היישום אינו מחובר לאינטרנט

היעדרות מעבודה- ניתוח משתנים נבחרים מתוך קבצי סקר כח אדם

עבודה מס' 050346

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה זו בודקת באופן סטיטיסטי את הגורמים המשפיעים על היעדרות מהעבודה (מוצא, השכלה וכו').

4,341 מילים ,8 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תופעת ההיעדרות מעבודה נחקרת בארץ כבר הרבה שנים. כך, לדוגמה, נערך מחקר מקיף ממקורות מנהליים לגבי היעדרות עובדים בתעשייה ישראלית על ידי מכון לפריון העבודה בשנות 1959-1960, ובשנות 1963-1964. בשנת 1971 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גם כן פרסמה נתונים על היעדרות עובדים מנוכה עונתיות שהתבססו על סקרי כוח אדם. בשנת 1983 מוסד לביטוח לאומי גם פרסם את העבודה הקשורה להיעדרות מן העבודה.

בעבודה זאת אנסה לנתח נתונים שקיימים בקובץ של סקר כוח אדם לגבי תופעת ההיעדרות עובדים מין העבודה. לשם כך נצטרך להגדיר כמה מושגים בסיסיים.

השערות
כדי לנסח השערות הייתי חייב לבדוק מספר נתונים מתוך סקרי כוח אדם. לצורך הדגמה לקחתי מספר נתונים משנת 1994.
מבחינה של נתוני היעדרות לפי שנות לימוד מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצה עם +16 שנות לימוד גבוה יותר מאשר בקבוצות עם 0-8 שנות לימוד (8.8 ו6.1 - בהתאם).
מבחינה של נתוני היעדרות לפי יבשת לידה מתברר שאחוז הנעדרים בקבוצות ילידי אסיה-אפריקה וישראל (8.2 ו7.8 - בהתאם) גבוה יותר מאשר בקבוצת ילידי אירופה- אמריקה (5.7). ואם להסתכל על קבוצת ילידי אירופה-אמריקה שעלו ארצה משנה 1990 ואליך אזי אחוז הנעדרים עוד יותר נמוך ( 4)..4

תוכן העניינים:
מבוא
הגדרות
השערות
שיטת מחקר
בניית משתנים לניתוח וממצאים כלליים
בדיקת השערות באמצעות רגרסיה לוגיסטית
מגבלות ובעיות של הנתונים בקובץ סקר כוח אדם
סיכום
ביבליוגרפיה

לוחות
לוח 1. - אחוז נעדרים ונעדרים מסיבת חופשה לפי מין, קבוצת גיל, מוצא, שנות
לימוד, מצב משפחתי, ותק בארץ, נוכחות ילדים עד גיל 5 אצל פרט וסיבות היעדרות.
לוח 2. - תוצאות של רגרסיה לוגיסטית לפי מין

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת קובצי אקסל ו-SPSS.

מקורות:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם 1994, פרסום מס' 1024.
המרכז הישראלי לניהול, היעדרויות מעבודה (קובץ הרצאות), 1961.
המכון לפריון העבודה והייצור, היעדרות עובדים בתעשייה הישראלית (1960), חלק 1, 1962.
המכון לפריון העבודה והייצור, גורמי היעדרות מהעבודה בתעשייה, חלק שני - סיכום שני שלבי המחקר, ספטמבר 1976.
The Israeli Productivity Institute, Absenteeism of Industrial Workers in Israel 1963-64, Tel-Aviv, June 1965.
הוועדה להגברת פריון הייצור והייעול במשק, דו"ח "ועדת המומחים לענייני היעדרות" בנושא: היעדרות מן העבודה ודרכים לצמצומה", תל-אביב, דצמבר 1974.
גדעון יניב, יוסף תמיר, היעדרות מן העבודה, שעות עבודה נוספות ושבוע העבודה הקצר, מוסד לביטוח לאומי, האגף למחקר ולתכנון, מחקר מס' 28, ירושלים, ינואר 1983.

תגים:

פריון עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היעדרות מעבודה- ניתוח משתנים נבחרים מתוך קבצי סקר כח אדם", סמינריון אודות "היעדרות מעבודה- ניתוח משתנים נבחרים מתוך קבצי סקר כח אדם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.