוגי החרדה בפרט ומתאר את מאפייניה וסיבותיה של חרדת הבחינות.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא ורקע תיאורטי
השיטה
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
 
עבודה מס' 50471 SHOPPING CART DISABLED
שיטות מחקר-חרדה ממחשבים, 2000.
עבודה זו מציעה מחקר בנוגע לחרדה ממחשבים בארגון הסוכנות היהודית.
2,413 מילים (כ-7.5 עמודים), 11 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודת המחקר אותה ביקשתי לעצמי לבצע קשורה לסוכנות היהודית לארץ ישראל מקום עבודתי.
הסוכה"י - הארגון היהודי הגדול בעולם הפועל ב-58 מדינות בעזרת שליחים מישראל ועובדים מקומיים - עמד בפני סגירה בשל חובות כבדים, הארגון שסבל בשנים האחרונות מפרסומים שליליים אשר תיארו אותו כגוף מסורבל המאופיין
ע"י סחבת ניירת עודפת, וכן כחברת נסיעות ענקית המשרתת נאמנה את המקורבים לצלחת, הסוכנות היהודית כגוף המתקיים מתרומות ניזוק מעצם הפרסומים ויצר מעין כדור שלג שתפס תאוצה ברבות השנים. בשל שינוי מהפכני
(שנקרא "תוכנית החומש ") כלל בין היתר צמצום בכוח אדם מ-1400 ל- 800 בלבד ומיזוג מחלקות מ-19 ל-4 בלבד (ובעתיד ל-3).
בראיון טלפוני עם צבי רמות היועץ הבכיר של היו"ר  שהוביל את תוכנית החומש הבהיר אין ספור פעמים כי הפעילות והמשימות לא השתנו (למעט מס' תחומים בודדים ממש שעברו לפיקוח ממשלתי).
וכדי לעמוד במשימות (הרבות יחסית) הוכנסו שינויים מבניים, וכן שינויים טכנולוגיים שכללו בין היתר הכנסת חטיבת מחשבים בכל מחלקה. הדרג הבכיר התנגד לאורך כל תהליך הReorganization   - ממס' סיבות והעיקריים שבהם :
1. רובם מצאו עצמם בתפקיד נחות יותר  - או שהלכו הביתה ...
2. רצון לשמר את הישן וישנו הפחד מן הבלתי ידוע והתמורות הצפויות לובשות ממדים חסרי פרופורציות.
גם במחלקתי (המח' לחינוך) חששות אלו באו לידי ביטוי אך הפחד ממחשוב המחלקה הגיע כמעט לכל עובדי המחלקה. אמירות כגון: 'מה לי ולאינטרנט', 'מה זה בכלל דואר אלקטרוני' וכו' נשמעו במסדרונות המחלקה, חטיבת המחשוב לקחה על עצמה לערוך שיעורי הסברה ותמיד הבהירו שכל תהליך המחשוב בא להקל בצורה משמעותית על תהליך העבודה וביחס ישיר על טיב השירות, אך לעיתים דברים אלו נשמעו לאוזניים ערלות אשר ביקשו לא להכניס מחשב לחדרם וכן התחמקו לא פעם מתדריכים שנערכו ע"י חטיבת המחשבים .
תופעה זו אינה חדשה כלל ועיקר ספרות רבה (שעליה אעמוד להלן) נכתבה בנושא וכונתה בשם: "פוביית מחשבים"  jay1981,)Cyberphobia) עפ"י jay מועלית הטענה כי פוביית המחשבים מתבטאת באופן כללי בעמדה שלילית כלפי מחשבים וטכנולוגיה אשר מתבטאת בצורה של פחד או חרדה אשר עלולים ליצור תגובות פיזיולוגיות .
מכיוון שרוב העובדים במחלקה לחינוך זוהי ההכרות הראשונה שלהם עם עולם המחשבים (לפחות כדרך עבודה סדיר) מתגלה תופעה שהעובדים שגילם מבוגר מגלים סימפטומים של פוביית מחשבים כפי שתיאר אותה (Jay,1981)  
משום כך שאלת  המחקר שלי היא : האם  רמת החרדה הכללית ממחשבים תהיה גבוה יותר בקרב העובדים המבוגרים מאשר העובדים הצעירים.
מטרת המחקר היא לראות האם אפשר לגזור מתוך הממצאים שתוארו לעיל, באשר לסובלים מחרדת מחשבים, השערה שמתוך אכלוסיה זאת, אחוז האוכלוסייה הבוגרת גבוה יותר .
חשיבותו של מחקר זה היא רבה מכיוון שבעולם וירטואלי שבו מחשבים יחדרו יותר ויותר לכל תחום וקשה יהיה להתעלם מהם, חשוב לקרב אליהם גם את האוכלוסייה המבוגרת. פעולה בכיוון זה יכולה למתן במשהו את תהליך ניתוקם של העובדים המבוגרים מתהליך המחשוב במחלקה. נראה לי שיש מקום לבצע מחקר לאיתור האמצעים היעילים להשגת המטרה שצוינה .

