היישום אינו מחובר לאינטרנט

כח אדם זמני ולחץ בעבודה - עיריית רמלה

עבודה מס' 064152

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם העסקת עובדים חיצוניים תשפיע על הגברת רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בארגון.

9,238 מילים ,33 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בשנת 1998 התרחש בעיריית רמלה תהליך הבראת המערכת, התהליך היה כרוך בפיטורים נרחבים. המטרה הייתה לשפר את יעילות עבודת העירייה, רמת השירותים שהיא מספקת ואת מצבה הפיננסי.
כחלק מהשינוי בארגון החלה העירייה לאחר הפיטורים בהעסקת עובדים חיצוניים, מהלך זה גרם לתחושת איום ולחץ בקרב העובדים הפנימיים של העירייה.
המגמה של העסקת עובדים חיצוניים נמשכת מאז ועד היום בהתמדה. אם במקום עובדים שיוצאים מהמערכת מסיבות שונות, כגון פרישה לגמלאות, שינוי מגורים וכד' ואם בגלל פיטורין.
התופעה גורמת ללחץ ותסיסה בקרב העובדים, יש לציין שהעסקת עובדים חיצוניים אינה מתבצעת בכל המחלקות של העירייה אלא רק בחלקן.
בעבודה זו אחקור את השפעת העסקת עובדים חיצוניים על רמת הלחץ של העובדים הפנימיים בעירייה ואנסה לבדוק האם קיים הבדל משמעותי ברמת הלחץ בין העובדים במחלקות בהן קיים האיום של העסקת עובדים חיצוניים לבין מחלקות בהן לא קיים איום כזה.
כל זאת מתוך הנחה תיאורטיתשגורם הלחץ הינו גורם הפוגע ביעילות ובתפוקה של הארגון.
אך קיום מודעות לגביו והערכות מתאימה עשויים להפחית אותו בצורה משמעותית, וע"י כך להעלות את היעילות והתפוקה של הארגון.
המחקר יציג אפוא את התיאוריה הרלבנטית ויאסוף נתונים השוואתיים על האוכלוסייה הרלבנטית.
כלי המחקר שבחרתי היה שאלון אנונימי עם שאלות סגורות.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
פרק 1 - מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.2 הבעיה העסקית
1.3 מטרת מחקר וחשיבותו
1.4 רציונאל המחקר
1.5 הגדרות משתני המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 לחץ בעבודה
2.1.1 קונפליקט תפקידי ועמימות תפקידית
2.1.2 המודל הקוגניטיבי של LAZARUS ללחץ והתמודדות
2.1.3 תהליכי הערכה קוגנטיביים
2.1.4 משאבי התמודדות
2.1.5 פונקציות התמודדות
2.2 התמודדות עם לחץ בעבודה - סקירה מחקרית
2.3 גיוס מקורות כח אדם מחוץ לארגון
2.4 שיטות ומנגנונים להעסקה כח אדם זמני
2.5 סיבות להעסקת כח אדם זמני
2.5.1 הסיבות לבחירת עבודה זמנית
2.6 השערות המחקר
פרק 3: מתודולוגיה
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 כלי המחקר
3.3 ההליך
3.5 מגבלות המחקר
3.6 שיטת ניתוח הנתונים
פרק 4 - ממצאים עיקריים
פרק 5 - דיון וניתוח
פרק 6 - סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום
6.2 מסקנות
6.3 המלצות
6.4 כיווני מחקר המשך
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי אקסל ו- SPSS

קטע מהעבודה:

הלחץ בעבודה מוגדר על ידי החוקרים במספר היבטים אשר נובעים לעובד עצמו ולסביבת העבודה שבה הוא מועסק. כך לדוגמא ניתן להביא את דבריו של החוקר פרידמן (1995), אשר הציע פירוש ארגוני/חברתי ללחץ בעבודה. פרידמן ראה את סביבת האדם כמורכבת מארגונים שונים כגון: ארגון המשפחה של העובד, ארגון החברים של העובד, וסביבת העבודה שהאדם נוטל חלק בהם.

מקורות:

כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
10. באיזו מידה הנך חש במתח בעבודתך?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
11. באיזו מידה הנך חש בהנאה בעבודתך?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
חלק ב'
12. באיזו מידה השפיע עליך כניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
13. באיזו מידה הנך חש מתוסכל ממצב זה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
14. באיזו מידה עובדה זו השפיעה על אופן תפקודך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
15. באיזו מידה עובדה זו השפיע על רמת שביעות רצונך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
16. באיזו מידה עובדה זו אינה משפיעה על תפקודך בעבודה?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
17. באיזו מידה הנך שמח לכניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
18. באיזו מידה הנך מתנגד לכניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
19. באיזו מידה הנך חשת בשינוי בתפקודך לפני כניסתם של קבלני משנה לארגון?
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5
20. באיזו מידה הנך חשת בשינוי בתפקודך לאחר כניסתם של קבלני משנה לארגון??
כלל לא
במידה מועטה
במידה חלקית
במידה רבה
במידה רבה מאוד
1
2
3
4
5

חלק ג'
שאלון דמוגרפי
1. מין:
זכר
נקבה
3. השכלה:
תיכונית
על תיכונית
אקדמאית תואר ראשון
אקדמאית תואר שני
4. וותק בארגון:
עד שנה
4 - 2 שנים
8 - 6 שנים
מעל 8 שנים
25

תגים:

לחץ · אדם · חיצוני · ארגון · מיקור · חוץ · Outsourcing

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כח אדם זמני ולחץ בעבודה - עיריית רמלה", סמינריון אודות "כח אדם זמני ולחץ בעבודה - עיריית רמלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.