היישום אינו מחובר לאינטרנט

היעדרות מהעבודה

עבודה מס' 020728

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הסיבות וההיבטים הכלכליים לנושא, הצגת שיטות למניעת היעדרויות, בחינה סטטיסטית של הנושא ועוד.

3,652 מילים ,14 מקורות ,1993

תקציר העבודה:

ההיעדרויות מהעבודה הינן תופעה הגורמת לא מעט לנזקים כלכליים בכל מדינה ומדינה, ללא קשר לרמת מוסר העבודה שלה.
חוקי העבודה בכל מדינה מרשים לעובד להעדר ממקום עבודתו בשל מחלה או חופשה. היבט זה הוא היבט סוציאלי גרידא ומטרתו לאפשר לעובד לנוח כאשר אינו מסוגל לעבוד ועל מנת שיוכל לאגור כח להמשך עבודתו.
בישראל היעדרויות מהעבודה הינן מהגבוהות בעולם, כל זאת בשל יחסי עבודה במשק המאפשרים זאת. אי לכך, היעדרויות עובדים היתה וממשיכה להיות הבעיה מרכזית באירגונים רבים. בעיה זו משותפת לעובד, לאירגון, ובהסתכלות רחבה יותר לחברה, היות וכאשר המשק מפיק פחות כל החברה סובלת בסופו של דבר.
היעדרויות מהעבודה (התנהגות נסיגתית) מהווים עשרות שנים נושא למחקר בארגונים. תשומת הלב החלה להיות מופנית להתנהגויות אלה לאחר שבעידן המודרני החל הקשר שבין העובד לאירגון להיחלש וכתוצאה מכך גברו תופעות אלו.
עבודה זו תעסוק באיתור גורמים הקשורים להיעדרויות של קופאיות. אנסה לבחון את הקשר בין היעדרויות ומשתנים ארגוניים מבניים וכן הקשר למאפיינים אישיים: מצב משפחתי, מצב סוציו-אקונומי וכיו"ב. את הבדיקה אערוך בעזרת ניתוח סטטיסטי של 73 קופאיות אשר לגביהם נאספו נתונים מרשימות הארגון, המתארים את האיפיונים האישיותים של הקופאיות.
בתחילת העבודה אערוך סקירה תאורטית על נושא זה ועל הפתרונות המוצעים ע"י מומחים להקטנת כמות היעדרויות מכל סיבה שהיא, ולאחר מכן אנסה לבדוק בעצמי, ע"י מחקר שערכתי כאמור לעיל, את המאפיינים האישיים.
כפי שהזכרתי לעיל ההתעניינות בנושא זה היא בשני מישורים עיקביים:
1. הפסד תפוקה בשל הפרעות להמשך עבודה תקין. היעדרויות מן העבודה גורמות לבזבוז כ"א, לצמצום בייצור, להוצאות גבוהות יותר ועקב כך גם להכבדה על כושר ההתחרות בשווקי חוץ ולרמת מחירים גבוהה מן ההכרח בשווקי הפנים.
2. היעדרויות יכולות לפגוע גם בעובדים האחרים אשר רמת עבודתם תיפגע מחוסר תמיכה ושיתוף פעולה בעבודה.
(המרכז הישראלי לניהול, היעדרויות מהעבודה, עמוד 34).
אם כי אי אפשר לנכות באופן מוחלט כל היעדרות מן העבודה בגלל מחלות וסיבות נוספות אחרות, הרי אין ספק כי חלק מן היעדרויות השכיחות אינן הכרחיות ואפשר וצריך למנוע אותן.
היעדרות בלתי מוצדקת מן העבודה מזיקה לא רק בשל העלות הכלכלית אלא גם בשל עיוותים מוסריים: אדם אשר נעדר מעבודתו ללא סיבה מספקת, או שיכל להגיע לעבודה למרות שהחוק התיר לו לא להגיע, דבר זה יגרום לזלזול בכל ערכי החברה האחרים ולא רק הכלכליים.

תוכן העניינים:
1. מבוא

2. היעדרות מהעבודה- הסיבות וההיבטים הכלכליים

3. שיטות למניעת היעדרויות
1. תמריצים
2. קיצור שבוע העבודה
4. בדיקה סטטיסטית
1. המטרה
2. השיטה
3. ממצאים
5. סיכום

6. ביבליוגרפיה

מקורות:

גזיאל ח., יסודות בניהול ציבורי, הוצאת דקל, ת"א, תשמ"א.
המרכז הישראלי לניהול, היעדרויות מהעבודה, ת"א, ינואר 1980.
המכון לפריון העבודה והיצור, גורמי היעדרות מהעבודה בתעשיה, חלק ראשון, 1975.
וולפין י., הקשר בין היעדרות לתחלופה בתעשיה האווירית, עבודת מ.א., אוניברסיטת ת"א, 1981, בתוך, אשכולי ש., "היעדרות מפאת מחלה", משאבי אנוש, ינואר פברואר, 1991.
מיכאלי יואב, "השפעת השימוש בכ"א זמני על מערכת יחסי עבודה באירגון", משאבי אנוש, מרץ 1992.
פז יוסף, השלכות המעבר ל5- ימי עבודה בשבוע, המכון לפריון העבודה, 1979.
רייכמן ש., א' לב-ארי, מעבר המשק הישראלי לשבוע עבודה מקוצר, האוניברסיטה העברית, המכון לחקר עבודה ורווחה, 1976.
שפר א., ,בר נץ, היעדרות מהעבודה מסיבות רפואיות, ת"א, 1982.
LEVESON, I.F. "REDUCTIONS IN HOURS OF WORK AS A SOURCE OF PRODUCTIVITY GROWTH". THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. APRIL. 1967, PP 199-204.
ISRAELI D., "DUAL CAREER FAMILY",J.OF SOCIAL BEHAVIOR (4), 1988.
COOPER R.,"AGE AND ABSENCE", OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY, 1965. 4.GADROUREK I. ABCENCE AND WELL BEING OF WORKERS, 1965.
SIMHA D. "JOB SATISFACTION AND ABSENNTEEISM", INDIAN J. SOCIAL WORK, MARCH 1961.
HILL M., WHO STAY HOME, NEW YORK, 1967.

תגים:

מוסר · סוציאלים · תנאים · יחסי · ימי · תעסוקה · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היעדרות מהעבודה", סמינריון אודות "היעדרות מהעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.