תוכן עניינים:
פרק :1
           רקע
           סקירת הספרות
           המסגרת התיאורטית
פרק  : 2
           מתודולוגיה
           מסגרת המחקר
           המשתנים ומדידתם
           איסוף הנתונים
           מהלך המחקר
           עיבוד סטטיסטי של הנתונים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50301 SHOPPING CART DISABLED
חרדת בחינות, 1997.
הגדרה, הגורמים לחרדת בחינות, סימפטומים, דרכי התמודדות, שאלון וניתוחו לפי הרקע התיאורטי.
4,543 מילים (כ-14 עמודים), 4 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"חרדת בחינות" היא תופעה אוניברסלית, עצמתה והשפעתה על החיים משתנה בין התרבויות השונות, אך אין עוררין כי היא מעסיקה הורים, מורים וחוקרים בכל העולם.
רוב בני האדם יגיבו בצורה שונה מהתגובה האופיינית להם כאשר יעמדו במצב בו ירגישו שהם במבחן זה או אחר, אך זו אינה הבעיה המוגדרת כ"חרדת בחינות".
התופעה של "חרדת בחינות" מתרחשת כאשר תגובותיו של האדם הנבחן הנן קיצוניות, לפני ביצוע המבחן, בזמן הביצוע ואחריו.
תופעה זו שכיחה בעיקר בקרב ילדים הלומדים בבית הספר, אך אינה פוסחת אף על סטודנטים באוניברסיטאות  וישנם אף אנשים הסובלים מ"חרדת בחינות" לאורך כל חייהם ובכל התחומים.
תוצאות הבעיה יכולות להיות מזעזעות, לדוגמא: בשנים האחרונות עלה מספר המתאבדים בקרב תלמידים ביפן, כשהסיבה המוצהרת  היא חוסר הצלחה בלימודים וחשש להיכשל במבחנים, דוגמא זו הינה קיצונית וייתכן שהיא נובעת מאופי החברה שהתפתחה ביפן, חברה השואפת להישגים גבוהים במיוחד ולמצוינות בתחומים השונים.
כצפוי, רב הנסתר על הנגלה בכל הקשור בתופעה. כמספר החוקרים כך גם מספר ההסברים לתופעה ומכאן גם צמחו שיטות טיפול שונות המתיימרות לטפל בבעיה זו.

שאלת המחקר בה אעסוק בעבודה זו היא:
האם התערבות במימד הרגשי מפחיתה חרדת בחינות?

שאלה זו עוסקת בדרך ההתמודדות והטיפול בתופעת חרדת הבחינות, ישנן כיום דרכי התערבות שונות לטיפול בבעיה, כאשר כל דרך פונה לתחום אחר ולעתים שילוב של כמה מהן מוביל לתוצאה הטובה ביותר.
ישנו תחום הטיפול הקוגנטיבי כאשר הבעיה נובעת מחוסר תשומת לב למידע רלוונטי ומאמינות בלתי רציונלית של הפרט, בנוסף לתחום זה ישנו התחום ההתנהגותי\רגשי המתייחס לצד הריגושי בתופעת חרדת הבחינות בהנחה שזהו מקור הבעיה, ודרך הטיפול בה באמצעות הקהיה שטתית וטכניקות הרפיה.
כמו כן ישנם תחומים נוספים כמו טיפול באמצעות מיומנויות למידה וכן התמודדות עם כתיבת המבחן עצמו.
  בחרתי בעבודתי להתמקד בדרך הטיפול במימד הרגשי , תחילה אציג מהי חרדה בכלל וחרדת בחינות בפרט לאחר מכן אסקור בקצרה את הגורמים לתופעה ואת הסימפטומים שלה וכמובן אציג דרכי התערבות שונות כאשר שאלת מחקרי, השאלון והרציונל העומד מאחוריו יתמקדו בדרך ההתערבות בתחום הרגשי והאם היא מפחיתה חרדת בחינות.
כלי המחקר בו אשתמש בעבודתי הנו שאלון שחובר על ידי ויינתן לנחקרת, בידיעה שהיא עברה טיפול להפחתת חרדת בחינות כאשר דרך הטיפול מתאימה לתחום הרגשי .

