היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70129
ניתוח ודיון מוסרי בקשר לייצור ושיווק הסיגריות.
9,882 מילים (כ-30.5 עמ'), 24 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61014
אסטרטגיה מדינית או כשל מוסרי?
2,732 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61142
אחריות חברתית של התעשייה, הצדקת פעולתם של המפעלים על פי עקרונות מוסר, ושילוב היבטים מוסריים בתהליכי קבלת החלטות בארגונים.
12,797 מילים (כ-39.5 עמ'), 24 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 70125
תפיסותיהן של נשים המטופלות בהפריה חוץ גופית בישראל - המוסר היהודי מול הגישה התועלתנית.
12,534 מילים (כ-38.5 עמ'), 39 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68553
העבודה משווה בין ההתייחסות הפרשנית של הרמב"ם ורי"א לשאלות המוסר הקשות שעולות מסיפור זה, תוך קריאה מקבילה של הטקסט המקראי והפרשות.
2,571 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68484
בחינת השאלה האם המשטרה הינה גוף פרופסיונאלי העובד על פי כללי המוסר והאתיקה המקצועית.
8,475 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 68262
בחינת ההיבטים הכלכלי, החוקי והמוסרי.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70243
דיון בדילמה ובדרכי ההתמודדות עמה.
7,421 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68152
בחינת האחריות המוסרית של מנהלי ערוצי הטלוויזיה לנוכח המחקרים המצביעים על ההשפעות השליליות של תכניות אלו על ילדים ונוער.
7,267 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100