היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכות המידע בחברת כח האדם "או אר אס"

עבודה מס' 060924

מחיר: 427.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח החברה, מערכת המידע הקיימת והצעה לתיקון הבעיות הקיימות.

3,399 מילים ,2002

תקציר העבודה:

מערכות המידע בחברת כח האדם "או אר אס"

תוכן העניינים:
תיאור החברה
הסביבה הארגונית
מודל אנטוני
מודל פורטר
מבנה החברה
מערכת המידע הקיימת בחברה
חזקות המערכת
איתור הבעיה
ריכוז הבעיות הקיימות בחברה
מערכת עתידית
תרשים תוכן
תרשים אפש של המערכת
מילון נתונים
אפיקי קלט
אפיקי פלט
התהליכים
מאגרי המידע
הערות בנוגע לעבודת המערכת
ניתוח עלות תועלת של המערכת המוצעת

מידע הוא משאב חיוני בניהול הארגון ותרומתו רבה להצלחת הארגון או לכשלונו.
ניהול נכון ושימוש יעיל בו מסייעים לקבלת החלטות ומספקים יתרון על ארגונים
אחרים. בדומה למשאבים אחרים, ניהול המידע דורש השקעות בכוח אדם, בכסף
ובזמן. על אף שהמידע נמצא סביבנו, הוא אינו מוצע בחינם כדי להשתמש בו יש
להקים מערכת מידע ולאחר מכן לתחזקה באופן שוטף.
מערכות מידע משרתות צרכים מגוונים, עבודה זו תעסוק במערכת מידע ארגונית,
מערכת המספקת מידע למטרות קבלת החלטות או תפעול ובקרה. מרבית הפלטים
במערכת הארגונית מכילים מידע שנועד לאנשים העובדים בארגון או לאנשים
המצויים בקשר עם הארגון.
בעבודה זו נציג את מערכת המידע כפי שבאה לידי ביטוי באחד מסניפי חברת . .O.R.S
חברת .O.R.S הינה חברת כ"א מהמובילות בתחום חברות כ"א. החברה מתמקדת
באיוש ובהעסקת כ"א זמני וקבוע במגוון מקצועות משרדיים, טכניים ושירותיים
(מוקדנים ונציגי שירות). O.R.S מספקת כחלק מ"סל מוצריה" שירותי ניהול
פרוייקטים.

מקורות:

4.1
טפל במלאי
4.
עדכן מלאי מחסן נכנס.
P
4.2
סגור הזמנות מספקים.
P
4.3
קלוט מתנות חוזרות מלקוח.
P
5.1
טפל בחלוקה
5.
עדכן מלאי מחסן (יוצא ונכנס).
P
5.2
עדכן תאריך אספקה צפוי.
P
5.3
הנפק ת. משלוח בעת חלוקה.
P
5.4
הפק דוח אוטומטי.
P
6.1
הפק מידע
6.
הפק דוח לפי דרישה.
P
6.2
הפק דוחות מצרפיים.
P
6.3
קלוט שאילתה.
P
7.1
שאילתות מכוונות
7.
טפל בשאילתה.
7.2
מאגרי המידע
מאגר תשלומי שכר שבוצעו לעובדים
D1
מאגר תשלומי שכר לחברה
D2
מאגר עובדים
D3
מאגר מבצעים
D4
הערות בנוגע לעבודת המערכת
בעת הזמנת מוצר פריט התאמת הנק של הלקוח מתבצעת אוטומטית.
תעודת משלוח מונפקת בעת החלוקה.
קיים מלאי מחסן שמתעדכן בהתאם למלאי מוצרים קיים שהתקבל מספקים . כאשר לקוח
מבצע הזמנה באופן אוטומטי מתעדכן המלאי היוצא למרות שהמוצר קיים בפועל במחסן.
עדכון מלאי נכנס / יוצא - בסעיף החלוקה מתייחס בעקר להחזרת פריטים, פריטים פגומים
שהתגלו במהלך ביקורת וכו'.
בהתאם לשינויים במלאי מחסן עפ"י כניסת מוצרים מהספק מתעדכן תאריך אספקה צפוי.
ניתוח עלות תועלת של המערכת המוצעת
כנאמר בגוף העבודה חברת B B כשלעצמה לא הוקמה למטרת רווח, בעקיפין היא מאפשרת את הגדלת הרווחים בקו אופ ובחברות השונות הלוקחות חלק בקיום המועדון.
ננסה לבחון האם סה"כ התועלת הצפויה כתוצאה מהכנסת השינויים גבוה מהעלויות, אם כן סביר להניח שנבחר בעד הפתוח של המערכת הנ"ל.
עלויות המערכת
Cd עלות פתוח = כמות ג"י X מחיר יח' ג"י המשמש לפיתוח המערכת.
Co עלות תפעול = כמות ג"י המשמשים X מחיר ליח' ג"י לתפעול המערכת.
העלות הכוללת השנתית = Co + (N / Cd ) .
עלות במערכת בפועל
ננסה אם כן להעריך את העלות הכספית של המערכת:
= 10,000
עלות מנהל 10,000 $ X 1
= 15,000
עלות חודש אדם פתוח תוכניתן וכו' 5,000 $ X 3
= 6,000
עלות חודש אדם תפעול 3,000 $ X 2
= 8,000
מנתח מערכות 8,000 $ X 1
= 4,000
עובדי אחזקה 2,000 $ X 2
= 5,000
הוצאות קבועות ושוטפות כגון שכירות, חשמל, טלפון וכו'
= 6,000
מחשב 1,000 $ X 6
= 2,000
מסוף טיפש 200 $ X 10
= 1,000
מדפסות 500 $ X 2
= 300
מודם 100 $ X 3
= 1,000
אלמנטים משרדיים ריהוט, כלי כתיבה וכו'
58,300 $
סה"כ עלויות:
הפרוייקט יתקבל באם התועלת הצפויה מהמערכת תהיה גבוהה מ - 58,300 $.
תועלת צפויה מהמערכת
התועלת מהמערכת מתחלקת ל - 2 סוגים : תועלת מוחשית ותועלת בלתי מוחשית.
התועלת המוחשית ניתנת לאמידה - ניתן לכמת ולהשוות לעלות זהו למעשה הערך הנורמטיבי של המידע. יש לציין בנקודה זו כי התועלת המוחשית מתחלקת אף היא לשתיים: תועלת כספית ותועלת לא כספית.
תועלת כספית - ניתנת להמרה במונחים כספיים.
תועלת לא כספית - לא ניתנת להמרה במונחים כספים (ניתן לבצע אומדן גס).
לעומת התועלת המוחשית של המערכת התועלת הבלתי מוחשית הינה סובייקטיבית - זהו למעשה הערך הנתפס של המערכת. ערך זה יכול להשתנות בין פרט לפרט.
מבחינת המנהלית אם העלות מהתועלת אזי הפרוייקט אינו כדאי וההפך - המשוואה שעליה נסתמך:
תועלת לא מוחשית + תועלת מוחשית ? Co + (N / Cd)
1
1
עובדים
E 4
רכז כוח אדם
1 E
מעסיקים
E 5
מנהל חשבונות
2 E
יחסי ציבור
E 3
רכז כוח אדם
1 E
סניף
O.R.S
דרג ביניים מנהלי האיזורים והסניפים
אנשי תפעול - חשבי השכר
DSS , MIS
TPS , OAS
EIS
דרג הנהלה בכיר
רכז כוח אדם
E1
מנהל O.R.S.
E6
מעסיקים
E5
עובדים
E4
מנהל חשבונות
E3
יחסי ציבור
E2
רכז כוח אדם
E1
D4 D3


D2

D1
מנהל סניף
O.R.S.
4 E

תגים:

השמה · אנטוני · אפס · גזרות · החלטה · טבלת · מודל · מערכת · מקפרלן · פורטר · תרשים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכות המידע בחברת כח האדם "או אר אס"", סמינריון אודות "מערכות המידע בחברת כח האדם "או אר אס"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.