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. חרדה - הגדרה
ג.  הגורמים לחרדת מבחן
ד. הסימפטומים של חרדת מבחן
ה. דרכי התמודדות
ו.  רציונאל לשאלון
ז.  ניתוח השאלון לעומת החלק התאורטי
ח. סיכום
ט. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50742 SHOPPING CART DISABLED
מחקר בנושא חרדת בחינות, 2000.
מחקר זה, שנעשה באמצעות העברת שאלון ומבחן, בודק את השפעת נוכחותו של בוחן מוכר על תוצאות המבחן אצל נבחנים בעלי חרדה גבוהה.
2,720 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא מחקר זה הינו "חרדת בחינות". המחקר בדק  את השפעת נוכחותו של בוחן מוכר על תוצאות המבחן אצל נבחנים בעלי רמת חרדה גבוהה  בבחינות.  ההשערה הייתה שנבחנים בעלי  חרדת בחינות יגיעו לתוצאות טובות יותר בבחינה כאשר הבוחן מוכר להם, ואילו כאשר קיימת נוכחות של בוחן זר, ההצלחה בבחינה יורדת. אוכלוסיית המדגם הם סטודנטים החווים חרדה בעת בחינות. הבדיקה נערכה בשני שלבים:  בשלב הראשון הועבר שאלון הבודק רמת חרדה בקרב  סטודנטים על מנת לסנן מתוכם רק נבחנים בעלי חרדה גבוהה.  השלב השני הוא העברת הבחינות.  הסטודנטים  נבחנו בשתי בחינות, כאשר באחת היה נוכח בוחן מוכר, ובשנייה בוחן זר.  לבסוף, נעשתה השוואה בין תוצאות שתי הבחינות.  ההשערה של המחקר אוששה.   ההשלכות נידונו בשלב הדיון.

תוכן העניינים:
מבוא
המחקר:
שיטה
משתתפים
כלים
הליך
ממצאים
דיון
נספח 1 - השאלון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64928 SHOPPING CART DISABLED
חרדת בחינות, 2000.
הקשר בין רמת החרדה לבין מגמת הלימוד ורמת ההישגים בלימודים
4,293 מילים (כ-13 עמודים), 18 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חרדת בחינות היא שם כולל למגוון של תופעות החוזרות ונשנות בעיקר במצבי מבחן. לעיתים הן מופיעות כבר בשלב הלמידה והתכוננות. והן מתעצמות ככל שמועד הבחינה הולך ומתקרב. חרדת הבחינות היא תופעה נפוצה והיא אינה תלויה ברמת האינטיליגנציה, בליקוי אורגני /פיזיולוגי כלשהו או בהפרעה רגשית עמוקה. מבגרת בית הספר מצטיירת כמסגרת חינוכית לוחצת ולעיתים קרובות נדרשים התלמידים לעמוד בציפיות גבוהות מדי מן הסביבה  והם נתקלים בתגובה שלילית לכשלונם או לביצועיהם הנמוכים.מצב זה מחריף לקראת שנות הסיום של בית ספר היסודי והתחלת הלימודים בחטיבות הביניים או בתיכון.

עבודה זו עוסקת בקשר שבין מגמת הלימוד וההצלחה בלימודים לבין רמת חרדת הבחינות. ההנחות העומדות בבסיס המחקר הן : (א) מקצוע המתמטיקה מעורר חרדה גבוהה במיוחד ולכן תלמידי מגמות טכנולוגיות, שבהן תחומים רבים המקושרים למתמטיקה, ייטו לגלות רמה גבוהה יותר חרדת בחינות ו (ב) חרדת הבחינות גוברת ככל שהמבחן נתפס כחשוב יותר ולכן תלמידים טובים יגלו רמת חרדת בחינות גבוהה יותר מתלמידים חלשים. העבודה מחולקת לשני חלקים עיקריים: רקע תאורטי והצגת הניסוי והממצאים.

