היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 67191
בחינת השאלה האם מודל חמשת הכוחות של פורטר עומד במבחן הזמן.
4,425 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66816
תיאור ענף הפלסטיקה והגומי בישראל וניתוח המצב לפי מודל חמשת הכוחות של פורטר: איום שחקן חדש, כמו מיקוח של ספקים, כוח מיקוח של לקוחות, מוצרים תחליפיים ועוצמת התחרות בין המתחרים הקיימים בשוק הרלבנטי.
2,738 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 50401
הגדרת אסטרטגיה עסקית, סקירת המודלים של פורטר ותיאור של יישום המודל.
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60093
ענף הבניה מול ענף יצור מוצרים קפואים ומוצרי בשר.
1,941 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 50134
ניתוח סיפורת העוסק במערכות יחסים בין אנשים ובשיפוטים שלהן ושלהם
2,846 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50873
ניתוח על פי מודל שרשרת הערכים של הלקוח (פורטר) והבאה לאופטימום של משתני ניהול הפעילויות המשפיעות על יצירת ערך ללקוח.
3,222 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 51025
ניתוח כולל של החברה ובחינה באמצעות מודל פורטר את התאמתה לסביבה החיצונית המודרנית המשתנה.
6,725 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60336
ניתוח הארגון עפ"י מודל הערך המוסף ללקוח, מודל שרשרת הערך של פורטר, מפת השירות, תמהיל השיווק, קשרים עם לקוחות וספקים.
4,137 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 64773
ניתוח הפעילות החברתית-תרבותית של הבנק בקהילה עפ"י כמה מודלים של שיווק: PEST, מודל חמשת הכוחות של פורטר וניתוח SWOT.
4,853 מילים (כ-15 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22