היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 19
עירייה
עבודה מס' 67722
בחינת השירות לתושב באגף הכנסות של עיריית רעננה.
3,672 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 64192
בדיקת הקשר שבין האתיקה לבין מדדים של תדמית ארגונית, יעילות תפקוד העירייה, אתיקה שלטונית רצויה, שביעות רצון, אמון ובקרה.
13,446 מילים (כ-41.5 עמ'), 70 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 68320
ניתוח על פי תורתו של מינצברג, תיאור והשוואה בין מנהיגות משימתית/חברתית למנהיגות מעצבת/מתגמלת וניתוח והערכה ביקורתית.
3,581 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50236
רקע, בעלי העניין בבעיה הציבורית (עיריה, עובדי האגף וכו') וגישות ניהול.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 64152
האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.
9,238 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68876
בדיקת השפעת השינוי הארגוני על שביעות רצון הפונים.
11,118 מילים (כ-34 עמ'), 18 מקורות, 477.95 ₪
עבודה מס' 68290
ארנונה, גביית חובות מכוח סעיף 324 לפקודת העיריות, שעבודי מס ומהותם.
9,187 מילים (כ-28.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64896
בחינת הנושא בהקשר של שחיקת עובדים בעיריית הוד השרון.
12,993 מילים (כ-40 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65716
בחינה ביקורתית והשוואה בין בנק דיסקונט ועיריית ירושלים.
3,002 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 19