הפרק הראשון ידון במצבי לחץ באופן כללי. הפרק ידון בבית הספר כגורם לחץ ויתייחס לגורמים השונים המעלים או מורידים את סיכויי ההתמודדות של הפרט. הפרק הבא יעסוק במושגים פחד וחרדה ובהבדל ביניהם. הפרק השלישי ייתמקד בחרדת בחינות כמקרה מיוחד של חרדה מצבית ויתייחס לסימפטומים ולהסברים המקובלים לגבי התופעה. לאחר מכן אציג את חרדת המתמטיקה כמקרה פרטי עוד יותר של חרדת הבחינות.
החלק מחקרי יתחיל בהצגת השערות המחקר והנימוקים להן. לאחר מכן יוצג הליך המחקר, אוכלוסיית המחקר ואופן עיבוד הממצאים. לאחר מכן יוצגו הממצאים בטבלאות מסכמות ולבסוף ייערך דיון לגבי כל ממצא.

תוכן העניינים:
חלק א': רקע תיאורטי
מבוא
מקרי בוחן
מצבי לחץ, ביה"ס והתמודדות
גורמים לחסינות או פגיעות הפרט
פחד, חרדה ופוביה
השפעת החרדה על ההישגים
חרדה תכונתית וחרדה מצבית
חרדת בחינות
הסימפטומים של חרדת בחינות
הסברים לחרדת בחינות
הגישה הקוגניטיבית
גישת עיבוד המידע
גורמים המשפיעים על חרדת בחינות
שאיפות גיל ההתבגרות
מקצועות הלימוד
חרדת מתמטיקה
חלק ב': בדיקת הקשר בין מגמת הלימוד וההישגים בלימודים לרמת חרדת הבחינות
השערות המחקר
הליך המחקר
אוכלוסיית המחקר
ממצאים
דיון בממצאים
סיכום
מקורות


מתוך העבודה:
מושג הלחץ הוצג לראשונה בשנת 1936 על ידי האנדוקרינולוג הנס סלייה (Selye). הוא דיבר על "לחץ מערכתי" ("לחץ סיסטמתי") והתכוון לכך שמצב הלחץ משפיע על האורגניזם כמערכת ומשלב תגובות מהאורגניזם כולו (Selye 1980). התגובה למצב הלחץ היא כללית ואחידה למדי ומתעוררת כאשר הגוף נחשף למתחים ממקורות מגוונים, כגון מחלה גופנית או קונפליקטים נפשיים. בכל אחד מן המצבים הגוף מגיב ללחץ כמערכת , מעבר ל"אבר" הפגוע עצמו.
 
עבודה מס' 70354 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין חרדה חברתית והפרעות דימוי גוף במאה ה-21, 2015.
המחקר בחן את הקשר בין חרדה חברתית לבין הפרעות דימוי גוף. מטרת המחקר הייתה להוכיח כי קיים קשר בין שתי התופעות על מנת למצוא להן פתרון יישומי.
5,532 מילים (כ-17 עמודים), 12 מקורות, 449.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר בחן את הקשר בין חרדה חברתית לבין הפרעות דימוי גוף. מטרת המחקר הייתה להוכיח כי קיים קשר בין שתי התופעות על מנת למצוא להן פתרון יישומי. לשם כך נעשה שימוש בשאלון רב מימדי לדימוי הגוף אשר פותח על ידי בראון, ובאמצעות שאלון חרדה חברתית למתבגרים של ליבוביץ אשר בחן את מימד החרדה ומימד המנעות מפעולה בעקבות חרדה. השאלון חולק ל-99 צעירים-בוגרים אשר חולק באופן מקוון ברשתות החברתיות והנבדקים אשר ענו עליו התנדבו לעשות כך. ממצאי המחקר הראו באופן חד משמעי ומובהק כי קיים קשר בין חרדה חברתית לבין הפרעות דימוי גוף, אך לא הגיעו למסקנות חותכות בנושא המגדרי, לא נמצא קשר בין חרדה לבין דימוי גוף בקרב נשים, אך נמצא קשר בין המנעות מהתנהגות המעוררת חרדה לבין שביעות רצון מדימוי הגוף של האישה. אצל גברים לא נמצא קשר בין המשתנים השונים, כך שניתן להסיק כי אין קשר בין חרדה והמנעות לבין תפיסה ושביעות רצון מגופם.

למחקר זה חשיבות רבה מכיוון שהספרות דלה בנושא זה ולא נעשו מחקרים רבים על מנת לחקור את הקשר ואת הדרך לטיפול ושיפור דימוי הגוף הירוד בקרב אנשים חרדים חברתית. קיימת דחיפות וחשיבות לחקור נושא זה מכיוון שחרדה חברתית עלולה להחמיר פגיעה תפקודית אחרת ולהרתיע חולים מלבקש טיפול. המחקר הנוכחי יעסוק בקשר שבין חרדה חברתית לבין הפרעות דימוי גוף ויבחן את השאלה כיצד משפיע דימוי הגוף על אנשים החרדים חברתית? אשער כי אצל אנשים הסובלים מדימוי גוף ירוד יהיו רמות גבוהות של חרדה חברתית וכי נשים נוטות לסבול מהפרעה זו בתדירות גבוהה יותר מאשר גברים.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
שיטת המחקר
ממצאים
דיון
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
על מנת להבין מהי חרדה חברתית, חשוב קודם כל להבין מהי חרדה. הפרעות חרדה הן הפרעות פסיכיאטריות כרוניות בעלות שיעור היארעות גבוה, המתאפיינות בתחלואה רבה ומסבות מצוקה ניכרת ללוקים בהן (אמיתי, קרוננברג, כהן, פריש, ויצמן ואפטר, 2014). עד המאה ה-17 הפכה המילה חרדה לקטגוריה המכילה בתוכה רגשות של פחד המלווים באטימות או בחוסר נוחות. בעבר חרדה הוכרה במונחים כלליים כבעיה נפשית ולא הגדירה את האדם כנמצא במצוקה מבחינה רגשית, אך כיום היא מקושרת לתהליכים פיזיים. במאה ה-19, חרדה הוגדרה מחדש כמצב נפשי פתולוגי (Bound, 2004). לפי סקרים שונים, 12%-15% מהאוכלוסייה סובלים מהפרעות חרדה לסוגיהן מתישהו במהלך חייהם, אך לא כולם מאובחנים ומקבלים טיפול מתאים.
 
עבודה מס' 64351 SHOPPING CART DISABLED
הטיפול בחרדת בחינות, 2003.
הגורמים לחרדת בחינות אצל ילדים ומבוגרים והשיטות השונות לטיפול בתופעה
7,410 מילים (כ-23 עמודים), 15 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מבחנים הם גורם המדרבן את התלמיד להצליח בלימודים. הדבר אמור במיוחד אצל ילדים בבתי הספר היסודים אשר לא תמיד הם מכירים בחשיבות הלימוד. המיבחנים מהווים עבורם גורם מדרבן אשר לעיתים הוא הגורם היחיד ללימוד.
אולם למרות זאת, ואולי בשל כך, תלמידים פוחדים מבחינות. הגורמים לכך יכולים להיות רבים והעיקרי בהם הוא הפחד מכישלון או מחוסר יכולת לבטא את מכסימום היכולת.
בעבודה מוגדרת החרדה כנטיה או תכונה אישיותית יחסית יציבה לתפוס את העולם כמסוכן וכמאיים ולהגיב עליו בחרדה. קיימים הבדלים אישיים בתכונה של הקבוצה הזו. כנראה כי תכונה זו היא מולדת ותורשתית. יתכן שיש גם השפעות סביבתיות-חינוכיות המעודדות התפתחות של תכונה קבועה זו. על כך פנים, מדובר במשהו באיפיון קבוע באישיות הפרט.
הגורמים הפנימיים הם חרדה תכונתית, רמת שאיפה גבוהה מאוד,  מיקוד שליטה חיצוני ורמת אמון עצמי נמוכה וכן כשלונות בעבר. הגורמים החיצוניים הם האוירה החינוכית במוסד או בכיתה ורמת האיום של בחינה. הגורמים החיצוניים הם חרדת כלל התלמידים העשויה להשפיע על התלמיד עצמו.
חרדת הבחינות באה לידי ביטוי בתחושה פיזית לא טובה הכוללת הזעה, רעד, כאבי ראש, סחרחורת ועוד, יחד עם קשיים להתרכז ולשלוף את החומר בזמן, מחשבות על כישלון וכדומה.
הסובלים מחרדת בחינות נוטים גם לדחות את הלימוד ואת הבחינה עצמה, או לחליפין ללמוד בצורה כפייתית.
במצב שבו תלמיד חש שהוא חווה חרדת בחינות ומדווח על סימפטומים כמו אלה המוצגים כאן, חשוב ואפשר לסייע לו להתמודד עם המצב.  גם למורים ולאנשי הצוות בבתי הספר תפקיד חשוב באבחון תלמידים הסובלים מחרדת בחינות. כאשר מורה שם לב כי תלמיד מסוים מגיב בצורה קיצונית לסיטואציה של בחינה וחווה חרדה ברמה חריגה, חשוב כי יהיה מודע לאפשרות שהתלמיד סובל מחרדת בחינות וינסה לסייע לו ולהפנותו לגורם מטפל. במקביל: חשוב כי המורה ישים לב אם הבחינות שלו מעוררות חרדה ברמה גבוהה בקרב תלמידים רבים, כך שייתכן שיש בעיה עם הבחינות עצמן Divine, And David 1979)  ).
הטיפול וההתמודדות עם חרדת בחינות מתמקד בלימוד שיטות של הרפיה, שיטות של שליטה בתגובות האוטומטיות (הגופניות והמחשבתיות היוצרות את המתח), שיטות הכוללות אימון ותרגול התנהגויות חדשות בזמן בחינה, ועוד. הטיפול מתמקד בסימפטומים ומנסה להחליף את תגובות החרדה האוטומטיות בתגובות חדשות.

יעדי העבודה היא הן לנסות ולהבין מהם הגורמים והסיבות לחרדה כדי שזה יעזור לכותבת העבודה כמורה; יש להניח כי יחודיותו של כל אדם קובעת את צורת התנהגותו. במהלך היומיומי של האדם האדם ניכר לפי העדפותיו השונות והמגוונות אולם לעיתים האדם מצמצם את העדפותיו ומעמידם על דבר אחד בלבד. לדוגמא אדם שחשקה נפשו ללמוד תורה ולפתע מרגיש כי לא יוכל להשיג זאת יכול להכנס למשבר עמוק. אדם כזה כל עולמו חרב עליו כאשר הוא מרגיש שלא מיצה את חייו. במצב כזה דכדוך ומלנכוליה סבירים. הגישות המוזכרות בעבודה כמומלצות לטיפול הן גישות התנהגותיות, והרעיון בהם הוא הפחתת גילוי החרדה הגופניים בעזרת הרפית המתח בדרכים שונות, וכך לפתור את הבעיה מהשורש.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א-  חרדה
א.1 הגורמים לחרדה
א.2 שלבי החרדה
א.3 חרדה תכונתית וחרדה מצבית
ב פרק ב'- בעיות בגיל הנעורים
פרק ג'- השפעת חרדת בחינות על הדימוי העצמי
ג.1 מהי חרדת בחינות
ג.2 כיצד מאבחנים חרדת בחינות?
ג.3 הגורמים
פרק ד- הטיפול בחרדה
ד.1 השיטה של סלטון
ד.2 שיטתה של יערי
ד.3 תפקיד המורה
ד.4 טיפול אצל מבוגרים
ה. סיכום
ו. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חרדה מצבית- זו מוגדרת כהתעוררות של חרדה בעיקבות שינוי, גירוי או מצב מסוים העלול להזיק לפרט, והוא נתפס כמאיים וכמסוכן. גם אנשים שאצלהם יש חרדה תכונתית גבוהה, ויכולים להגיב בחרדה מצבית גבוהה. זה קורה כאשר הם מזהים איום, תלוי בעוצמת האיום ובאפשרות להתמודד עימו. חרדה מצבית יכולה להיות שונה בעוצמתה ולהשתנות במשך הזמן כתוצאה של כמות או הצטברות של לחץ המופעל על הפרט. ככל שהלחץ עולה, כך גם תגובת החרדה מתגברת.
חרדת בחינות בתחום בית הספר תוסבר כחדרה מצבית ספציפית המתעוררת במצבי הערכה ומבחן, במיוחד אצל אותם אנשים אשר להם חרדה תכונתית גבוהה יחסית לתגובה שלהם אין בהכרח קשר למרות המוכנות שלהם לעמוד במצבי ההערכה לפניהם הם ניצבים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 36 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>